Monday, December 31, 2007

မေသခင္ေလ့လာေရးတေခါက္၊ ငရဲခန္းသို ့အေရာက္လာပါ။


အၾကင္မင္းၾကီး၊
ဤကားငရဲ၊ ခ်မ္းသာမဲ့ကင္း.
ဆင္းရဲျခင္း အတိ
မေကာင္းမွဳျပဳထားသူတို ့လားရာဘံု။
ဥပပဇၹိႆႏိၱ၊ တမလြန္၏ ေနာက္ကြယ္.
သင္သြားရမဲ့ လမ္းသြယ္။

ဤဘံုေျမ
အျပစ္က်ဴးလြန္ ဆုိးသြမ္းသူ
ဆင္းရဲ ညွဥ္းပန္း အျပစ္ေပးစခန္္း
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း မရွိေခ်၊

ဘုံ ၃၁ တြင္ ကာမ ၁၁ ဘုံ ရွွိ.၊
ထုိကာမဘုံတြင္
ငရဲ။ တိရိစ ၦာန္။ ျပိတၱာ။ အသူရကာယ္
အပါယ္ေလးဘုံ အနက္.၊
လူအမ်ားေနရာ၊
ဇဗၺဴဒီပါေတာင္က်ြန္း၏
ေအာက္ဆုံးအထပ္ရွိ။
ဆင္းရဲျခင္းအတိ၊ ျပီးေသာ အရပ္
ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္္ ဟူသတတ္။

တဆင္ ့ဆီ အေပၚပထမကစ
သိဥၨိဳ၀္းငရဲ ၊ ကာလသုတ္ငရဲ၊
သဃၤာတငရဲ ၊ ေရာရု၀ ငရဲ ၊
မဟာေရာရု၀ ငရဲ၊ တာပန္ငရဲ ၊
မဟာတာပန ငရဲ
အ႒မေနာက္ဆံုးျဖစ္ရ၊
အျပစ္ျပင္းစြ၊ မဟာအ၀ီစိ ငရဲဲ
နက္ရွိဳင္းတဲ့ ငရဲတို ့ဘံု။

ထုိ ငရဲတစ္ဘုံႏွင့္ တစ္ဘုံအျခား
အကြာယူဇနာ ခုနစ္ရာစီ ျခား
သံေျမနံရံ ကာရံေလးဖက္ ၊
သံေျမခံေအာက္ခံ၊ သံေျမ အမုိး
တိုးမထြက္သာ။ ထက္ျမက္ လက္နက္
ဓား။ လွံ။ ခက္ရင္း။ ရဲတင္း။
ပုဆိန္။ သံတံက်င္။ သန္လ်က္။ သန၊
အသင္ ေျပးထြက္လို ့မရ။

ငရၾဲကီး ရွစ္ထပ္အနက္
တစ္ထပ္မွာ ရွစ္မ်က္ႏွာ။
အ၀န္း ယူဇနာ ( ၉၀) ။ အေစာက္ယူဇနာ (၃၀) ရွိေသာ
ၾကီးမားသံအုိးကင္းၾကီးတစ္ခု၊
နံေဘးပတ္လယ္။
အ၀န္း ယူဇနာ(၃၀) ။ အေစာက္ယူဇနာ (၁၀) ။
သံအုိးကင္းငယ္ (၁၆) စီရံပတ္၊
ရွိၾကသတတ္။

မည္သုိ၏ပင္ သတ္ျဖတ္ ညဥ္းဆဲေသာ
ကံမကုန္သမ်ွ အဖန္ဖန္ အသက္ရွည္ခံရေသာငရဲ
"သိဥၨိဳ၀္း "ဆိုေသာ ငရဲ။

မည္းနက္ေသာ တစ္မ်ဥ္းၾကိဳးျဖင့္
ခ်တိုင္း၍ သစ္ေရြသကဲ့သို ့လွီးျဖတ္
"ကာလသုတ္" ငရဲအထပ္၊

သံေတာင္သံခဲၾကီး၊ သံ တလိမ္ ့တံုးတုိ ့ျဖင့္
အဖန္ဖန္ အလံလံ။ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္္
လွိမ့္ေမွ ြ ၾကိတ္ေခ်၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းခံၾကရ
'သဃၤာတ" ငရဲ သားဘ၀၊

က်ယ္ေလာင္ေအာ္ဟစ္၊ ျမည္ေၾကြးေသာ အသံ
မီးေတာက္ မီးလ်ွံံ၊ ေလာင္ၾကြမ္း အဖန္ဖန္
ပူေလာင္ပမ္း ႏွိပ္စက္ခံရျပန္၊
"ေရာရု၀ "ငရဲအမွန္၊

မီးခုိးမီးအုံေမွာင္ ပိတ္ဖုံး၊
ႏွိပ္စက္ခံရ အျဖစ္ရွံဳး၊
ကယ္ပါယူပါ ျပင္းစြာေ၀ဒနာ
ေအာ္ျမည္ေနရ၊ "မဟာေရာရု၀၊"

သံတံက်င္ႏွင့့္ထုိးေဖာက္၊
တစ္ကုိယ္လုံး မီးစြဲေတာက္
သံခဲပူ ေပၚျမွွိဳက္၊ ေလာင္မီးတိုက္ခံေစ။
" တာပနငရဲ "မည္ေပ၊

အလ်ွံ ရဲေျပာင္၊ မီးသံေတာင္
ေျခခ် ေမာင္းတင္၊ ေလာင္က်ြမ္းစဥ္
လွံသြားျမျမ ေျမ၌ခ်။ ဦးေခါင္းေျပာင္းျပန္
ျပဳတ္ခ်ခံေလာ့၊
ျပင္းစြာဒုကၡ၊ " မဟာတာပန" ၊

မီးလ်ွံ ႏွင့္ ငရဲသား၊ အခ်ိန္မလပ္ ခံစား
ဆင္းရဲျခင္းအမုွ်၊ ျပင္းပ် ဒုကၡ
လွဳပ္မရေအာင္၊ ခံစားရ၏။
" မဟာအ၀ီစိ" တိုင္းဆမရွိ၊ ငရဲလားသူ။

ငရဲၾကီးရွစ္ထပ္ အျပင္
ငရဲငယ္ ဆယ္ပါးလည္းရွိ္၊
သင္ရွဳၾကည့္ေစ။

သား ငါးတုိ ့က်ဳိ သည့္အလား၊
"ေလာဟ ဂု မၻီ" ( ေၾကးနီအုိး၏ ငရဲသား) ။

ထက္ျမသင္ဓုန္းဓား
အဆူးဦးဖ်ား ရွိ "လက္ပံ "ဆိုသည့္ ငရဲ။

သန္လ်က္ျဖင့္ လွီးျဖတ္နာက်င္ရ။
" အသိခန" ငရဲ ပင္လ်ွင္။

ပြက္ပြက္လွ်ံံေ၀။ေၾကးနီ ရည္၊
ေလာင္းခ်ခံရ၊ " တေမၺာဒက" ငရဲက။

မီးက်ီးလ်ွံံသို ့ျပင္းျပပူတတ္.
" အေယာဂုဠ ငရဲ" မည္မွတ္။

သံမီးေရာင္ထ၊ ေက်ာက္ေတာင္မီးက်ည္ွးခဲ
" ေသလပဗၺတ" ဆိုသည့္ငရဲ။

ဆူပြက္သည့္ ျမစ္ေခ်ာင္း
ပူေလာင္က်ြမ္းေစျပီ၊ ဤငရဲအမည္ " ဘုသ နဒီ ”

ရုိးတြင္းျခင္ဆီ၊တုန္ခိုက္ေအးသည္။
“ သီတ နဒီ ”။

ေခြးဘီလူးတုိ ့၏ လိုက္လံကိုက္ခဲ
မေျပးနိုင္ေသာ " ေခြးငရဲ"

ပ်င္းစြာနာက်င္ဖိဆီး၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးေသာေနရာ
“ ယႏၱပါသာငရဲ” ဟူ၍သာ၊

ဤမ်ွ ၾကမ္းတမ္း၊ ငရဲခန္းကို
သင္မင္းၾကီးသည္။ ဘာကိုရည္၍
နိုမ့္က် ဦး၀ပ္ခံမည္ေလာ။

သံေ၀ဂရ၊ ျမင္ၾကည့္ပါ့။
မီးက်ည္း တင္ေစ။ ေလာင္ျမိဳက္ေပေသာ။
သံေတာင္ အၾကား၊ပ်က္ေက် ခႏၶာ၊
က်ိတ္ေခ်တတ္ ပါေပထေသာ။
ဆီပူအိုးကင္း.က်ြတ္ရြေက်ာ္ျခင္း။
သုခ ရွင္းတတ္ပါဘိေသာ
အေရခြာ ဆုတ္၊ ဦးေခါင္း ျဖတ္ခုတ္။
ဆင္းရဲ အေလွာင္း၊ ငိုေၾကြးရ ေသာင္းေသာင္း၊
တိုင္းဆ မရ။ ပူ ဗ်ာပါဒ
စူးရွ ဒါးျမ လွီးျဖတ္က်သည္။
ေသြးခ်င္းခ်င္းျမ။ ဤဒုကၡသည္။
အၾကင္မင္းၾကီး စုေတလြန္။
အမွန္လားရာ မွန္ေတာ့သည္။
ငရဲခန္းကုိ ထိတ္လန္ ့သမွဳ၊
သင္ျမင္ေအာင္ရွဳ။ သတိမူေလာ့၊

ေကာင္းျမတ္သုဂတိ။
သင္ရည္ကိုး၏ ဆိုမူ။
ကုသိုလ္ယူ ၀န္ခ်။ သင္ မွားမိသမ်ွ။
သံေ၀ဂ ပြား၊ ေကာင္းမွူအားခ်ီ
ေဆာက္တည္ပါေလာ့။

ဇရာ ၊ မရဏ။ အနိစၥသည္
သင္ေဘးဆီ၀ယ္။
သင္ဘယ္အခ်ိန္
လားမည္ မသိ၊ သတိ ယွဥ္လိုက္၊
အခ်ိန္ရွိခိုက္
လံု ့လ စိုက္ေလာ့။

ေရွ ြျပည္္နိဗၺါန္္။ ခ်မ္းသာမွန္္သုိ ့
အျမန္ေရာက္လို။ ဆႏၵလိုခ်င္
အမွန္ကိုျမင္။ အမွားျပင္ေလာ့ ။
နိုဳးထပါေတာ့။ မင္းေရွ ြေၾကာ့။

မသဒၶါ ( ၁၂။၃၀။၂၀၀၇)
မသဒၶါ၏ ငရဲခန္းရွင္းလင္းခ်က္ ကဗ်ာပါ. မွားယြင္းပါက ျပင္ေပးၾကပါ။ တတ္သိေသာ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား အားဦးတင္ပါ၏ဘုရား၊

မွတ္ခ်က္။ မသဒၶါ ငယ္ရြယ္စဥ္က မိဘဘိုးဘြားမ်ားက ငရဲခန္းကို ရွဴျမင္ေစရန္ ၆ တပ္ၾကီး၊ ကိုးထပ္ၾကီး ဘုရား မ်ားသို ့မၾကာခဏ အလည္ဖူးေမ်ာ္ရန္ေခၚ သြားဘူးခဲ့ပါသည္။ အလြန္ ထိတ္လန္ ေၾကာက္ရြံ ့့၍ မိ္မိၾကီးလာပါက မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို ဤသို့ မေခ်ာက္လွန့္လို ဟူငယ္စဥ္က ထင္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္ျငား.ယခုအခ်ိန္ တြင္ ကြယ္လြန္သူ မိဘဘိုးဘြားမ်ား ၏ ေစတနာကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ကို အ လြန္ ဂုဏ္ယူ မိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ႏွင္ ့ ထိုက္တန္ေသာ ဤ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ကို မကြယ္မ ေပ်ာက္ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ တည္တန္ ့နိုင္ပါေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသား မွန္သမ်ွ အရြယ္သံုးပါး မဟူပါ၀င္ ကူ ညီ ကုသိုလ္ ျပဳနိုင္ပါေစ ေၾကာင္း ပတၱနာျပဳဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္.

ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု
..

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, December 30, 2007

"ယမမင္း ရဲ့ တံခါးေခါက္သံ။ စစ္ေဆးရန္ ငရဲသို ့ၾကြခဲ့ပါရန္"


ေဒါက္..ေဒါက္...ေဒါက္..
အိမ္ေရွ ့ အေရာက္..လာတံခါးေခါက္
ဆင့္ေခၚလာတဲ့ ငရဲက တမာန္ေတာ္..
ယမမင္းရဲ့ ေရွ ့ေျပး ဆက္္သား။
အခ်ိန္က်ေနျပီ ဦးXXေရွ ြ့။
မင္းသက္တမ္းကုန္၊ ဇီ၀ိန္ေၾကြ။
လာ လာ ေလ လိုက္ခဲ့ေပေရာ့။
ယမမင္းစံရာ ၊ အပါယ္ဘံုေျမသာ။


မင္းေသတဲ့ အခါ။
ခိုးရာပါ ဥစၥာ နတၱိ
ေငြတမတ္ေတာင္ ကူးတို ့ခမပါရွိ္၊
ခ်စ္ရသည္ ဆိုေသာ ခင္မ
မီးပံုထဲခုန္ခ်၊ သင့္ႏွင့္ မလိုက္နိုင္။
သူခိုးတာ ငါနဲ ့မဆိုင္တဲ့။
စားတုန္းကအတူတူစားခဲ ့
ျပစ္ဒဏ္က်..တမင္းရည္ပူလ်ွာနဲ ့လွဲ ြခ်။
စိန္ေတြသီးေနတဲ့ သင့္သမီး
တျခားသမီးေတြနဲ ့အေမြလုျပီး စကားမ်ား။
သင့္ေျမးျမစ္မ်ား.သင့္အသုဘ ဖဲကစား။
ဘင္ဘယ္ဘံုေရာက္၊ သူတို ့မသိ။
အဖိုးေသ၊ ေျမးေတြ ၀မ္းသာ၏။

သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းစားမဲ့ သံဃာကမရွိ။
ေျမဆင္းသပိတ္။ သရဏဂံုတင္မဲ့ သူမရွိ။
သင့္ခႏၶာပုပ္၊ ကိုင္တြယ္လိုသူမရွိ။
သင့္မ်က္ႏွာျမင္၊ တံေတြးေထြးခ်င္သူဘဲရွိ။
မလွမပ သင့္ စ်ာပန၊ အသုဘကမၼဌာန္းရွဳသူမရွိ။
ရက္လည္ဆြမ္း၊ ပရိတ္ရြတ္ေပးမဲ့ သူမရွိ။

သင္ေသလို ့ ေအာင္ပြဲခံ။
ေပ်ာ္ပါးသူမ်ား တမၻာလံုးအလွ်ံ
သတင္းဌာနရဲ့ေခါင္းစီး။
သင့္မလွမပ ဓါတ္ပံုၾကီး
စာလံုးမည္းၾကီးနဲ ့ေရးေန
“ ေခြးဘီလူး အာဏာရွင္ရူးၾကီးေသ။
အားလံုးေရ ၀မ္းသာေပေတာ့။”


အာဏာရဲ့ ရလာဘ္။ အဓမၼရဲ့လုပ္ရပ္။
မင္းေသေတာ့ မင္းနားမွာ ဘယ္သူမရပ္။
မင္း အကုသိုလ္ရဲ့ ၊
အမဲရိပ္ကေနာက္မွာမါးမါးမတ္။
ယမမင္း က အမိန္ ့ေတာ္မွတ္ျပီ။
ငရဲ တိရစာၦန္ ျပိတၱာ အသူရကာယ္
အပါယ္ ေလးဘံု ေနရာ၀ယ္။
ထိုက္ရာလားမဲ့ သူ ့ဘံုအရပ္
လိုက္ခဲ့ေတာ့ ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္။

အျပစ္ေ၀ဖန္၊ အမွဳသြားအမွဳမွန္။
ဘယ္အထပ္နဲ့ မင္းထိုက္တန္။
ယမမင္း ေ၀ဖန္ ပိုင္းရွဴမယ္။
သာသနာကိုညစ္ႏြမ္းမြဲ။
သံဃာကို ျပစ္မွားရဲ
သံဃာကို ႏွိပ္စက္. သတ္ရဲတဲ့ အမ်က္
ေက်ာင္းေတြကိုဖ်က္္။
သံဃာပိုင္ ၀တၱဳပစၥည္းလုယက္။
သံဃာ ဂုဏ္ရည္ဖ်က္။
သံဃာေျမကို အပိုင္စီးလွ်က္။

ဘုရားဌာပနာ ေဖါက္။
ရတနာေတြ ေျခေပါက္။
ေပ်ာက္ကုန္တာ သူ ့လက္ခ်က္
စိန္ဖူးေတာ္က စိ္န္၊
သူ ့သမီး ကိုယ္ေပၚ ၀င္းထိန္ထိန္။
ဘုရားလွဴေရွ ြျပားအေရေပ်ာ္က်၊
သူမ ေျခက်င္း ျဖစ္သြားရ။

တျပည္လံုး မြဲေတျပာက်.
ငိုထားရတဲ့ မ်က္ရည္၊
ျပည္လံုးက်ြတ္ ေအးဓျမ။
က်ိန္စာက်ေနတဲ့ ေငြ။
သတ္ခဲ့ေသာ အသက္မ်ား။
ေသြးျပန္ေပးရမဲ့ အျပစ္ေတြ။

တရားမဖက္ အာဏာစက္။
ႏွဳတ္ပိတ္ တိတ္ဆိတ္ အဂတိေတြ။
သူလူမ်ားဘက္သား၊ သူမ်ားသားသမီးေစာ္ကား။
မသိ မ်က္ကြယ္ ျပဳထားတာေတြ။

အဂတိေလးပါးနဲ ့မင္း
လိမ္ညာမုသား၊ ျပည္သူကို ေစာ္ကား။
စာနာမထား။ အၾကင္နာမဲဲ့တရား။
ဂရုဏာမရွိ ၊ မုဒိတာ မသိ
ေျခလက္ကားယား ကားကားယား၊
ျပည္သူကိုေစာ္ကား၏

ဘုရား .ဘုရား...ဘုရား
အမွဳသြား အမွဳလာ။
မ်ားလြန္းလွတဲ့ ပုဒ္မ။
တခုမွ ေပါ့တာမပါ။
ေနာက္ဆံုးေပါင္းလိုက္တဲ့အခါက်။
ေရွ ့ေနမလို။ အယူခံမလို။
သံဃာဂိုဏ္းခြဲ တဲ့ မင္းမိုက္
ပဥၥာနႏၱိယ ကံၾကီးထိုက္
ယမမင္း ဘက္မလိုက္နိုင္ဘူးေမာင္မင္း။
" အ၀ီစိငရဲ" သာ။ မင္းဆင္းေပေတာ့၊
ေဒ၀ဒတ္ နဲ ့သာ တူတူ ေနေရာ့၊
ဘယ္အခါမွ လူျပန္မျဖစ္ေတာ့။
အလွည့္က်ရင္..မႏြဲ ့ၾကစတမ္းေပါ့။

မသဒၶါ (၁၂။၂၉။၂၀၀ရ)

အျပည့္အစံုသို ့

ေကသရာဇာမင္း.. စစ္မွန္ေစခ်င္ရင္


ေတာလံုးတေခါင္၊ ေတာင္လံုးတခြင္း
ေက်ာ္ၾကားဘိျခင္း၊
အသင္ ေကသရာဇာမင္း၊

သင္၏ ရဲရင့္မွဳ။
ရန္သူအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳ။
သင့္မာန။ သင္ေဒါသ။
သင္ ့အမ်က္
မ်က္ေစာင္း တစ္ခ်က္ေၾကာင့္
ေသေက်ခဲ့ အသက္ေပါင္္း။
နာၾကင္ခဲ ့ ေ၀ဒနာ အေပါင္း။
ငိုေၾကြးခဲ့ မ်က္ရည္စက္မ်ားစြာ။
အဓိက အရာဟာ
သင္၏ ေလာဘ။ သင္၏ေမာဟ။
သင္၏အတၱ။ သင္၏ ဥေပကၡာ။
သင္၏ မုန္းအမ်က္.
တေတာလံုး သြက္သြက္ခါ။

သင္၏အနား၊ ခစားသူမူးမတ္။
သင္သာ အမိန္ ့ေတာ္မွတ္
တေတာလံုးကိုသတ္မဲ့ ေျမေခြး
၀ံပုေလြ၊ ေခြးအ၊ ဌက္ဠင္းတ နဲ ့
ေျပာတိုင္းယံုမဲ့့ ပုတ္သင္ညိဳ
ၾကံ့ဖြတ္မြဲ၊ ပဒတ္အို၊
ပညာမတတ္သူမ်ား၏ ညီလာခံကို
အမွန္ မေျပာတတ္သူမ်ား။
မင္း အၾကိဳက္ေျပာ ခစား။

ၾကီးသူရဲ့ ဂုဏ္နတၳိ။
ငါရဲ့ အတၱ တံခြန္ထိ။
အဆံုးမရွိ ေလာဘ။
ကိုယ္ထက္ ေက်ာ္ၾကား။
လွုဳပ္ရွားတဲ့ ဣႆာ မစၧရိယ။
လက္သည္းထုတ္ျပ။ ျခိမ္းေခ်ာက္ဟိန္းေဟာက္
ေတာလံုးေပ်ာက္ေအာင္
ရာဇမာန္တက္။
မာန္တင့္ လက္မေထာင္။

မင္း ခံတြင္းရဲ့ ပုတ္လွီျခင္း
မင္း နာမ၏ ဆိုးသတင္း
မင္း လုပ္ရပ္၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း။
မင္းဖာသာမင္း သိ္ရွိအပ္။
မင္းဘာလည္း မင္းသတိခ်ပ္။
ေသေဖာ္ ညိွွခ်င္လို ့။
နား၀င္ခ်ိိဳစရာ.လိမ္ညာေျပာေရး။
ခစားသူေတြ.ကိုစေတး။
အသက္ေဘးနဲ ့ယွဥ္တဲ့တခဏ။
ေၾကာက္ရြံ ့တဲ့ အဂတိ အေမွာင္ခ်
အခါးကို သကာဖံုးခဲ့ၾက။
မဲ့ျပံဳးနဲ ့မုသားဥာဏ္ဆင္၊
လိမ္မာသူ မွန္ရင္။ ေျပာမွာဘဲ။
“အက်ြန္ ႏွာေစးေနပါတယ္ အရွင္။”

တေတာလံုး ႏွာေစး။
ဆုတ္ယုတ္တဲ ့ျပည္ေရး.
မုသား အမွန္ျဖစ္ေနတဲ့ တရား
မင္းဖာသာ မင္းလွည့္စား

မတရားတဲ့..တရားမဲ ့
မင္းယုတ္အမည္ မက်န္ေစေရး
နံေစာ္ တဲ့ ခံတြင္း ေမွ ြးေစေရး
မင္း ဖာသာမင္း
အာပုပ္္ေဆး ၾကည့္ပါလားကြယ္၊

မသဒၶါ (၁၂။၂၉။ ၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Saturday, December 29, 2007

သတိထားပါ . ကြ်ဲ နွစ္ေကာင္ခတ္ေနသည္။


Media တိုက္ပြဲဟာ၊ စစ္တုရင္ပြဲအလား။
အမွန္နဲ ့အမွား၊ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာ
ေထာင္ေခ်ာက္နဲ ့၊ တည္ထား တဲ့အစာ
ပရိယာယ္ နဲ ့ဆိပ္လူးမွ်ား
အကြက္ခ် ကစား၊
ဦးေဏွာက္ဥာဏ္၊
အမွန္ ကြန္ ့ျမဴးတတ္ဖို ့အေရးၾကီးတယ္။

ဘုရင္သာ က်၊ ပြဲသိမ္း ရတာမို ့
အေရးၾကီးဆံုး၊ အေကာင္ မိဖို ့
ပြန္းကေလး တလံုး၊ ျမင္းကေလး တစ္ေကာင္။
ဘိေရွာ ့တစ္လံုး။ ရထား တစ္စင္း။
စေတးခ်င္ ေယာင္ေဆာင္၊
ေပးစားခ်င္ သေယာင္ေယာင္
မာယာ နဲ ့လွည့္ကြက္။
ဥာဏ္ သာမသာ၊ ကစားခ်က္။
စိတ္ မပ်က္ရဘူး၊ အား မေလွ်ာ့ရဘူး။
စိတ္ေအးေအး မွန္မွန္။ ခုခံတတ္ပါက
ေနာက္ဆံုး သူ ့ဘုရင္က်။
နိုင္ဇာတ္ပြဲ သိမ္းရတာမ်ိဳး။

သတင္းမွားေတြ လာလာပို ့
ကိုယ္လူ သူ ့ဖက္သား အသြင္သို ့၊
ၾကာၾကာေလ ၀ါးမွသိ။
အေတြ ့အၾကံဳ ရလာဒ္၏
စိတ္၀င္စားစရာ တရပ္။
ငါးၾကင္းဆီ နဲ့ ငါးၾကင္းေၾကာ္လာတတ္။
မိတဲ့ ငါးနဲ ့ ငါးမ်ွားစာတတ္။
ရန္သူသတ္ဖို ့ဖမ္းေနတဲ့ခဏ။
အျပစ္မရွိ ဖား။ အဆိပ္မရွိတဲ ့ေျမြ။
ဘုမသိ ဘမသိ။ အစာဘဲ ရွိတာသိ။
ငါးမ်ွားခ်ိတ္ကို၊ လာဟပ္သည့္ အျဖစ္။
ဘယ္သူ ့အျပစ္လို ့၊ ေျပာဖို ့ကမျဖစ္။

သတင္းမွားကုိ တမင္တင္။
ကဲ့ရဲ့လာသူ၊ ဖ်ားေယာင္းဆြဲငင္။
ေစတနာပို။ အမွန္၏ဘက္ေတာ္သားက
ရင္းနွီးေ၀ဖန္ ေျပာၾကား၊
ေစတနာမမွန္။ ခေလာက္ဆန္သူမ်ားက
ကဲ့ရဲဲ့ တင္းဆို၊ ဆဲဆိုေစာင္းေျမာင္း
ဂ်ပိုးကို၊ လိပ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း။
ေရွ ြယုန္ေလး လား၊ က်ားၾကီိး လား၊
မိတ္ေဆြသစ္လား။ မိတ္ေဆြတု လား
ဆန္ကာတင္၊ ေရြးခ်ယ္သမွဳျပဳေန
လာအမွဳ မလုပ္ပါနဲ ့မိတ္ေဆြ။

ၾကာၾကာေလ..ဘယ္သူခါးမွန္းသိ။
ၾကာၾကာေလ..ဘယ္သူအတြင္းစည္းရွိ။
ညီညာေစ ေသြးေသာက္တို ့သတိ။
တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ား
ေၾကာက္ရြံ ့လို ့ ေနာက္တြန့္မည္မဟုတ္.
ေျခာက္လွန္ ့လို ့ စိတ္ပ်က္မည္မဟုတ္။
ရွံဳ ့ခ် လို ့ပြဲပ်က္ရလိမ့္မယ္မဟုတ္။
မနားတမ္း တက္သုတ္
တိုင္းျပည္အတြက္၊ ဒို ့ေတြအလုပ္လုပ္။
စစ္ခ်ိီလမ္း ေပၚ၊ လာရွဳပ္ခဲ ့ရင္
ဘယ္သူ မဆို ။ မေတာ္တဆ ေသေက်။
သဘာ၀ေတြ ဘဲ။

စစ္သည္ရဲ ့ ႏွလံုးသား၊ စာနာအား ရွိေပမဲ့
ရဲရင့္တဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား၊ ေရွ ့သို ့ဘဲ ဆက္သြား။
၀မ္းနည္း ရင္နင့္ေသာ္ျငား။
ေနာက္လွည့္မၾကည့္အား ေပ။
ရက္စက္တယ္ဘဲ မင္းဆိုေစ။

ဒါဟာ.. collateral damage ။
မရည္ရြယ္တဲ့ ထိခိုက္နစ္နာမွဳ တခု။
ေစတနာေၾကာင့္ သာ၊ ေလာင္လာ တဲ့မီး။
တုိက္ပြဲထက္စာ၊ ဘာမွ အေရးမၾကီး။

က်ြဲ ႏွစ္ေကာင္ခတ္ ေနတဲ့ၾကား
၀င္လာခဲ့တဲ့ ယုန္သူငယ္
သနားစရာရယ္ ေပမဲ့
ဟိုခုန္ဆြ ဒီခုန္ဆြ နဲ ့ဒီယုန္
က်ြဲမာန္ဟုန္ ကို အေလးမထား
ငါသိတာ..ငါ့ရဲ့ ေျပးနိုင္အား..
စမ္းၾကည့္ထားတာမို ့၊
ဘယ္သူ ့ဘယ္သူမ၊ွ အျပစ္မွမရွိ။
စစ္ေျမျပင္လာ၊ မွ်ားမွန္တာထံုးစံဘဲ။
ပြဲရပ္ရင္က်ြဲ တစ္ေကာင္ေသမည့္မလြဲ
သတိ မျပတ္. အကဲခတ္
မိဘုရားအတြက္၊ ပြန္းတစ္ေကာင္ကိုဘဲ သတ္္
ဒီမိုကေရစီ ပြဲေတာ၊့ ဒို ့မရပ္နိဳင္

မသဒၶါ (၁၂။ ၂၈။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Thursday, December 27, 2007

ျမတ္ေသာမင္းၾကီးသို ့ သံေ၀ဂကဗ်ာတပုဒ္


တကယ္ဆို
ဘဘဟာ အက်ြန္တို ့အေဖအရြယ္.
သက္ၾကီး၀ါၾကီး. သမာၻၾကီး။
သိပ္ျပီးေလးစားခ်င္ပါတယ္။

မတရားနည္းနဲ့ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊
တရားနည္းနဲ ့ဘဲျဖစ္ျဖစ္
နိုင္ငံတခု၏ ဦးေဆာင္။
ထိပ္ဆံုးဥေသ်ွာင္ ရဲ့ နံပါတ္ တစ္။
ေရာက္ ျဖစ္လာခဲ့။
အရည္အခ်င္းေတာ၊့ ငယ္မယ္မဟုတ္ပါ။

အာဏာ။ ပါ၀ါ။ ဂုဏ္ရွိန္ မာန။
သိကၡာ၊ ေမာဟ။ ေအာင္ျမင္မွဳ ဟာ
မူလစိတ္ရင္းအသြင္။ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေကာင္း
အေျပာင္းလဲလြယ္၊
နက္ေမွာင္ အေရာင္ဆိုးေစပါတယ္။

လူသန္း (၅၂) သန္းအထက္။
တက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့မင္း
သမာသမတ္ ရွိျခင္း။
မင္းက်င့္တရား ညီေစျခင္း။
အဂတိရွင္းရွင္း၊ ေမာဟကင္းကင္း
ေဒါသ အလ်ွဥ္းမဲ့၊ ၾကင္နာျခင္းအတိ နဲ ့
တရား မွ်တ၊ ရင္၀ယ္သားတမ်ွ
ဆာေလာင္သူ အတြက္ အစာ
ငိုယိုသူ အတြက္ ေျဖဆည္ရာ။
ခိုကိုးမဲ့ အတြက္ အိမ္ယာ။
နာက်င္သူေတြအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ။
ခ်စ္ခင္သူေတြနဲ ့၊ ရွင္ကြဲေသကြဲတဲ့ ေ၀ဒနာ။
ျပည္သူမ်ားရဲ့ ေၾကာင့္က် ေသာက ဗ်ာပါဒါ။
ရင္၌ စူးနင္၊့ နားလည္ စာနာ
နည္းနည္းေလးဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခံစားေပးလွဲ ့ပါ။

ျမတ္ေသာ မင္းၾကီး
သင္၏ အခ်ိန္ တစကၠန္ ့..
ေရြွနဲ ့စက္ေအာင္တန္ဖိုးရွိ၊
မအားမလပ္ ။ အလုပ္နဲ ့မျပတ္
တျပည္လံုး ဘာျဖစ္ေနတာ အကုန္မသိ။
အနီးကလူ ေျပာသမ်ွ။
ယံုၾကည္သက္၀င္ရ။
လက္ခံ သေဘာတူမ်ွ
သဘာ၀ဘဲ နားလည္ပါတယ္။

သို ့ပါေသာ္ျငား
သင့္အပါး၌. ခစားေနသူ
လူယံုလူ သည္။
ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္ပါ၏ ေလာ။
တည္ၾကည္ ရဲရင့္ပါ၏ ေလာ။
အဂတိမရွိ။ တရားမ်ွတရွိပါ၏ေလာ။
အမွန္မေျပာ။ ကပ္ဖါး ယပ္ဖား ပိုမို.
မွားရာကို ဆို၊
အခ်ိဳကိုသာ ေရွ ြနားေတာ္သြင္းေနပါ၏ ေလာ။

မင္းနား တစ္ေထာင္။ မင္းေျမွာင္ တစ္သိန္း
သတင္းမွန္သမွ်.သိ၏ ဆိုျငား၊
နီးရာ ဒါးေၾကာက္။ အမ်က္ေၾကာင့္ပင္၊
အမွန္မဆို ။ လိမ္ညာဆိုသည္။
မင္းၾကီး ျမင္ သိပါ၏ ေလာ။

ပုဂံ လက္ထက္။ အေနာ္ရထာ့ ဒဏ္ခ်က္
ေရွ ြေဖာ့လံုးနဲ ့သာ၊ ရိုက္ႏွက္ ခိုင္းေသာ္ျငား
သခင္ အားရ၊ က်ြန္ပါး၀လ်ွက္
အာဏာသား ပါးကြက္။ ၀ါးရင္းဒုတ္နဲ ့ႏွက္
ေရြွဖ်ဥ္းညီေနာင္တို ့၊ အသက္ထြက္တယ္။

အမတ္ၾကီး ဦးပုည။ နီးရာဒါး ေၾကာက္ရသမို ့
မင္းကြန္း ျမင္းခုန္တို္င္ပုန္ကန္ေရး။ အခါေပးခဲ့ရ၊
ဘုရင္က မသတ္လို။ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတဲ့ၾကား၊
ျမိဳ့၀န္ ဦးသာအိုးက၊ ဘုရင့္ အမိန္ ့မရ။
ငါ့အမိန္ ့ကြ၊ ေပး ၊ အျပတ္ရွင္း၊
ထင္ရွားတယ္။
ဘုရင္ကဆို “လူကို ေခြးသတ္ေလခ်င္း။”

စစ္ဘုရင္ေကာင္း အာေသာကသံေ၀ဂ တရားရ။ အခ်ိန္မီ သိရတဲ့ အခါ
ေသြးစြန္းေသာလက္မ်ား။
ေမတၱာနဲ ့ေဆးေက်ာသြား
ျပန္လည္ ျပဳျပင္။ ေက်ာ္ၾကားခဲ့
ဘုရား ဒါယိကာ ရဲ့ ဘုရင္။

ျမတ္ေသာ မင္းၾကီး
သင့္ မွာ အခ်ိန္မေႏွာင္း
ျပန္ေျပာင္း ေ၀ဖန္ အကဲခတ္။
အမွန္တရား ဟာ မည္သည့္အရာ။
လိမ္ညာမွဳဆို သည္ မည္သူ ့ဆီ မွလာ။
သင္ဘယ္လို ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီထင္။

ျပည္သူ ေတာင္းခံတာ…
မင္း ၾကီး ရဲ့ ေစတနာနဲ ့ေမတၱာ။
သင့္ ကို ပုန္ကန္တာ မဟုတ္။
သင့္ ဂရုဏာလက္ နဲ ့
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အာဏာစက္ကို ပယ္ဖ်က္လွည့္ပါ။

မင္းယုတ္၊ မင္းဆိုး၊ မင္းညစ္
သင့္ရာဇ၀င္ကို မထားရစ္ပါနွင့္။
တျပည္လံုး မီးဟုန္းဟုန္း..
သင့္ အမိန္ ့ေၾကာင့္၊ မျဖစ္ပါေစနွင့္။
အဖ မဲ့သား။ ခင္္ပြန္းဆံုး မယား။ သားမဲ့ မိဘ။
သင့္ လ်ွာျမျမ..အမိန္ ့တစေၾကာင့္
မျဖစ္ရပါေစနွင့္ ။

တျပည္လံုးဆူ။ သင့္တပ္ကူလည္း
သင္သာ တေယာက္၊ ေကာင္းစားေရာက္ေစ
တစ္ေသာင္း ဗိုလ္ေျခ ။ ညက္ညက္ ေသေၾကမဲ့အျဖစ္။
မဆံုးမခ်င္း တိုက္မဲ့
ဗမာျပည္ရဲ့ ျပည္တြင္းစစ္
ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္၊
အသက္ခ်င္း ဖလွယ္ရမဲ၊့ ဘာသာေရးစစ္။
သင့္ေၾကာင့္ အျဖစ္ခံခ်င္ပါသလား။

ျမတ္ေသာ မင္းၾကီး
ရန္ကို ရန္ျခင္း၊ တုန္ ့ကာႏွင္း
ေရလို မျပတ္။ ၾကမၼာ ၀ိပါတ္
သစ္ငုတ္ ျမင့္တံု။ ျမက္ ျမင္ ့တံုတည့္
ဒါးကို ဒါးျခင္း၊ တုန္ ့ျပန္ျခင္း။
ဆံုးသည္ မရွိ။ အမုန္း ျဖစ္၏။
ဆယ္သံသရာတိုင္၊ မပ်က္သာနိုင္
ဒါးကို ေဘးခ်၊ ပုတီး "မ"ေလာ့။
ေမတၱာရည္မိုး၊ ရန္မီး ညိွဳးေစ။
မုန္းျငိုး ေျဖေရာ့၊
ျပသ ေတာ့ေလ။
မင္းေကာင္းတို ့၏၊ ဂုဏ္က်က္သေရ။

အက်ြန္ တို ့အားလံုး ဤေျမတြင္ေနၾကပါသည္။
ဤ နိုင္ငံကို မင္းၾကီး ခ်စ္ျမတ္နိုးသလို ခ်စ္ၾကပါသည္။
ဤ သာသာတရားဦးထိပ္တား၊ ရတနာသံုးပါးကဲ့သို ့ၾကည္ညိုေလးစားပါသည္။
ဤ ငါးပါးသီလက်င္ ့၀တ္တရား၊ ခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ့သို ့ ျမဲျမံၾကပါသည္။

ျမတ္ေသာမင္းၾကီး
အမွန္တရားသည္၊ သင္၏လက္တကမ္း။
ေရွးဘုရင္မ်ားကဲ့သို ့၊ သင္သိလိုလွွ်င္..
သင္ တိတ္တဆိတ္ ေထာက္လွမ္း။
မင္း ခစားတဲ၊့ ကမ္းနားသစ္ပင္
သင့္နားတခြင္က၊ လူတစ္စံုတရာ
ျပဳတ္မွာေၾကာက္ရင္။ အမွန္မေျပာ။
ျပည္သုူေတြ ထဲ၀င္၊ သင္ေစာေက်ာ
မင္းေကာင္းတဦး၏၊ ျဖဴေသာမေနာ
သင့္ႏွလံုးသားကို အမွန္၊
မွတ္ေက်ာက္တင္ ခဲ့ပါရန္။

သင္၏ ဘ၀ဟာ ေရပြက္
မကြယ္ပ်က္ကေလး လက္မတင္။
တင္ထားခဲ့ ..မင္းေကာင္းစာရင္းထဲ
သင့္တဦးရဲ့ နံမည္ ၀င္။

မသဒၶါ (၁၂။၂၆။၂၀၀၇)
ဖတ္မိသူမ်ားမွ တဆင့္ နီးစပ္သူမ်ား ဘဘ သို ့လက္ဆင့္ ကမ္းေပးၾကပါရန္ မသဒၶါ မွ ေလးစားစြာ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။ သာဓု သာဓု သာဓုပါ။

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, December 26, 2007

အမွဳဆင္ ဘိန္းပစ္ဖမ္းျခင္း။


အျပစ္မဲ့ လို ့၊ အျပစ္လိုက္ရွာ
တင္ရမဲ့ ပုဒ္မ၊ သက္ေသခံျပ။
မရွိတဲ့သဲလြန္စ။ မရမက အမွဳဆင္
တမင္ဖန္တီး၊ ဆင္လုပ္ၾကံနည္း။
ဘိန္းပစ္ျပီး ဖမ္းတယ္ ေခၚတယ္။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္း
အျပစ္မကင္းတာျပခ်င္
ပိုင္ရွင္ နအဖ ရဲ့
ဆင္ဆာမတင္တဲ့ အျပာCD ျပား
မေပၚ့တေပၚဓါတ္ပံုမ်ား
က်ည္ဆန္ထိပ္ဖူးေတာင့္မ်ား
အိပ္ရာၾကားကဘဲ။ လာသလိုလို
ဘုန္းၾကီးတုမ်ားဆို၊ ရွာအျပစ္ဖို ့ကို။

ပါတီ၀င္ေက်ာင္သား၊
၈၈၈၈ ေက်ာင္းသား၊
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားမထိုင္နဲ ့။
လူုမ်ားမ်ားနဲ ့စကားမေျပာနဲ ့
လြယ္အိပ္ၾကီးၾကီး မလြယ္ၾကနဲ ့
စစ္ေဆးစရာရွိ.ခဏစခန္းေခၚသည့္
ေသာက္ျမင္ကပ္ ပုဒ္မ။
အခ်ဳပ္ထဲမွာတင္ ၾကြ။
အိမ္ျပန္ရဖို ့လမ္းမျမင္။

ဘယ္သူ ဘာအျပစ္ရွိရွိ။ မရွိရွိ
ဖမ္းခ်င္တာဘဲ သိ။
အာဏာသားဆိုး၊ ပါးကြက္သားမိ်ဳးရိုး
ဘုန္းၾကီးနဲ ့ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
အေသကိုညိွဳးထား ။
ေသနတ္က်ည္ဆန္ ။ ေဒၚလာနဲ ့၀ယ္ရ.
၀ါးးရင္းတုတ္နဲ ့ဘဲေသေအာင္ခ်။
ဦးေခါင္းခြံ. ဘဲဥလိုေက်မြေစ။
သခင့္အားရ။ က်ြန္အပါး၀ေန။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္၊ မစႏၵာအိမ္တြင္.
ညအခ်ိန္မေတာ္ သံုးခ်က္တီး၊
လာျပီး ရွာေဖြဟန္ျပ၊
ဘာမသကၤာစရာမွမရ။
ေနာက္ဆံုး လာစစ္သူအိပ္ထဲက
လုပ္ၾကံမဲ့ သက္ေသခံစာရြက္၊
တရားခံ၊ အျမင္သြက္လို ့သာ၊
ဆက္မလုပ္ရဲ၊ အက်င္ ့ယုတ္မဲမဲ
ဘူးလို ေပၚခဲ ့လဲ။
လက္ပူးနဲ ့လက္က်ပ္ မမိ။
ဒီလို ဘိန္းပစ္ခံရသည့္.
အျပစ္မဲ့သူ.ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား၊
ဘယ္နွစ္ေယာက္.ခံထိထား၊၊
မေတြးရဲ စရာ။

မသမာသူရဲ့ လုပ္ရပ္၊
ေကာက္က်စ္ စိတ္ဓါတ္၊
မယံုရင္္ပံုျပင္သာ၊ မွတ္ထား
နအဖဘက္ေတာ္သားလက္ထက္
ဗမာျပည္က တရားမွ်တ၊ ဥပေဒရွိရွိသမ်ွ
စာရြက္ထဲမွာဘဲ ေဆြးေန၊
က်မ္းထဲမွာဘဲ ပုပ္သိုးေန။
ပါးစပ္မွာေတာ့ အျမင္ကပ္ ဥပေဒ
နိူင္ငံေရးသမား မွန္က
က်ပါေစေတာ့၊ ေထာင္နွစ္ရွည္။

မသဒၶါ (၁၂။၂၅။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Tuesday, December 25, 2007

ကဲ..သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ဗ်ိဳ ့။


အဟမ္း အဟမ္း..
က်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း။
အလိမ္အညာ၊ အျဖီးအျဖန္း။
အလြမ္းေကာင္း၊ အေဟာေကာင္း၊
ဘုရားကိုးဆူနဲ ့၊ကြက္စိတ္ဆရာ။
ျပန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မယ္။
ယံုသူနားေထာင္၊ မယံုသူေဘးေရွာင္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း
ဘာညာ၊ လာလာမျငင္းနဲ ။
ေက်ာင္းသားေတြက ေသြးဆိုး၊
အေမရိကန္္က ေျခထိုး၊
အပိုးမက်ိဳးတဲ့၊ ၂% ရွိတဲ့ ဘုန္းၾကီးတု၊
လမ္းမေပၚစု ဆႏၵျပ။ အေသးအဖြဲ ကိစၥပါ။
ေအာ္.. ဘယ္လိုသိလည္း.၂% ကိစၥ ? တိက်ပါရဲ့လား..?
ေအာ္..၁% က က်ဳပ္တို ့ဘုန္းဘုန္း၊
၉ရ% က ေထာင္ထဲမွာ ခုတိ ဖမ္းထားတုန္း၊
၁၀၀ က နွဳတ္ၾကည့္ ။
လမ္းေလွ်ာက္တာ ဒီေလာက္ဘဲရွိ။

၄၀ ေက်ာ္၊သက္တမ္းလူသားမ်ား။
အားလံုးဟာ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသား။
ေတြ ့မေရွာင္၊ အခ်ဳပ္ထဲထည့္ထိမ္း။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွန္သမ်ွ၊ ညဖက္တက္သိမ္း။
လမ္းေပၚမွာ၊ တင့္ကား ျပရမ္း။
ၾကံ့ဖြတ္ေတြ..တုတ္ျပ ၾကမ္း။
ရန္သူ ့ေဆြမ်ိဳးမွန္သမ်ွ၊ ျပန္ေပးဆြဲစမ္း။
မည္းမည္းျမင္။ အေသသာ ပစ္ၾကစတမ္း
ေဟာ။ အေျခအေန၊ အခု ျပန္လည္ျငိိမ္းခ်မ္း။

အေျခခံဥပေဒၾကမ္းဆြဲ။
အျပင္လူေတြ ၀င္စရာ၊ ျပည္သူ ပါစရာ
NLD ၀င္မလာေစရာ။ မလိုေပါင္ဗ်ာ
လူမ်ားေလေလ။ စကား ရွဳပ္မွ ရွဳပ္
က်ဳပ္တို ့ေတြဘဲ၊ တိတ္တိတ္ေလး
ျခင္ေထာင္ခ်ျပီး၊ ဥပေဒေရး။
နအဖ ေကာင္းစားေရး၊ စစ္တပ္လြမ္းမိုးေရး
မျပဳတ္တမ္းေခါငိးေဆာင္ေရး.
မ၀တမ္း၊ စားနို္င္ေစေရး။
ဒါ ဒို ့အေရး ဒို ့အေရး.
ျပည္သူ ့အေရး၊ တျပားသားမပါ။
ေ၀းေ၀းသာ၊ လက္ေရွာင္ေနပါ။

၃ခါေတာင္ ေတြ ့ျပီးသား
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဦးေအာင္ၾကည္၊
ဘာေဆြးေနြးတာ၊ က်ဳပ္မသိ။
အေရးပါတာလည္း၊ သူတို ့ေျပာခြင့္မရွိ
အလာဘ သလာဘ။ ဓါတ္ပံု ရိုက္ျပ
နအဖ ဟန္ေဆာင္္၊ စိတ္ေကာင္း ျပေနတာ။
ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနက်ေလဗ်ာ။
က်ဳပ္တို ့လည္ပါတယ္..ဌဲ ဌဲ ဌဲ။
အထင္ရယ္ မစေမာၾကပါနဲ ့

ဗ်ာ.? ေတြ ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲ ဘယ္ေတာ့လဲ?
ဟုတ္ကဲ ့၊ ယၾတာနဲ ့ရက္ေကာင္း
ေဗဒင္ဆရာ အခ်ိန္ေရြးေနတယ္။
ေလာေလာဆည္၊ ရက္ရာဇာ မရွိေသး။
ရာဇပလႅင္လွဳပ္ေနေသး လို ့
ေတြဖို ့ေလ ေ၀းေ၀း ။ ခဏေလးေစာင့္ေနပါ။
လာမယ္..ၾကာမယ္၊ ေနာက္ထပ္အႏွစ္ (၂၀) မွာ။

အမ်ိဳးသား ညီလာခံအတြက္
ေခါင္းမရွိသူေတြသာ..လာတက္
ေခါင္းညိတ္တတ္။ လက္ခုတ္တီးတတ္။
လက္မွတ္ထိုးတတ္ရင္.တက္ဖို ့ဖိတ္ေခၚ
ၾကံ့ဖြတ္၊လဒ၊ ပုတ္သင္မ်ားအတြက္
အခြင့္အလန္းေပၚ၊ ခန္းမထဲ အိပ္စက္ပြဲ။
ေတာ္သူဆိုမ၀င္ရ။ ေ၀ဖန္လိုသူမလာရ။
ဒါ နအဖရ့ဲဲ မူ၀ါဒ။

ေရာ္..ခက္ေနပါလား.
က်ဳပ္တို ့ထင္ရာလုပ္ဖို ့ကအဓိကပါဆိုမွ။
ျပည္ပအၾကံ လိုပါမလား။
ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ က်ဳပ္တို ့နဲ့ ပ႑ာမစား
မ၀င္ေစခ်င္လို ့၊ ေဘးဖယ္ထား၊
ေခ်ာင္ထိုးထား ေထာင္ေတြထဲထည့္ထား၊
အခုမွလာ..ေပး၀င္ရမလား။
က်ဳပ္တို ့ရဲ့၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္မူ၀ါဒမ်ား
သူမ်ားေတြ ရိပ္မိသြားမွာေပါ့။
ဘယ္သူၾကိဳက္္ၾကိဳက္၊ မၾကိဳက္ၾကိဳက္
ဥပေဒဆြဲထားတာ၊ က်ဳပ္တို ့စိတ္ၾကိဳက္္။

တစ္ႏွစ္နဲ ့တစ္နွစ္၊ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ျပန္
(၁၄) ႏွစ္ၾကာခဲ့တဲ့၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ
အစကျပန္ဆြဲရင္.ေနာက္ထပ္ (၁၅) ႏွစ္၊
ဒါေၾကာင့္၊ သူမ်ားေ၀ဖန္လို ့မျဖစ္
အစကတည္းက၊ က်ဳပ္တို ့မေလွ်ာ့
ေသသည္တိုင္.ခံခ်မွာေနာ့
မေျပာမရွိနဲ ့။ ၾကမ္းရဲတာ..နအဖ။
ဘယ္ေတာ့မွ မိုက္ဇာတိဂုဏ္မက်။
အျမဲ စင္ေပၚက။

ငါ့့ျမင္းငါစိုင္း၊. စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္
အေနာက္ အကူုအညီကို မလို။
အေရွ ့မွာ က်ဳပ္အေဖ တရုပ္ၾကီးရွိ။
ႏ်ဴကလီယာ ဆရာသမား..
ရုရွားနဲ ့ေျမာက္ကိိုရီးယားရွိ
ျပင္ပအဖြဲ ့အစည္း. ဘာၾကီးမွမလို။
ဘြင္းဘြင္းနဲ ့ရွင္းရွင္း.
အတိုက္အခံေတြ၊ ရွိသမ်ွ သာျဗင္း
ေၾကာက္ကန္ကန္၊ ေျခစံုျငင္း
ကုလသမဂၢ၊ ဖက္စြက္ေျဖရွင္း
ဟင့္အင္း က်ဳပ္တို ့မလို။

နိုင္ငံငယ္ေပမဲ ့။ မမိုက္ရဲဘူးမထင္နဲ ့
ဇီးေစ့့ေပမဲ့၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကိုျပန္ခ်။
ေရာမလုိဘဲ၊ ျပ္ိဳက်လည္းျပိဳက်။
ဘာညာ၊ ဂရုစုိက္ရမလည္း။

က်ဳပ္တို ့မွာ
ခေလးစစ္သား၊ ေတြရွိတယ္။
ဗိုက္ပူကား၊ လာဘ္စား ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားရွိတယ္။
ေခ်ာက္တီးေခ်ာက္ခ်က္၊ တရုပ္ေသနတ္စုတ္ မ်ားရွိတယ္။
ပ်က္က်မဲ့ သက္တမ္းကုန္၊ ေလယာဥ္စုတ္ေတြရွိတယ္။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ပုတ္ေလာက္ေရးေပးေတာင္၊
မသိတဲ့ က်ဳပ္ေနာက္လိုက္မ်ားရွိတယ္။
နိုင္ငံျခားထြက္ေျပးဖို ့stand by ထား၊
ေတဇ ေလယာဥ္ပ်ံရွိတယ္။

ဘာမွအသဲမငယ္။
အမိန္ ့ေပး၊ ငယ္တဲ့ စစ္သားေတြကတိုက္မယ္။
ေဒၚလာေပး၊ ၾက့ံဖြတ္ေတြက ရိုက္မယ္။
အိမ္ၾကက္ခ်င္း၊ အိုးမဲသာသုတ္။
က်ဳပ္တို ့ဘဲ၊ အျမတ္ထုတ္။
ယာက လည္းညက္၊ . ၾကက္လည္း ေမာေစ။
လူနာကမ်က္ျဖဴဆိုက္။ ဒါဆို နအဖ အၾကိဳက္။
တသက္လံုးဆင္းမယ္ မထင္လိုက္နဲ ့။
ေနာက္ဆံုးစကၠန္ ့အထိဆိုက္။
က်ဳပ္တို ့ေတာ့ ဆက္ဆက္ မိုက္ေနမွာ။

မသဒၶါ (၁၂။၂၅။ ၂၀၀၇).

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, December 24, 2007

ဘဘနဲ ့နွင့့္ အင္တာဗ်ဳးျခင္း၊


က်ဳပ္ေလ..ဘာမထီ သတၱိခဲ။
ရူးသြပ္သြပ္ မိုက္မဲ
ကုလသမဂၢေတာင္ ေျခကန္ရဲမွ
ဘယ္သူဘဲလာလာ
မေၾကာက္ပါဘူး။
တရုပ္ေျပးမင္းဘဲဆိုဆို
ဘယ္သူဘဲ ငိုငို
တိုင္းျပည္ဘဲ ျပိ္ဳျပိဳ
လူမ်ိဳးဘဲ.တရုပ္မ်ိဳမ်ိဳ
က်ဳပ္ကအေနသာၾကီး။

ရွင္ဘုရင္ဘ၀ရွိလွတဲ့အရသာ
ျဖစ္နိုင္ရင္..ေနာက္အနွစ္ (၂၀) ၾကာၾကာ
ဆက္နန္းစံခ်င္ပါရဲ့၊
ဦးေန၀င္းေတာင္ (၉၀) ေက်ာ္ေနေသးတာ
က်ဳပ္ထန္းဖူး ဇာတာထဲမွာေရးထား။
အသက္ (၁၂၀)ရွည္ေစေသာ္၀္တဲ့ဗ်ား.
အခုမွ က်ဳပ္အသက္ (ရ၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ေလး
ဆံပင္ေတာင္ မျဖဴေသးေပါင္ေလ။
ဟုတ္ပါေပ။..က်ဳပ္မင္းၾကီး သက္ေတာ္ရွည္။

ယၾတာေကာင္းေကာင္း၊
မင္းေလာင္းေတာင္ေပ်ာက္။
က်ဳပ္မွာအေဆာင္ေကာင္းမ်ားရွိ။
ေဗဒင္ဆရာေကာင္းမ်ားရိွိ။
မယံုမရွိ။
ဦးေန၀င္းနဲ့ခင္ညြန္ ့ကို္အျပဳတ္ထိနွံ
က်ဳပ္ ကဘုန္းကံၾကီး၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ၾကီး
ဘယ္နိုင္ငံဘာတပ္ၾကီးလာလာ၊ အေရးမဟုတ္ပါဗ်ာ။
က်ဳပ္စစ္သားက (၅) သိန္း။
ထပ္လိုခ်င္ရင္.လမ္းေပၚကခေလးေတြျပန္ေပးဆြဲ
ေဟာ ..မနက္ျဖန္ဆို က်ဳပ္တပ္သားဘဲ။
က်ဳပ္ကိုေထာက္ခံမွာ၊ ရုရွနဲ ့ အိႏၵိယ။ တရုပ္။
အာစီယံဟာ က်ဳပ္အတြက္အရုပ္။
ေဒၚလာသာေပး။..ေထာက္ခံေပးမွာ။
ေရသာ လုိပါတယ္ဗ်ာ၊

က်ဳပ္မလွဳပ္ မျပဳတ္။ မဟုတ္တရုပ္လုပ္
နအဖရွင္ဘုရင္လုပ္တာ ႏွစ္ (၂၀)ျပည့္၊
ေရြးေကာက္ပြဲခံသမတဘ၀၊ သနားစရာေလး
တၾကိမ္ေရြးမွ (၄) ႏွစ္ခံတာ။
က်ဳပ္ဆို ေနာက္အႏွစ္ (၂၀)ေတာင္မဖယ္။
ဘယ္သူႏွင္နွင္..ဒီထိုင္ခံုဘဲမင္တယ္။
ဘယ္သူဘဲ ညိဳညင္ညင္..မဆင္းခ်င္။
ဘယ္သူေျပာေျပာ ငါ့သေဘာနဲ ့ငါ။
ဘယ္သူ ့ေၾကာက္ရမလဲ။

ေျမၾကီးက သယံဇာတ
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့က၀င္ေငြရ။
စစ္စရိတ္ အျပည့္အ၀သံုးမယ္။
ျပည္သူေတြ၊ က်န္းမာေရး၊
ေအာ္…ဗိေႏၶာေဆး ေတာ္ဘီေပါ့
ခေလးေတြ၊ ပညာေရးေတြး၊
ေလ်ွာက္ ရင္ေလးမေနပါနဲ့ ဗ်ာ
ေသစာရွင္စာေရး တတ္ေတာ္ေရာေပါ့
ဘုန္းၾကီးေတြ.စာသင္ေပး..
ဒီပညာေရးကဘဲ ေကာင္းတယ္။
က်ဳပ္လည္း..ဒီလိုေက်ာင္းထြက္
ရွင္ဘုရင္ထိေတာင္ လာတက္ျဖစ္ခဲ့တာ၊
ယံုပါဗ်ာ။ ဖူလံုပါတယ္။
ငထြားရယ္၊ လာခါးနာမေနစမ္းပါနဲ ့။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္..
သိပ္ ဆင္ျခင္စရာမလိုပါဘူး။
ေရွးမင္း အစဥ္အဆက္။
ဒီလိုဘဲ သစ္ခုတ္ေရာင္းလာ.
ဒီလိုဘဲ မီးေသြးဖုတ္လာ
ဘယ့္နွယ္..က်ဳပ္လက္ထက္က်မွ
မိုးေရၾကီးတာ က်ဳပ္ေၾကာင့္လို ့ရယ္။
ယုတၱိကုိ မရွိ၊
မင္းေကာင္းလို ့ မိ္ုးမွန္သည့္။
မိုးသဲ ရပ္မရနိုင္ေအာင္၊ တကယ္တရားရွိ။
က်ဳပ္ေလ။ ဘုရားျဖစ္မဲ့ အုတ္နီခဲ။
သံဃာေတာ္ကို၊ ဒုတ္ရိုက္ သန္ ့စင္ရဲတာ။
က်ဳပ္တစ္ေယာက္ဘဲရွိ၊ ဂုဏ္ယူစမ္းပါဘိ။

က်ဳပ္္ရွင္ဘုရင္ဘဲ၊
ပုလႅင္ေပၚထိုင္..XXတလြဲ။
က်ဳပ္ၾကိဳက္ရာလုပ္။
ဘယ္သူလာမရွဳပ္နဲ ့။ ဇက္ျပဳတ္သြားမယ္။
အမိန္ ့ေတာ္ မွတ္တယ္။

ဘုန္းၾကီးေတြ ပါးစပ္ပိတ္။
လမ္းမေပၚ ပရိတ္မရြတ္နဲ ။
လမ္းေလ်ွာက္ခါ ဆႏၵမျပနဲ ့
က်ဳပ္ေျပာတာ ေခါင္းညိမ့္။
ေက်ာင္းတိုက္ထဲ တျခားစာမသင္နဲ ့
ေရာဂါသည္ေတြ ျပဳစုစရာမလို။
နိုင္ငံေရးသမားေသ၊ ပရိတ္ရြတ္ေပးဖို့မလို။
၈၈၈၈ေက်ာင္းသားေတြ အမွ်ေပးဖို့မလို။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန ့၊ ဆုေတာင္းေပးဖို ့မလို။
မနက္ဖက္ ဆြမ္းခံၾကဖို ့မလို။
တံခါးမွာအေစာင့္ခ်။ အျပင္မထြက္ရ။
ဘယ္တကာမွမ၀င္ရ.မလွဴၾကရ။
ငတ္ဘဲေသၾကပေစ။

ရွိတာေတြ ဘုန္းေပးၾက။
မရွိရင္ ေရေသာက္ဗိုက္ေမွာက္္ၾက။
ေနာက္ေနာင္..သပိတ္ေမွာက္ခ်င္ဦး။
ငတ္ရင္ က်ဳပ္ေျခေထာက္လာဖက္မွ.
စစ္သား အေၾကာင္း၊ ေကာင္းေကာင္းျပလိုက္မကို
မဂၢင္ေက်ာင္းဘုန္းၾကီးအို လို..
ကံဆိုးသြားေလရာ၊ မိုးလုိိက္စိုသြားမယ္။
က်ဳပ္..အမ်က္ၾကီး ယုတ္မာတယ္။
သတိထားၾကလဟယ္။

ဘုန္းၾကီးထက္ေတာင္..စာခ်တတ္။
ေခါင္းေခါက္လဲ ေတာင္းပန္မယ္မထင္နဲ ့
ေမြးကတည္းက လူမိုက္။
ေသသည္အထိမိ္ုက္
ငရဲေတာင္ သြားမိုက္မဲ့ တေစၦ
က်ဳပ္နံမည္မွတ္ထား..ငသန္းေရွ ြ။
ေနျပည္ေတာ္ မွာေနတယ္။

မသဒၶါ (၁၂။၂၃။၂၀၀၇)
အင္တာဗ်ဳးခြင့္ေပးျပီး.ယုတ္မာသမွ် အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ မခ်ြင္းမခ်န္ ေျပာၾကားေပး ေသာ ဦိးXX ေရွ ြအား မသဒၶါမွ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါသည္။

အျပည့္အစံုသို ့

ဟာဟာ့..ပ်င္းေတာင္…ပ်င္းေသးတယ္။


(၂၀၀ရ) ဗမာျပည္က ဘာသာေရးစစ္။
ဘုန္းၾကီးအတု နဲ ့ အစစ္ျပႆနာ။
နအဖ ရဲ့ ေရွ ြဥာဏ္ေတာ္ၾကီးမားစြာ။
ခြဲျခားတယ္..တုတ္နဲ့ ေခါင္းကိုထု.
ဖရဲသီးေရြးသလို..အစစ္နဲ့ အတု။
မွတ္သားစရာ..မယံုရင္ဇာတ္လမ္းပမာ။

လက္အုပ္ၾကီး လူၾကားထဲတခ်ီခ်ီ
"ျခင္းကပ္မွ.. မင္းဆက္မျပတ္" တေဘာင္အညီ
မသထာေရစာ..အလွဳေရစက္ခ်ျပီ။
တကယ္ဆို..
ဒါ ျပည္သူ ့ဘ႑ာလြဲသံုးစားမွဳျဖစ္သည္။

ညအခါ ေမွာင္ရင္..
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြ၊ ဒါးျပတိုက္
ေတာမီးေလာင္တဲ့ခဏ
ေတာေၾကာင္ကထခိုက္
ပညာရွိေျခာက္ခမ္း။
လူဆိုးသူခိုးေတြေနရာရလိုက္။
ၾက့ံဖြတ္စြမ္းအားရွင္တဲ့။ ျပည္သူရဲ့ရန္သူမ်ား
အမဲဖ်က္။ အမွည့္ေခ်ြြ
ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္သတ္
နအဖရဲ့ ၀ံသာနဳစိတ္ဓါတ္။

ကုလကိုယ္စားလွယ္.
လာစစ္မဲ့ျပည္၀င္ခြင့္
ေၾကာက္ရြံ ေလးဖင့္ဆြဲ..အေၾကာင္းမရွိဘဲ
မင္းနိ္ုင္ငံဘယ္သူ လာခ်င္မလဲ
ရွိသမ် လူေတြေတာင္..
ေခြးတိုးေပါက္က ထြက္္ေျပးေနရ
မင္း က လူသတ္အစိုးရ
ဆြဲခ်ဖို ့ေတာ္ေနျပီ။

ကုလကိုယ္စားလွယ္၊
ထံုးစံအတိုင္းလာဘ္တိုးမယ္မၾကံနဲ ့
မသင့္မေတာ္...ေခ်ာင္ထိုးမယ္မၾကံနဲ ့
ေလးစားစြာ ဆက္ဆန္.
ဒါဟာ
ကမ ၻာ့ ကိုယ္စားျပဳ သံတမာန္။
မြန္ဂိုသံသတ္လို ့၊ပ်က္ျပဳန္းခဲ့ ပုဂံနမူနာ
သမိုင္းေသရာပါ၊ ဥပမာ။

ဒီထက္ဖိအားေပး
ဗမာျပည္ စစ္မွန္စြာ၊ ဒိီမိုကေရစီရေရး
ကမ ၻာ့အေရး။ အေမရိ္ကန္ရဲ့အေရး
ျပည္သူနဲ ့ထိုက္တဲ့၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကို
ထပ္ခါတလဲလဲ..ေျပာေနမွာပါဘဲ။
မင္းမၾကိဳက္ရင္။ လဲသာေသပြဲ။
စစ္မွွန္တဲ့ အမိ်ဴးသားေပါင္းစည္းေရးအတြက္
မနားမေနက်ိဳးစား၊ ကုလကိုတြန္းအားေပးထား
မွန္ကန္ဘက္မွာ က်ဳုပ္တုိ ့ရပ္
သန္း ( ၅၂ )ေသာ ဗမာျပည္သား
က်ဳပ္ေလးစားတယ္..
ဂ်င္တာရယ္..မင္းတြက္သြားစမ္း။
မင္းထက္္ ငါၾကမ္းတယ္။

မင္းထက္အေကာင္ၾကီး၊
ဆာဒန္ၾကီး ျဖိဳရဲတာက်ဳပ္
မင္းမေလာက္ေလး မေလာက္စား။
ငယ္ငယ္က..ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာကပ္စား၊
ၾကီးလာေတာ့ ဘုန္းၾကီးသတ္ လူယုတ္မ်ား။

က်ဳပ္လိုလူ လာမျပိဳင္နဲ ့
က်ဳပ္က George W. Bush ၊
အေမရိကန္သမတ၊
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲနိုင္ထားရသူ
လက္ရည္မမ်ွဘူး လူကေလးသန္းေရွြ..
သနားတယ္ေလ။..
အေက်ာေပးေတာင္ ကစားနိုင္။
ဖါးတု ခရုခုန္၊ ဒီအိုင္ပ်က္ရံုေပါ့။
က်ဳပ္ လက္ပ်က္ပါ့ ေမာင္ရာ
ပ်င္းေတာင္…ပ်င္းေသးပါ့ဗ်ာ။

မသဒၶါ (၁၂။ ၂၃။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, December 23, 2007

အေမွာင္လႊမ္းေသာေခတ္။ ဒို ့ခ်စ္တဲ့အမိေျမ။


လူတုိင္းတြင္ ၊
လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆ
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိဖြင့္ဟ
ဤ အခြင့္အေရးမ်ားမ်ားရႏုိင္ခြင့္၊
ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္မ်ားေထာက္ထားရန္မလို၊
သတင္း၊ သေဘာတရားမ်ား
ရွာေဖြ ဆည္းပူးပုိင္ခြင့္၊
လက္ခံ၊ ေ၀ငွ ျဖန္႔ခ်ီနိုင္ခြင့္။
ကိုယ္စီပိုုင္ဆိုင္ေၾကာင္း။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ။
လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း
အပုိဒ္ ၁၉ မွာ ဖြင့့္ ဆိုထားခဲ့ေသာ္ျငား၊

စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင္ ့
ေထာက္ရွဳေ၀ဖန္ခြင့္
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခြင့္
ဘာမွ အခြင့္အေရးမဆိုႏွင့္
တစဆီ ဆြဲျဖဲခံရတဲ့ လြတ္လပ္မွဳနွင့္။
ဗမာျပည္သူဘ၀ကဆုိ ့နင့္။
ဗမာျပည္မွာယေန ့တိုင္တည္ဆဲ၊
သက္ဦးဆံပိုင္ရဲ့ စံနစ္။
ဘာဘာညာညာ ဆင္ေျခမလို။
မွွန္တာေတြ..ေျပာခဲ့ ဆိုခဲ့
ပို ့ေပးမယ္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲကို။

ပါးစပ္ေတြ ပိတ္ထား
မ်က္စိေတြ မွိတ္ထား
လက္ေတြ ပိုက္ထား
အင္တာနက္။ ေရဒီယို
ျပည္ပမီဒီယာသတင္း မွန္သမ်ွ။
မိုးလံုးျပည့္ မုသာ၀ါဒ။
က်ဳပ္တို ့ေျပာတာခ်ည္းအမွန္။
ေခါင္းညိတ္သာ လာေထာက္ခံ။
ငါေျပာတာလုပ္။ ငါလုပ္ သလိုမလုပ္ရ။
က်ဳပ္တို ့နအဖ၊
လက္နက္ရွိ။ အာဏာရွိ။
သူုမ်ားထက္ ပိုသိ၊
အလိမၼာ စာမွရွိ။
သင္ပုန္းၾကီး က်ဳပ္တို ့ေခါင္းထဲရွိတယ္။
လက္ခ်ိဳးေရ။ ေစ်းတြက္တတ္တယ္။
လက္နက္ျပ အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ားလြယ္မွလြယ္။
ဌက္ေပ်ာသီးအခြံႏွ ြာတာကမွ၊ ခက္ဦးမယ္။

အေျပာၾကြယ္၊ လီဆည္တဲ့နအဖ။
မုန္ ့လံုးၾကီး စကၠဴကပ္။
လူ ့အခြင့္အေရးရဲ့ လုပ္ဇာတ္။
ေခတ္သစ္ အဇာတသတ္။
ဗုဒၶဘာသာေတာ့..သတ္ခံထိေန။
ယဥ္ေက်းမွဳလံုးပါးပါးမဲ့..ဗမာေျပ။

မ်က္လံုးဆိုတာ…ၾကည့္ျမင္ဖတ္ရွဳ
ဦးေဏွာက္ဆိုတာ..မွားမွန္၊ဆင္ျခင္စဥ္းစားျပဳ။
လ်ွာႏွဳတ္ဆိုတာ ေျပာဆို ေ၀ဖန္အမွန္ျပင္မွဳ။
လက္ေခ်ာင္းဆိုတာ တင္ျပေရးသားေဖၚထုတ္မွဳ။
အမွန္တရားဆိုတာ..ဖံုးအုပ္မရ။
အဓမၼယွဥ္..ဘယ္သူမနွစ္သက္ၾက။
ဖိနွိပ္ေလေလ..ျပင္းအားပိုမို ေပါက္ထြက္တတ္ရ။
အခုေလ..ဗမာျပည္ဟာ..
ကြဲလုလု..ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတလံုး။
ရူးသြပ္ မိုက္မဲဆံုး
စစ္အာဏာရွင္ရဲ့ က်ြန္စံနစ္
အေမွာင္လွ ြမ္းတဲ့ သမိ္ုင္းတေခတ္။

အမွန္ညစ္ေထးခဲ့၊ ဒို ့ခ်စ္တဲ့ ျပည္ျမန္မာ။
အလင္းေရာင္သစ္ရာတဖန္။ ျပန္လည္နိုးထရန္
ေစတနာသန္.ၾကိဳးစားေပးေစလို။
သင္..အမ်ိဳးေကာင္းသားျမန္မာတဦးဆို။

မသဒၶါ (၁၂။၂၃။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Saturday, December 22, 2007

“အပၸမာေဒန သမၺာေဒထ”

ဒို ့အားလံုး၊
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ေအာက္
ျပားျပား ေမွာက္ခဲ့ ။ ရာစု၀က္နီးနီး၊
မ်က္လံုးမ်ားပိတ္။
ပါးစပ္မ်ား ပိတ္။
အသံမ်ား တိတ္။
အသိဥာဏ္ ဗိန္းပိတ္။
ၾကိဳးေႏွာင္လက္ထိပ္။
အလင္းေရာင္ ေမွာင္ပိတ္။
နာၾကင္ ခႏၶာ ခံစားက်ိတ္မွိတ္။
လြတ္ေျမာက္ရာမဲ၊့ စစ္ဖေနာင့္ေလာင္းရိပ္။
လြတ္လပ္တဲ့၊
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ဆိတ္သုန္းေန။
သာယာ၀ေျပာ၊
လြတ္လပ္ေရးေတြ အဓိပၸါယ္မဲ့ေန။
ဘယ္မလဲ။ လူ ့ဘ၀ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ။

ပါးလ်ွားလ်ွား၊ စကၠဴစုတ္လိုျပဲ
ေကြးေသာလက္ မဆန္ ့ခင္
ကြယ္ေပ်ာက္ ေသပြဲ
နအဖစစ္၊ အက်ဥ္းစခန္းထဲ
စေတးခဲ့ အသက္ေသြးေခ်ြး
ေၾကြခဲ့တဲ့ ဇာနည္ပန္းကေလးမ်ား..
မနည္း မေနာ၊ တိတ္တဆိတ္ လြင့္ေမွ်ာ
ေသြးနဲ ့ေခတ္သမိုင္းကို ေျပာေန။
ဒီလိုဘဲ ငံုခံသြားၾကမလား၊
အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္၊
ေျမးျမစ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ
ဒို ့လို မခံစားေစခ်င္လ်ွင္။

တစ္ေယာက္ တစ္လက္၊ ႏွမ္းတစ္လံုး
ဆီတစ္ပံုးျဖစ္နိုင္။
တစ္ဦး တစ္မွဳန္၊ သဲတစ္ပြင့္
အုတ္တံတိုင္းေတြ၊ ပိုခုိင္ ျမင့္ေစ။
ညီညြတ္ စြမ္းအား၊ စိတ္တန္ခိုးမ်ား
တစ္ေယာက္အားႏွင္ ့ယူူေသာ္မရ။
တစ္ေသာင္းအားျဖင့္ ခ်ဴေသာ္ရ၏။
စည္းလံုးျခင္း၏ ၀ိေသသ..
ေအာင္ျမင္မွဳရဲ့အစ။
သမဂၢါနံ။ တေပါသုေခါတည္း။

အားမာန္ တင္းတင္း
ေဒါင္း ခြပ္ဟန္ျပင္း
မနိဳင္မခ်င္း ေတာ္လွန္
စစ္မွန္မ့ဲ၊ နိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ရန္။

မိမိ အသိ။ မိမိသတိ။
မိမိသစၥာ၊ မိမိသမာဓိ
မိမိသိရွိ ၾကိဳးစားနိုင္ၾကေစ။
အသင့္ျပင္ေစ၊ ရဲေဘာ္မ်ား။
အဆင္သင့္၊ အခ်ိန္ေကာင္းေရာက္ရင္.
ျပည္သူနဲ ့တြဲ၊ အေထြေထြသပိတ္ပြဲႏြဲ။
ကိုယ္ဖို ့ၾကဳံလ်ွင္၊ သက္လံုေကာင္းေစရစျမဲ။
“အပၸမာေဒန သမၺာေဒထ”
မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိနဲ႔
နအဖရဲဲ႔လုပ္ရပ္ေတြကို၊ ဆန္းစစ္သိရွိ
ပါ၀င္ ေတာ္လွန္ၾကဖို႔ ၊ တာ၀န္ရွိသည္။
ေကာင္းမွဳ ေကာင္းက်ိဳးတည္
စုရံုးညီညာ..တုိင္းျပည္သာရမည္။

မသဒၶါ (၁၂။ ၂၂။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း၏ ဂုဏ္က်က္သေရ။


ေအာ္..
ေတာ္တဲ့လူေတြမ်ား.
ကမၻာတလႊားမွ ခ်ိီးက်ဴးေလးစား
ေရႊဆုျပား၊ ေငြဆုဖလား၊
ေငြသားမ်ား၊ အသေရဂုဏ္သိကၡာမ်ား
ပန္းသင္းရနံ ့၊ ေလညွင္းေလဖန္ ့ဖန္ ့ကေဆာင္ယူ
ေကာင္းသတင္းဆိုတာ၊ ဖံုးထားဖို ့မလြယ္ကူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
အမည္ေက်ာ္ေဇာ ဇမၺဴတလူ။
ဗမာဂုဏ္၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားအတြက္ စံနမူ။

ေအာ္...
ညံ့ခ်က္ရယ္ မ်ား၊ တကဲ ့သူမတူ

အာဏာရွင္လူသား
မွဳန္ညစ္ ရွံဳတြ။ မုိက္လံုး ၾကြေနသူ
ေသခါနီး ရိကၡာယူ။ သိကၡာဆိုး ကမၻာေက်ာ္သူ
နတ္ျပည္နဲ ့၊ အလွမ္းကြာေ၀းတဲ့သုူ
ဘုန္းၾကီး သတ္ျပီး။ အပယ္စရံသပ္သူ
ေအာ္ သြားေလာ့
တာတာ့။ ဘယ္သူမွ ၀မ္းမနည္းခ်င္။

နံသာဆီ နဲ ့ အီး
ဘုန္းၾကီးနဲ့ ဘီး ပါဘဲ။
ဂုဏ္သိကၡာ ဆိုေသာအရာ၊ ေငြေပး၀ယ္မရ။
လူေလးစားမွဳဆိိုတာ။ လာဘ္ထိုး မရ။
ေကာင္းလ်ွင္ေကာင္းျခင္း၊ ေကာင္းသတင္းေက်ာ္၊
ဆိုးရင္ ဆိုးျခင္း၊ ဆိုး အတင္းေဇာ္၊
ဒီကမၻာထဲက၊ တေန ့ေန ့မင္းေပ်ာက္ေတာင္
ပုတ္ေဟာင္ေနတဲ့၊ မင္းရာဇ၀င္.
တံေရာ္ ကင္ပြန္းနဲ ၊ ့ေဆးေၾကာမစင္။
ႏြားနို ့ေရ ၾကည္နဲ ့ေဆး။ အမဂၤလာ မေပ်ာက္ခ်င္။
ကဲ... ဆိုးျခင္း ေကာင္းျခင္း၊
ဘယ္ဒင္းက၊ ပိုေကာင္းတဲ့ဂုဏ္အင္။
ခ်င့္သာေတြး၊
အခ်ိန္ရွိေသး မင္းျပင္ခ်င္ေသးရင္။

မသဒၶါ (၁၂။၂၁။၂၀၀၈)

အျပည့္အစံုသို ့

ဆက္ေလ်ွာက္ သူငယ္ခ်င္း။ ဇြဲသာတင္းေလာ့၊


အားမငယ္နဲ ့ေမာင္ငယ္
ဒို ့တေတြေမြးလာ၊ စစ္က်ြန္သေဘာက္ကာလအတြင္း။
လက္နက္ပါ၊ ေသြးဆာေနခဲ့ ျမင္ကြင္း၊
ျပည္သူဆို..အမဲလိုက္။ အသဲပ်က္ခဲ့ေလျခင္း။
ရင္ကိုေကာ့။ ေခါင္းကိုေမာ့
မင္း အားကိုသာတင္း။

ဇြဲတင္းထားကြဲ ့ေမာင္ငယ္
ဒို ့တေတြေလွ်ာက္ေန၊ စမ္းတ၀ါး အေမွာင္တြင္း။
ေခြယိုင္လဲျပိဳ၊ ျပန္ထ ဇြဲမာန္တင္း
ေထြးေပြ ့ကူညီ၊ ဘ၀တူအခ်င္းခ်င္း။
လမ္းဆံုးသာ ဆက္ေလ်ွာက္ေစ၊ ေတြ ့ရမယ္
ေတာက္ပတဲ့ အလင္း။

လံု ့လရင္းခဲ ့ေမာင္ငယ္
ဒုကၡေတြ ဆိုးလွေစ၊ ကူညီစာနာရိုင္းပင္း
ဂရုဏာ၊ ေမတၱာ၊ စစ္မွန္ရင္ ေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္း
လူသားအတူ၊ ၾကည္ျဖဴ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း။
မုန္တိုင္းထဲအတူတူ။ ျဖတ္ေက်ာ္ေစ
ေသြးေသာက္ေဖာ္ ေယာင္းရင္း။

လမ္းၾကမ္းေပၚ လွဲ ြမွားေခ်ာ္လဲ
ခလုတ္တိုက္လဲတဲ့၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲကေလးမ်ား
ဂရုမထား၊ အမွဳမထား။
ဒါ အေသး အဖြဲ ၊
အေရးငယ္ေသာ အေႏွာက္ယွက္မ်ား။
ဖုန္ခါခ် ဆက္သာသြား၊ အခ်ိန္ေတြဖင့္သြားမယ္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးသူ ။ အပိုအခ်ိန္မအား.
သြားသာ သြား။ ပန္းတိုင္သို ့မရပ္မနား
မင္းဟာ ေနေရာင္ျခည္ခူးမဲ့ မဟာလူသား။
ေက်ာက္ခဲလံုးမ်ား..မင္းကိုမယွဥ္အား
လစ္ခ်ိန္ မွာမရိုးမသား။ ေျခထိုးမွဳမ်ား သာျဖစ္တယ္။

ေခြးေဟာင္တိုင္း ထၾကည့္၊
အိပ္ေရးပ်က္သည့္ပံုျပင္။
မင္းဘာေတြ လုပ္ေန။ မင္းဘဲသိ
မင္းေစတနာ၏ စြမ္းအင္။ မင္းရဲ့ ဂုဏ္အင္။
မင္းရာဇ၀င္..မင္းေသြးနဲ ့ေရးသည္ပင္။
လူလူခ်င္း အသေရဖ်က္။
သူမ်ားလဲမွ ငါအသာရ၊
ငါ အခုေနရာ ရျပီဟ။
ငါမွ ငါကြ ေျပာသူမ်ား။
အတၱျငဴစူ၊ ေမာဟထူသူမ်ား။
မိမိတန္ရာေနရာ၊ မိမိမသိ၊
ကုိယ့္ကုိကုိယ္၊ ဂုဏ္ယူေနဘိလည္း။
အမ်ား သူငါက သိ။
မသူေတာ္ အမည္ရသည့္
ဘယ္လို လူစားက၊
ကိုယ့္ကိုကိုယ္၊ မိုက္ဂုဏ္ေဖၚတတ္၏။

မသဒၶါ ( ၁၂။ ၂၁။ ၂၀၀၇) ေမာင္ေလး မင္းကိုနိုင္နွင့္ ေအးလြင္အတြက္။

အျပည့္အစံုသို ့

Friday, December 21, 2007

စစ္က်ြန္အျဖစ္ ဒို ့ႏြံနစ္မခံ။


ေဟ့
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္နဲ ့။
ဘယ္ေတာ့မွ မတုန္လွဳပ္နဲ ့။
ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေျမွာက္္နဲ ့။
ဘယ္ေတာ့မွ ဒူးမေထာက္္နဲ ့။
ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေလ်ွာ့နဲ ့။
ဘယ္ေတာ့မွ အားမေပ်ာ့နဲ ့။

ေၾကာက္ဟန္သာျပ၊ ပိုပိုျပီး ေခ်ာက္
အဆန္မရွိတဲ့၊ ေဘာင္ေဘာင္အေျမွာက္၊
ျမရာသီးနဲ ့ေဖာက္ေနတာ..
ဒို ့ေၾကာက္စရာလား။
ဆက္သာသြား သူငယ္ခ်င္း။
နအဖ ဆင္းရခါနီးေနျပီ။

လက္နက္ျပရမ္းကား၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား
ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္
သင္ သတ္နိုင္မလဲ.
ကမၻာမွာ..သင့္သတင္းၾကား
ေလထုထဲမွာ နားေတြရွိတယ္။
ေလဟာျပင္ထဲက ျဂိဳလ္တု
မင္းလုပ္သမ်ွ..အရိပ္လိုက္ဖမ္းေန.
ျပစရာ သက္ေသသာဓက
မင္းဘယ္ေလာက္ဘဲ၊
ဆက္သြယ္ေရးပိတ္ဆို ့ေစ။
ျဂိဳလ္တု စေလာင္း။
မင္းေခါင္းေပၚ အခ်ိန္ျပည့္ၾကည့္ေန။
သတၱိရွိ၊ ဆက္လုပ္ၾကည့္ေလ။

ျပည္သူ ့့စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ မိုးထိ ျမင့္မား။
သံမဏိတံတိုင္းလိုခိုင္မာတဲ့အား။
ဒီလွိဳင္းလံုးမ်ားကိ၊ု ကမ္းတိုက္ဖဲ့မဲ့အား။
ေအာင္ပြဲဟာ၊ ဒို ့လက္တကမ္း။
မနားတမ္း ဆက္ခါလွမ္း။
ေပ်ာ္ရွ ြင္ဖြယ္..ေန ့သစ္ရဲ့ ပန္းမ်ား၊
ေနေရာင္မွာ၊ လန္းေစရေအာင္။
တေန ့တလံ၊ မေရြ ့တဲ့ပုဂံ
ေရာက္လုျပီ။
ဒို ့ေမ်ွာ္မွန္းတဲ့သရုပ္သ႑ာန္
ျပည့္၀တဲ့ လြတ္လပ္၊
ဒီမိုကေရစီနဲ ့ ျမန္မာနိုင္ငံ။

မသဒၶါ (၁၂။၂၁။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

အယူတိမ္းတဲ့ နတ္စိမ္း၊ မ်က္ရည္က်ရမဲ့ လြမ္းဇာတ္သိမ္း။


ႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ပဋိဥာဥ္စာတမ္းႀကီး၏
စံထားခ်က္ေတြနဲ႔ အေျခခံမူေတြကို
ေလးစား လုိက္နာၾကဖုိ႔
တကမ ၻာလံုးမွာ တာ၀န္ရွိ။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ သူမသိ
ရူးေၾကာင္ေၾကာင္
မူးေယာင္ေယာင္လုပ္
စစ္မင္းဆက္ေတာ့။ သူျပဳတ္ခ်င္ေနျပီ။

ဥပမာဆို လူတုိင္းဟာ
သာတူညီမွ်၊ လြတ္လပ္ေစရ
ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြ ရွိ၊
ခံစားခြင့္၊ စံစားခြင့္
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ၊ ေနထုိင္ႏုိင္ခြင္ ့
ဒါ အေျခခံအဆင့္။
ဘာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊
အစဥ္အလာအရ၊ မလုိက္နာႏုိင္ပါက။
အာဏာရွင္၊ သူယုတ္အစိုးရ.
မိမိျပည္သူအေပၚမၾကင္နာက
ကမ ၻာက၊ လက္မခံႏုိင္တဲ့ တခဏ
ကုလသမဂၢက၊ ဒီတိုင္းၾကည့္မေနနိုင္ၾက။
လူညစ္အစိုးရကို..ဆြဲခ်ခြင့္ရွိတယ္။.
ဒါ..နအဖ နားလည္ပါရဲ့လား။

ဒီ စာခ်ဳပ္၊
က်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးတာ ၀ုတ္ဘူး။
သိဘူး။ သိဘူး၊
က်ဴပ္တို ့နဲ ့ဆိုင္ဘူး။
အရင္လူေတြ ထိုးခဲ့ၾက၊
ဘယ္မလဲ ျပ၊
က်ဳပ္လက္မွတ္ ဘယ္ေနရာမွမပါဘူး။

ဘူးတလံုးေဆာင္၊ အိ္ုေတာင္မဆင္းရဲ၊
ကုလားမၾကား၊ နားမၾကား။
ကုလ ၀င္မပါနဲ ့အလကား
ၾကားစကားေတြမသိဘူး။
ဗမာ စတိုင္နဲ ့ဗမာ၊
တျခားသူစြက္ကူမွာ..မလိုပါ။

အနာဂတ္ဆက္ေပါင္းကူး
ေကာင္းျခင္းျပည့္စံု ၊
(၇) ခ်က္ လမ္းညြန္ေျမပံုၾကီးရွိတယ္။
စစ္တပ္ ကလြဲရင္
တျပည္လံုးဘဲ ကုန္ကုန္
လက္မရြံ ့သတ္ပစ္မယ္.ယံု

တရုပ္အေဖၾကီးကယူမယ္တဲ ့
ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမပါရင္ေတာင္
ေျမပါရင္ျပီးမဲ ့၊ ဗမာျပည္ရဲ့ ေျမပံု
သူ ့ဆီမွာ လူစြမ္းအားအစံု၊
ေနစရာ ေျမဗမာ၊
တစတစ..ေခ်ာ့ျပီး၊
အခ်ိဳသပ္ကာ ယူ။

က်ဳပ္ေနာက္မွာ လူဆုိးေတြရွိတယ္။
ေခတယ္မ်ား ထင္ေနလား၊
ကုလေလာက္မ်ား..နအဖမျဖံဳ။
ဆက္ပလီ ညာေနမည္သာ၊
ေျပာျပမယ္..လည္ဆည္တဲ့
မဆံုးနိူင္။ တေထာင့္တစ္ညရဲ့ ပံု။

ဂ်ပိုးလည္း လိပ္ျဖစ္
နအဖ ေခတ္မွာ..
ဘယ္ေလာက္ဘဲ ညစ္ညစ္၊
ဘယ္ေလာက္ဘဲ လိမ္လိမ္၊
ကလိမ္ကက်စ္ဆို တာဟာ၊
ဆင္ေသကို ဖံုးတဲ့၊ ဆိတ္သားေရပါးဘဲ.
ကမ ၻာကမသိ၊ ေအာ္... ရွိနိုင္ပါသလား။
မင္းတို ့သာ.. ခပ္တံုးတံုးမ်ား၊
အရွက္နည္းပါး။ နွစ္ခြနဲ ့ေျမြလ်ွာဖ်ား။

အာဏာဘဲခ်စ္၊ တိုင္းျပည္မခ်စ္
ျပည္သားကိုႏွစ္၊ အနာဂတ္ေတြညစ္
မင္းဆိုးမင္းညစ္၊ သမိုင္း တြင္ရစ္
မွန္ကန္သူေတြ၊ ၾကည့္မျဖစ္တဲ့တခဏ
၁၀၁ ပါးမင္းအမိန္ ့က..၀ရဇိန္လိုရွခဲ့ျပီ။
ဗမာနအဖ၏ ဇာတ္သိမ္းသည္။
ဘယ္သူ ငိုမည္၊
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ၊
ေငြေရာင္ပိတ္ကား ထက္ဆီ။

မသဒၶါ (၁၂။၂၁။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Thursday, December 20, 2007

ညီညြတ္ေစခ်င္..ညီညြတ္ေအာင္လုပ္။


ညီညြတ္ေရး..ညီညြတ္ေရး.
ေျပာေတာ့အလြယ္ေလး.
တကယ္က်ေတာ့ ညီညြတ္ေအာင္..
ဘာမ်ားၾကိဳးကုပ္ေဆာင္၊

လူၾကီးဆိုတာ ဂါရ၀
လူငယ္ သိတတ္မွ..
လူငယ္တို ့ရဲ့တက္ရွိန္ဟုန္
လူၾကီးေတြကယံု
သို ့ပါေသာ္ျငား
ကလနား.စည္းမ်ဥ္းေလးေတာ့ျခား။

အေတြ ့အၾကံဳ.ျပည့္ကံုလံု
ၾကီးေသာလူရဲ့ဂုဏ္
ေလ့လာေဆြးေႏြး..သင္ေထာက္ရွဳ
အမွားနည္းေအာင္ျပဳ။

ေျမအုတ္မ်ားတို ့ျပိဳခဲ့လွွ်င္
ေက်ာက္အုတ္ အသံုး၀င္၊
စည္းရံုးညီညာ သာေစေၾကာင္း၊
ဖယ္ရွင္း အတၱေဟာင္း၊

နားလည္မွဳေတြရွိေစခ်င္.
သင့္ေမာဟ ကို ျပင္။
ေဒါသအမ်က္၊ ေလာင္မီးစက္။
လိမ္မာလွ်င္၊ ျပင္မထြက္။

စည္းရံုးေစခ်င္၊ ျပသပါ။
ယံုၾကည္မဲ့ သစၥာ။
အမ်ားအက်ိဳး၊သယ္ေဆာင္ျပဳ
ပြင့္လင္းရိ္ုးသားမွဳ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရဲ့က်က္သေရ.
မင္းျပည့္၀ ကံုလံုေစ။
တဗိုလ္ေသက၊ တဗိုလ္တက္၊
ေတာ္လွန္ေရး၊ ခရီးဆက္။

အားလံုး မ်ွတပါ၀င္ေစ။
တေလွထည္းစီးေတြ.
ေရဆန္ကို၊ တိုးကာေဖါက္၊
ဒါမွ ပန္းတိုင္ေရာက္။

မသဒၶါ (၁၂။၂၀။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, December 19, 2007

ဆူးၾကားထဲက ဘူးသီး၊ စည္းကမ္းကလနားလည္း ၾကီးမွၾကီး။


အၾကံကုန္၊ ဂဠဳန္ဆားခ်က္။
နအဖ ျပည္သူသို ့သတိေပးခ်က္။

အင္တာနက္ဆက္။ အြန္လိုင္းတက္၊ နိုင္ငံေရးစာ မဖတ္ရ။
ဟိုတယ္ခရီးသြား၊ ေၾကျငာ ဓါတ္ပံု၊ နိုင္ငံျခားမပို ့ရ။
တယ္လီဖံုး အဆက္သြယ္။ နို္င္ငံျခားနဲ ့မေျပာရ။
လမ္းမေပၚ စာရြက္ကမ္း။ လက္မလွမ္းရ၊
နံရံေပၚသုတ္ေဆးတင္။ စာေတြမေရးရ။

ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတက္၊ အနက္မ၀တ္ရ။
ကိုယ္ေမဂ်ာကလြဲ၊ တျခားအခန္းထဲ လူုပ်ိဳမလွည့္ရ၊
ေက်ာင္းသားလူငယ္ ညဘက္လည္။ ေတြ ့ရင္မသကၤာမွဳ။
ေက်ာင္းမွ အုပ္စု၊ စကားေျပာမွဳ၊ (၅) ဦးထက္ မေက်ာ္ရ။
ကဗ်ာဆရာမ်ားေမြးေန ့ပြဲ၊ ကဗ်ာမရြတ္ရ။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေသာ့ခ်ိတ္၊ တံခါးပိတ္ ဆြမ္းၾကြမထြက္ရ။
ဘုန္းၾကီးရွင္အို ေသေစလို။ တကာ မလွဴရ။
ေဆးလာကုသူ သံဃာလူ၊ ေဆးစာ ယူလာမွ၊
၀ါလက်ြတ္ေတာင္။ ၀ါဆက္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းျပင္မထြက္ရ။
မယ္သီလေတာင္။ လြဲမေရွာင္။ လူ ့ေဘာင္ထြက္ခုိိင္းၾက။

အေရွ ့မုခ္က၊ ၾကားေတာရ။ ေျမသိမ္းနအဖ၊
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထဲ။ စစ္တပ္စြဲ၊ အျပင္လူမ၀င္ရ။
သာသနာ့ေျမေပၚ စီးနင္းေန ။ စစ္တပ္ ဘြတ္ဖိနပ္။
အျပာကားေတြၾကည့္ရွဳေန၊ ၾကံဖြတ္.ဒီလူယုတ္။
အလွဳခံပံုး ေဖါက္ကာဘုံး၊ သူတို ့အရက္ဖိုးသံုး။

နီးရာဒါး ကိုေၾကာက္ေနရ၊ သံဃာ့ နာယက။
ပရိယတၱိသံဃာ့ တကၠသိုလ္။ ဘုန္းၾကီးပ်ိဳ မတက္ရ။
ဆြမ္းေလာင္းပြဲဆို ပါမစ္လို။ ေက်ာင္းသား မပါရ။
ဘုန္းၾကီးစစ္လည္း။ လူလည္ထဲ ပရိတ္မရြတ္ရ။
ဘုရားဖူးသူ၊ မွတ္ပံုတင္ယူ၊ မပါသူ မတက္ရ။

မွန္ရာေရးရင္၊ တိုင္းျပည္ႏွင္၊ ကုလ၀န္ထမ္းဘ၀။
အေမရိကန္စင္တာ ေမေဒးပြဲ၊ တက္သူ တရားစြဲ၊
ဆႏၵျပပြဲ ဗီဒီယိုလည္း၊ ၾကည့္ခြင့္မရွိေစရ၊
တရားပြဲေခြ ပိတ္ဆို ့ေန။ ေရာင္းရင္ ဖမ္းေထာင္ခ်။
စိန္စီေသာညၾကည့္ပါက၊ လက္ေကာက္လက္ထိပ္ရ။

ရုပ္ရွင္မင္းသမီးရိုက္ရက္အား၊ အတင္းမေျပာရ၊
အဆိုေတာ္ေတြ သီခ်င္းဆို။ အက်ီ ၤမခ်ြတ္ရ။
ရုပ္ရွင္မင္းသားစိတ္ေကာင္းထား၊ အေလာင္းသြားမျမွဳပ္ရ။
လူပ်က္ ပ်က္တာ နိုင္ငံေရးမပါ။ ပါရင္ ေထာင္ခုႏွစ္နွစ္။
ပ်က္လံုးမေတာ္ ပ်က္ခ်င္ေသာ္၊ အလုပ္ျပဳတ္္ျပီမွတ္။

အိမ္သားျပင္ပ၊ ဘယ္ဧည္သည္မွ အိမ္လည္မလာရ။
နိုင္ငံျခားသတင္း နားေထာင္ျခင္း။ အလ်ွဥ္းမလုပ္ရ။
ကိုယ္အိမ္ကိုယ္ပင္.၀တ္ျပဳလ်ွင္၊ က်ယ္ေလာင္မေအာ္ရ။
နအဖအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ေစာင္းေျမာင္းမေျပာရ။
အိမ္ရွင္မမ်ားေစ်း၀ယ္သြား၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း မျငီးရ။

ဆက္ေၾကးေကာက္ေန၊ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ၊ မေပးရင္ေစ်းမေရာင္းရ။
သင္တန္းေတြေပး ဘေလာ့ေရး၊ မီဒီယာစစ္ဆင္ေရး။
အေနၾကာေရး၊ ယၾတာေပး ေနၾကာဘဲ စိုက္ပါ့။
ဗိုက္ၾကီးသည္မ်ား ကုသိုလ္ထား၊ ေရခ်မ္္းမလွဴရ၊
AIDS ေရာဂါသည္ေတြ။ ေတာ္ရာသြား ေသၾက။

၈၈၈၈ေက်ာင္းသား ေထာင္မအား၊ ၾကိဳးက်တိုက္ထဲသြား၊
ေခါင္းကြဲေသသူ လလယ္ဆြမ္း၊ သြားမစားေစရ။
အေဖေသလည္း၊ အသုဘပြဲ။ ခ်စ္သမီးမသြားရ။
သန္းေခါင္သန္းလြဲ တံခါးမဖြင့္လည္း။ တရားစြဲမည္မွတ္၊
နိူင္ငံေရးလုပ္သူအမ်ိဳးမွန္သမ်ွ၊ ျပန္ေပးဆြဲထားၾက။

အာဇာနည္ေန ့ ဒို ့မေမ့၊ ဟစ္ေၾကြးမေအာ္ရ။
ပန္းေခြခ်မွဳ ခြင့္မျပဳ ၊ သ၀န္တို သူတို ့က။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံုမ်ား။ အေလးမျပဳရ။
ေအာင္ဆန္းကဗ်ာ ေရးသူအား။ ဖမ္းဆီးအျပစ္က်။
ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း၊ ရာဇ၀င္ေဟာင္း ျပန္ေျပာင္းမေျပာရ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခ်စ္သူသည္၊ ရန္သူနအဖ။
NLD ပါတီ၀င္သြားေလရာ၊ အျပစ္မလြတ္ရ။
ငါးလွ ြတ္တာလည္း အျပစ္ဘဲ၊ ဆုလည္း မေတာင္းရ၊
ပင္နီအက်ီ ၤ။ ေယာထမီ..၀တ္ရင္မၾကည္ၾက။
ကားခ မေလာက္ လမ္းဆင္းေလ်ွာက္၊ ၾကံံ့ဖြတ္မ်ား အားျပ။

ေထာက္ခံပြဲ မတက္၊ ရာထူး မတက္၊ ၾက့ံဖြတ္ထဲ ၀င္ၾက။
ေနျပည္ေတာ္မေျပာင္းခ်င္သူ၊ ၀န္ထမ္းလူ အလုပ္ထြက္မရ။
ေျပာင္းပါေသာ္လည္း။ ဘန္ကာထဲ အလုပ္လုပ္တတ္မွ။
ဆရာမေတြ ပု၀ါစံုခ်၊ ေထာက္ခံပြဲ မတက္မေနရ။
လာဘ္မေပးသူ ဒို ့ရန္သူ၊ မ်ားမ်ားေလးပါမွ။

ေငြၾကာရံက ေငြဖလား၊ မင္းလွေစ်းေရာက္သြား။
ဘုရားစိန္ဖူးေတြ ခ်ျပင္ေန။ စိန္ယူ..ပုလင္းကြဲတတ္။
ျပည္သူ ့အလွဳ သူ ကုသိုိ္လ္ယူ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ ဒီစစ္တပ္။
ဖြဲ့စည္းပံု ဥပေဒထဲ၊ ဒီစစ္တပ္ဘဲ၊ သူဘဲေခါင္းေဆာင္တတ္။
ေခ်ြးနည္းစာေငြ၊ တုိက္ယူေန။ စစ္တပ္ ေအးဒါးျမ။

ဒီေလာက္ဆိုးသြမ္းအစိုးရ၊
အျမစ္ျဖဳတ္ေတာ့မွ။
ဒို ့မ်ားျပည္သူ၊ ညီညြတ္အတူ
ပါ၀င္လက္တြဲၾက။
ရရာလက္နက္ စြဲကိ္ုင္လွ်က္၊
အစြမ္းကုန္ေတာ္လွန္မွ။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ။ စည္းရံုးၾက။
သမိုင္းေပးတာ၀န္ တစ္ရပ္။
ဗမာမွန္သူ တာ၀န္ယူ။
ကိုယ္စြမ္းရာ ေဒါင့္မွ၊

ၾကိဳးစားေအာင္ပြဲ ရရွိမွ
အနာဂတ္တြင္ ျမန္ျပည္တခြင္
သာယာမည္မုခ်။

မသဒၶါ (၁၂။ ၁၉။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Tuesday, December 18, 2007

သူမို ့ေျပာတတ္ပေလ။ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစတယ္တဲ့လား၊


ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) .
အစိုးရကို အၾကည္အညိဳပ်က္ေစတဲ့ ပုဒ္မ။
နံမည္ တတ္လည္း တတ္ရဲၾက။
နအဖ ဟာဒယ..ဟာသေတြ
မဟုတ္က..ဟုတ္က
လူေတြသေရာ္ ကုန္ပါ့မယ္။
ကြယ္ရာမွာ..လက္တို ့သာရယ္.
ေအာ္...ေပါမွ ေပါရက္ ပေလ။

သမာသမတ္ရွိ။
တရား မ်ွတသည့္
ျပည္သူ လိုလားသည့္ အစိုးရမ်ိဳး
ေကာင္းက်ိဳး ဂုဏ္ပုဒ္။
ပန္းသတင္း က ေလညွင္းေဆာင္
ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ေၾကျငာဖို ့မလို
ျပည္သူ နဲ ့တသားထည္း
ရင္ႏွစ္သား ပမာလို၊ အမ်ားၾကည္ညိဳ ခ်စ္ႏွစ္လို။
ႏြံ ့၌ ဘယ္မညစ္ ၊ ပတၱျမားသာ မွန္ရင္ျဖင့္။

သိကၡာမဲ့ကင္း။ အရွက္မဲ့ျခင္း
လာဘ္လာဘ ယူ။ မွန္သူ ရွံဳးနိမ့္
ေျမနိုမ္ ့လွံစိုက္။ ဘက္လိုက္တတ္ေသာ
ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္။ မတရားလုပ္ေသာ။
တကုိယ္ေကာင္းဆန္။ နအဖစစ္အစိုးရ။
ဘယ္သူနွစ္သက္ပါ့။
လက္ဘဲ ေထာင္ၾကည့္ခိုင္းပါဦး။
ခြက္ခြက္လန္၊ မင္းဘဲရွံဳး။

လူသတ္ျပီး အာဏာရွင္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထိုင္ခုံ လုထား..
မင္းက်င့္သိကၡာဆိုတာ. တျပားမရွိ။
နာယကဂုဏ္၊ ျမဴတမွဳန္မွွ် မရွိ။
ၾကည္ညိဳစရာ..ဘာတရားမွ မသိ။
ေလးစားစရာ.. ဘယ္ေနရာရွိ
၀ မရွိ ၀ိလုပ္ေနသူမ်ား..
ျပည္သူ ့ေမတၱာနဲ့ ထိုက္တန္ပါလား။

မွန္ရာေျပာသူ။ ဟုတ္ရာေရးသူ
ကုန္ေစ်းနွဳန္းခ်။ ဆႏၵျပသူ
ေတာင္နဲ ့တန္းက်။ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ျပျပျပီး
သူ ့ကိုအၾကည္ညိဳပ်က္ေစပါသတဲ့..

တကယ္ဆို..
စစ္အစိုးရ။
မင္းမွာမွ ၾကည္ညိုနိုင္ေသာ ဂုဏ္မရွိ။
မင္းမွာမွ ယံုၾကည္နိုင္ေသာ ျဒဗ္မရွိ။
တျပည္လံုး သိေနၾကမွ..
အလကားျဖစ္ေနရ တဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)
ဥပေဒ စာအုပ္ထဲမွ
ဆြဲဆုတ္ပစ္လို ့ရေနျပီ။

မသဒၶါ (၁၂။၁၇။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, December 17, 2007

အသင္.ဘယ္မွာလဲ? .နိုးထလွဲ ့ေတာ၊့ မင္းၾကီးရန္ေနာင္။

ရာဇ၀င္သမိုင္းအဆက္ဆက္
ထြန္းလင္းလက္တဲ့ ဇာတိမာန္။
သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ့ သရုပ္သ႑ာန္။
ျမန္မာ့ အမ်ိဳးေကာင္းသား။
တပ္မေတာ္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။

သူ ့က်ြန္သေဘာက္၊ ဘ၀ေအာက္မွ၊
ကယ္ဆယ္ေပးတဲ့ တပ္မေတာ္။

တိုင္းျပည္္ ရန္စြယ္ကတုတ္၊
တြန္းလွန္ထုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္။

ထိပါးေစာ္ကား၊ နယ္ခ်ဲမ်ားကို
ကာကြယ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္။

ျပည္သူေလးစား
ပန္းကံုးမ်ားနဲ ့ကမ္းလင့္ၾကိဳ။

ဦးသန္းေရွ ြလက္ထက္
ေခတ္မီတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ဘုန္းၾကီးသတ္လို ့ကမ ၻာေက်ာ္
ေက်ာင္းသားသတ္တဲ့ နာမည္္ေက်ာ္္
မုဒိန္းက်င့္တဲ့ မသူေတာ္။
ရြာမီးရွိဳ ့ဖ်က္.ဒါးျပသက္သက္
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖ်က္. ယုတ္မာလ်ွက္
ေထာင္ထဲနွိပ္စက္ ဆက္ေၾကးမက္။

မေကာင္းမွန္သမ်ွ၊ နံမည္တတ္ေပးၾကရံု
စစ္တပ္က၊ အစြမ္းကုန္ေပါ့။
အဆင့္ အဆင့္၊ လက္သရမ္း၊
တျပည္လံုးမွာ၊ ဇာတ္ၾကမ္း၊
အလီဘာဘာနဲ ့ခိုးသား၄၀ ဇာတ္လမ္း၊
ဒို ့ဘုန္းၾကီးမ်ိဳး၊ မၾကာခင္ကန္းေတာ့မယ္။

မရွိၾကေတာ့ဘူး လား ?
တေယာက္ တေလမ်ား
မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကဲ့သို ့ုလူစား
မေၾကာက္မရြံ ့၊အသက္စြန္ ့ႏြယ္ဘြား။
သတၱိနဲ ့စစ္အာဇာနည္ ေယာက်္ား။
ျပည္သူ မ်ားအတြက္။ သာသနာေတာ္အတြက္။

စစ္သား ၅သိန္းေက်ာ္ထဲက
တေယာက္ဘဲရွိရွိ၊ ရဲရင္ ့ေသာအာဇာနည္.
ရွိရင္ ထြက္ခဲ့ေစခ်င္ပါသည္။

ဒီအခ်ိန္ဟာ..စစ္အာဏာရွင္အတြက္
အေမွာင္ တေျဖးေျဖးသက္၊
ဒါက အခ်က္။ မင္း အကြက္ဘဲ။
မင္း သာလုပ္ရဲ…မင္းဟာအာဇာနည္ဘဲ။
မင္းသာစြန္ ့ရဲ..မင္းဟာ သူရဲေကာင္းဘဲ။

လုပ္ၾကံဖီဆန္၊ အာဏာလုပုန္ကန္၊
အဆိပ္တစ္စက္။ ဒါးတစ္ခ်က္
က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ ။ ဗံုးတစ္ေပါက္။
မေအာင္ျမင္၊ က်ရွံဳးေတာင္
မင္းဘက္မွာ၊ တျပည္လံုး။
မင္းနံမည္ေက်ာ္၊..တကမ ၻာလံုး။
မင္းရာဇ၀င္၊ ႏွစ္တေသာင္းတိုင္ တြင္၊
မင္းသားေျမး၊ အဆက္ဆက္၊
မင္းအတြက္၊ ဂုဏ္ယူေစလိုလ်ွင္၊
သတၱိဘဲ လိုမယ္။ ဗ်တၱိဘဲ လိုတယ္။
ေသတေန ့။ ေမြးတေန ့
သားေကာင္း ဇာနည္ႏြယ္။
စြန္ ့လွ ြတ္ရဲ ရမယ္။

ေသရင္ေျမၾကီး။ ရွင္ေရွ ြထီး
မင္းမွာ လက္နက္ရွိ.
မင္းမွာ လူသူ ရွိ။
မင္းမွာ အာဏာရွိ။
ဥပါယ္တမ်ဥ္ သံုး
ဇက္ကိုပိုင္ေအာင္ အစတံုး။
မင္းယုတ္အတြက္ နိဂံုး။

လာဘ္ဘဲစားသည့္ လူအိုမင္းမ်ား။
တိုင္းျပည္ဖ်က္ မင္းမ်ား။
ဘာသာဖ်က္ ဒိဠိမ်ား။
မင္းရွင္းထား၊ အနာဂတ္မ်ားလင္းေအာင္။
မင္းသာ သာသနာ့အတြက္၊ အမာခံဦးေသ်ွာင္၊

ဘယ္သူ လူစြမ္းေကာင္းပါလည္း ?
ဗိုက္ခြဲ အူဆြဲ၊ မိုက္ရူးရဲသူ မလို။
လက္သည္းၾကားထဲ၊ အပ္စိုက္မဲ ့လူသာလို၊
ျမန္ျပည္ ဂုဏ္၀င့္ ။
သာသနာျမင့္ေစမဲ့ စစ္သူရဲေကာင္း။
မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္ တင့့္ေစမဲ့ စစ္သူရဲေကာင္း။
ယိမ္းႏြဲ ့ပါးဒါး တစ္ေခ်ာင္း နဲ ့
ေခတ္သမိုင္း ရဲ့ စာမ်က္နွာ…
မင္းနံမည္ ေရးထိုးထားခဲ့ပါ။

မသဒၶါ ( ၁၂။၁၅။၂၀၀၇)
သတၱိရွင္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္မ်ားသို ့

အျပည့္အစံုသို ့

ပူေဇာ္ထိုက္ပါေပသည္၊ သံဃာ၏ ဂုဏ္ရည္။


မိုးသဲျပိဳက်။
စက္တင္ဘာလ
နီျမန္းသကၤန္း။ မိုးေရျဖန္းခ်ိန္
ေမတၱာဘုန္းေရာင္္။ တုိင္္းလံုးေျပာင္သည္။
သံဃာ့ရဲရင့္၊ ျမတ္ေသာဂုဏ္။

ေလႏွင့္မိုးၾကား
မုန္တိုင္းၾကား၀ယ္.ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ေစ။
ေသေစအသက္၊ ခႏၶာပ်က္ေၾက၊
မမွဳေစသား၊ ရင္၀ယ္သားႏွယ္။
ျပည္က်ိဳးေကာင္းမွဳ၊ သက္စြန္ ့ျပဳသည္။
သံဃာ့ဘုန္းရွိန္။ ဘယ္မမွိန္သား
ေက်ာက္စိုင္လားသို ့၊ ရာသက္ပန္။

တေန ့မျပတ္။ သတိရအပ္။
ျမတ္ေသာေကာင္းမွဳ၊ သံဃာထု၏
ပါရမီေက်ာ္၊ ေကာင္းမွဳေတာ္ကို
ေကာ္ေရာ္ပူေဇာ္၊ သာဓုေခၚသည္။
ေရထိပန္းသို ့ လန္းၾကေစ။
နတ္ရြာလမ္းသို ့ ျမန္းၾကေစ။

မသဒၶါ (၁၂။၁၅။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, December 16, 2007

သား လြမ္းေပမဲ့လည္း ေဖေဖ (ဦးထင္ေက်ာ္သို ့သားထံမွ ေပးစာ)


ေဖေဖ
သား နဲ ့ေမေမရဲ့ အားထားရာ
ေအးျမတဲ့၊ ေညာင္ရိပ္သာယာ။

ေဖေဖ
သား ရဲ့့ လက္ဦးဆရာ။
ျပသခဲ့တာ၊ ေယာက်္ားေကာင္းရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ။

ေဖေဖ
ဆာေလာင္ ငိုေၾကြး၊ အစာငတ္မြတ္ ခေလး
ရင္အမွ် ေၾကကြဲ၊ ေကြ်းစရာမဲ့ မိဘေတြ၊
က်မ်က္ရည္ ေျခာက္ခမ္း။ ေအးျမ ျငိမ္းခ်မ္းေစဖိုို ့
ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ။
ကုန္ေစ်းနွဳန္း၊ က်ဆင္းေရးသို ့။

ေဖေဖ ငယ္စဥ္
စပါးေတာင္ လိုေမာက္။ ဆီကို ေရလိုခ်ိဳးေသာက္
ေဆးရိုး မီးေတာက္လွံဳ။ ျပည္စံု ၾကြယ္၀
ေဘးမခတဲ့ ျပည္ျမန္မာ ။
အခုမွ က်က္သေရ၊ ဂုဏ္ကင္း
ကမ ၻာ့ေအာက္ဆံုး၊ ဆင္းရဲနိုင္ငံစာရင္း။
ေဖေဖ.. ရင္နာဘိေလျခင္း။

နိုင္ငံျခားေငြသာ ပဓါန.
ထြက္ကုန္ စိီးဆင္းၾက။ တရုပ္ျပည္မဆီ.
စားလို ့ရတာ အကုန္ေရာင္း။
ပုဇြန္ေခါင္းသာ၊ ျမန္မာစားစရာက်န္
ငါးပိေရက်ိဳ.တို ့စရာဘဲက်န္.
ခ်ဥ္သီးပင္ေအာက္ေနသူ၊
ခ်ဥ္သီးေတာင္စားဖို ့မခ်န္။

ေစ်းထဲက ေစ်းဗန္းေတြ၊ တေျဖးေျဖးက်ံဳေသး။
အိမ္ရွင္မျခင္း၊ အသားဟင္းလ်ွာကင္းေ၀း။
ဘယ္္ေစ်းသာ ေမးရံုေလး။ မ၀ယ္နိုင္ေသး။
စစ္အစိုးရ သာ။ အစိုးရ ဧည့္ခံပြဲ။
တျဖဲ နွစ္ျဖဲ။ အသားကုန္သာ ဟဲ။
ျပည္သူ စားနိုင္တာ၊ ပဲရည္ ၾကဲၾကဲ။
တရားဘဲ၊ တရားပါသလား။

မွန္တာေျပာေလ၊ စပါးေမွ ြြး မ်က္စိစူး။
တရားပ်က္ ဖမ္းဆီး။ ေႏွာင္ၾကိဳး တဲျပီး၊
ေဖေဖ့ ကိုပို ့၊ အင္းစိန္ေထာင္ သို ့။
လူယုတ္မာ မ်ား၊ တရား မတည္။

ခိုင္ၾကည္ ႏွလံုး။ ဘယ္ေတာ့ မယိုင္၊
ရဲရင့္ စိတ္ထား၊ ခန္ ့ညား ေက်ာက္စိုင္၊
သတၱိ၊ ဇြဲ မာန္။ ျမဲျမတ္ ခိုင္ခိုင္
ေဖေဖ ယံုၾကည္တယ္။
မွားသူ နိုမ့္ပါး။ အမွန္သာ ေနာက္ဆံုးတရားနိုင္။

စား၀တ္ ဖူလံု။ က်န္းမာ ျပည္စံု။
က်န္းမာ ျပည္စံု။ ေပ်ာ္ရွ ြင္ ကံုလံု
ေပ်ာ္ရွ ြင္ ကံုလံု ။ လုပ္အား မာန္စံု
လုပ္အား မာန္စံု၊ ျပည္ လံုျခံဳ၏။
ဒါ ေတြကို..စစ္အစိုးရ မသိၾကဘူးလား။

ျပည္သူ ့သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
ဒါ ကို..စစ္အစိုးရ မေတြးဘူးလား။

ျပည္သူ ့ေပ်ာ္ရွ ြင္၊ က်န္းမာေရး
ဒါ ကို..စစ္အစိုးရ အသားမေပးဘူးလား။

ျပည္သူ ့တိုးတက္မွ၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္
တိုင္းျပည္တိုးတက္မွ ၊ နိုင္ငံဂုဏ္တက္တယ္။
ဒီေလာက္ တရားပ်က္အစိုးရ
အေဖဆႏၵျပတာ အမွန္
သားနဲ ့ေမေမတို ့ လက္ခံ။

မိသားစုစြန္ ့၊ ျပည္သူကုိ ခ်စ္၀ံံ့ေသာအေဖ
ဒူးမေထာက္၊ လက္မေျမာက္၊
ေထာင္ထဲမွာ။
ေသခ်င္ေသေစ။ ေၾကခ်င္ေၾကေစ။
အစာငတ္ခံပြဲ၊ အံခဲတိုက္ေနဆဲ။

ဗမာမွာ ေမြး၊ ဇာနည္ ေသြး၊
ေဖေဖ ့ရဲေသြး၊ နီေစြးေစြး
စေတးမွဳ မ်ား၊ ကဗ်ည္း ေရးေစ။
ေလးစား ဂုဏ္ယူ၊ အေဖတူသား
ေအာင္ပြဲမ်ားသို ့၊ ဆက္တိုက္ သြားမယ္။
မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း မွ မ်ိဳးဆက္သစ္္။
ေခတ္ သမိုင္း အဆင့္ဆင့္၊ ဂုဏ္ျမင့္ထယ္။
ေဖေဖရယ္.
ေသရင္ေတာင္။ ဘယ္ေတာ့ အားမငယ္။

မသဒၶါ (၁၂။၁၄။၂၀၀၇)
ကိုတင္ေက်ာ္၏ မိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မ်ွ မသဒၶါတို့ ကိုထင္ေက်ာ္အတြက္ဂုဏ္ယူလ်ွက္ရွိပါသည္။ ကိုတင္ေက်ာ္၏ ရဲစြမ္းသတၱိ အား ထပ္တူထပ္မ်ွ အေမြရသူ သားငယ္ေလး..သတၱမတန္းေက်ာင္းသားေလး ေမာင္ဖုန္းလွိဳင္ဦးအားဤကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း။

အျပည့္အစံုသို ့

Friday, December 14, 2007

ေတာင္ေပၚခ်ယ္ရီပန္းကေလး၏ ပံုျပင္.


လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးနွစ္၊
ႏွင္းက်ေဆာင္း နံနက္ခင္းတရက္၊
ခ်ယ္ရီပြင့္ေတြ..ေ၀ေနဆဲ၊
က်မ အိမ္က ထြက္ခြါခဲ့တယ္။

ပညာတပိုင္း တစ္စ။
ဘာမွ လုပ္စားမရ။
မိုင္းထိအေဖက ဒုကိၡတ။
ခေလးမ်ားတဲ့ အေမ။
ဆင္းရဲစြာ ေနခဲ့ရ။
မိုးလ ၾကယ္ျမင္ တဲ။
ေမာင္ေလးေတြက နံရိုးၾကဲၾကဲ။
စစ္တပ္ လုယက္။
ရြာေတြ မီးရွိဳ ့ဖ်က္။
စပါးက မထြက္။
ႏွံပိုုး က်လွ်က္
ေတာင္ယာ ပ်က္ခ်ိန္။

က်မ အသက္ (၁၄) ၊
အလွေသြးၾကြယ္။
ေရွ ြရင္သိမ္းသစ္၊ ဖူးပြင့္စပန္း။
စစ္ဆင္ေရး လာမဲ့ စစ္သား
ပန္းစားဘီလူး ေၾကာင့့္ မႏြမ္းေစခ်င္။
အသြားအလာ ဆင္ျခင္။
ထင္းေခြ ေရခတ္၊ အျပင္ထြက္ လ်ွင္။

ဒီၾကားထဲ
အလုပ္ပြဲစားက တဖြဖြ၊ လာလာ စကားစ
ဘတ္ေငြ မ်ားမ်ားရ။
ဟိုဘက္ကမ္းမွ
သူေျပာတဲ့ နိဳင္ငံျခား။ နိဗၺါန္ အလားတဲ့။
မစားရ ၀ကမန္း၊ က်မ ေခါင္းမရမ္းနိဳင္၊
က်မ၀င္ေငြသာ ရွိ၊ မိသားစုကို ျပန္ၾကည့္၊
ျပင္ရမည့္ အိမ္ကေလး၊
ရွင္ျပဳရမဲ့ ေမာင္ကေလး
မိဘကိိုု ၾကည့္ရွဳ ျပဳစု။
ေအာ္.. ေကာင္းမွဳတခုပါဘဲ။
အထုတ္ကေလး ဆြဲလို ့့လိုက္ခဲ့ျပီ။
နယ္ျခား ရဲ့ တဖက္ဆီ။

ဘန္ေကာက္က ဇိမ္ခန္း၊
က်မအတြက္ ေတာ့ ငရဲခန္း.
လိမ္လည္ ေရာင္းခ်ခံထိရ က်မ.
လစာလည္း မရ၊ အခန္းက်ဥ္း ထဲပိတ္.
တေန ့တေန ့ေယာက်္ား၊
အေယာက္ အစိတ္။
အမဲဖ်က္ ႏွိပ္စက္။
က်မဘ၀ ေၾကြပ်က္ခဲ့ျပီ၊
အေမရယ္.
ဆင္းရဲနိဳင္ငံသူ သြားရာ၊ မိ္ုးလုိိက္ရြာသည္။

ေမွာင္မွိန္မွိန္ အခန္းက်ဥ္းထဲ။
ပုရိႆလူသား ေယာက်္ား၊
အဆီျပန္ေန မ်က္နွာမ်ား
အနီေရာင္ျခယ္ မ်က္လံုးမ်ား
အမဲေရာင္ အသဲနွလံုး၊
ကာမ ၀ယ္ယူ စားသံုးသူမ်ားအတြက္
က်မက လိင္က်ြန္။
ရာဂရဲ့ ႏြံ ့ညစ္
လတ္ဆတ္ ခ်ယ္ရီတပြင့္
ငယ္ရြယ္ ပ်ိဳမ်စ္..ေ၀ေနသင့္လည္း။
အေၾကြမလွ .ေျမ၌ချပီ။
AIDS ရဲ့ သားေကာင္္။
သမင္ပ်ိဳမေလး တစ္ေကာင္။

ဇိမ္ခန္းက ႏွင္ခ်။
ေနစရာ မရွိတဲ့ခဏ
ျပန္လာခဲ့ရျပီ။ ေမြးရပ္ဌာနီ။
ေတာင္ေပၚဆီက အေမ့ရြာ။
အေမရယ္ ၾကိဳေနပါ။

ေခတ္နဲ ့စံနစ္..
အာဏာရွင္ဖက္ဆစ္ လက္ေအာက္
ေတာင္ေပၚပန္းေလးေတြ
ခ်ယ္ရီပန္းလို ခဏဘဲေ၀၊
ခ်ယ္ရီပန္းလို တခဏခ်င္းေၾကြ
ရွမ္းရိုးမရဲ့ ေတာင္ေပၚေျမ။

မသဒၶါ (၁၂။၁၄။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

အညၾတရဲ့စစ္သည္ငယ္ ၏ ေမ်ွာ္လင့္မွဳ။


ႏွင္းမွဳန္ ဖြဖြ။ ျဖဴ လြလြသည္
ေကာင္းကင္ ဆီက၊ ေ၀၀ဲ့က်ေန။
ရွစ္ခြင္ၾကည့္တိုင္း။ အံု ့မွိဳင္းေမွာင္မဲ
ႏွင္းမုန္တိုင္းစ။ ေမာ္စကိုရဲ့ ေဆာင္းတည။

မီးလင္းဖိုနား။ ေရွုတိုးထားလည္း
အသဲ ခုိက္ထိ။ ခ်မ္း၏ မရွ ြင္။
အိမ္ျပန္ခ်င္သည္။
အေမ့ အိမ္လြမ္း။ ခ်စ္သူ ့ကိုနမ္းခ်င္။
ေမာင္ အေ၀းမွာ ပညာသင္။

အမ်ားအျမင္။ ေငြကရွ ြင္။
ပုခံုးထက္က ေငြၾကယ္စင္။
ရုရွစစ္ပညာသင္ ေက်ာင္းသား။
အမွန္က
က်ေနာ္ လည္း၊ လူငယ္တစ္ဦးပါ။
ခ်စ္တတ္၊ ခင္တတ္။ ၾကင္နာတတ္။
လူမွ မသတ္ခ်င္ဘဲ။
၀မ္းတထြာအတြက္ စစ္ထဲေရာက္။
က်ေနာ္လည္း၊ ေသမွာေၾကာက္တာဘဲ။
အသည္းနွလံုးလည္း၊ ခင္ဗ်ားတို ့လိုပါဘဲဗ်ာ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀။
လူတိုင္းဟာ၊ ေျမာက္ၾကြၾကြ။
သဘာ၀ပါဘဲ။
ကုိယ္သာဘဲ အကုန္သိ၊
မိဘကို ငါတေကာ ေကာၾကည့္၊
ေျခစုန္ကန္သည့္၊
ေလဟုန္ ပ်ံခ်င္သည့္ လူငယ္။
စစ္တကၠသိုလ္ ေရာက္ခဲ့တယ္။

ေယာက်္ားဘာ၀၊
ေကာင္မေလးေတြ က်ရင္၊ သေဘာေခြ ့ရ
ေလာကီသားဘဲဗ်ာ။
အာဏာနဲ ့မိန္းမ၊
ဘယ္သူသေဘာမက် ရွိမလည္း။
က်ေနာ့ မွာ ရာထူး။
တေန ့ေန ့ေတာ ့တပ္မွဳးေတာ့၊ အနည္းဆံုးျဖစ္မွာ။

တေသြး၊ တသံတမိန္ ့၊
ေၾကာက္ရြံ ့တုန္၊ ဖိန္ ့ဖိန္ ့
စည္းက်ပ္တဲ့ စစ္ဥပေဒမ်ား။
အထက္ေပးတဲ့ အမိန္ ့က မတရား။
ဒီေလာက္ေတာင္ က်ေနာ္စာသင္ထားမွ။
မွားေနတာ က်ေနာ္သိတာဘဲ။
လုပ္က လည္း မလုပ္ခ်င္။
ျဖစ္နိုင္ရင္ေလ။
(၃) ႏွစ္သားလို ၊ က်ေနာ္ေလေခါင္းခါျငင္း၊
ဟင့္အင္းမွ၊.ဟင့္အင္း။

မလိုက္နာခ်င္လည္း။
ေအာင့္အီးသည္းခံ၊
မ်က္နွာကအီးမွန္ခ်င္လည္း။
မခ်ိသြားျဖဲ။ ျပံဳးရတဲ့ ဒုကၡ။
က်ေနာ္.ရင္မနာဘူး၊ မထင္ၾကပါနဲ ့။

က်ေနာ္လည္း၊ ျပည္သူၾကားကျပည္သူ။
အသည္း ႏွလံုး ျဖဴတဲ့သူ ။
ဒါေပမဲ ့
နီးရာဒါးေတာ့ေၾကာက္ရတယ္..ကိုယ့္လူ။

က်ေနာ့ တပ္ထဲ။
မြဲလိုက္တဲ့ ရဲေဘာ္ေလးေတြ.
ေက်ာင္းမသြားနိုင္တဲ့၊
ခေလးေလး ေတြ။
ဘ၀အေထြေထြရွိ။ ေတြးရင္ေဆြးမခ်ိ။

အထက္ကို ၾကည့္ေတာ့
ပန္းေမြ ့ယာနဲ ့၊ ေရွ ြေကာ္ေဇာ။
စိန္ေရွ ြလင္းလက္ ေသာ။
ဖလံေတြ မီးထက္ေပ်ာ္ေနေသာ။
ေလာက္စားပုပ္ပြ။ အရာရွိၾကီးမ်ားဘဲ
ေကာင္းစားၾက။ ျဖဳန္းၾက သံုးၾက။
က်ေနာ္ေနရာ ရမလား၊ မရလား ေတာင္မေသခ်ာ။
ရာနွဳန္းနည္းနည္း ကေလးသာ။
ဆန္ကာတင္၊ ဟိုး အထက္ဖက္္မွာ။

မတူညီဘ၀ ။ စိတ္ဆင္းရဲရေပမဲ့။
က်ေနာ္ ဘာလုပ္နိဳင္မလည္း။
ေပါက္ကြဲဗံုး ခႏၶာ မွာခ်ီ ။
အာရပ္ေတြလိုလည္း မမိုက္ရဲ။
မၾကိဳက္ လည္းျပံဳး၊ ၾကိဳက္ လည္းျပံဳး။
မလုပ္ခ်င္လည္း..ဟုတ္။ လုပ္ခ်င္လည္း ..ဟုတ္။
က်ေနာ္ ရုပ္ေသး ဗိုလ္ရုပ္ပါ။

စိတ္အနာေတြ ခ၀ါခ်။
အင္တာနက္မွာ၊ ေရွာက္လည္မွ။
မ်ိဳးခ်စ္ဘေလာ့ဂါ၊ စာေတြဖတ္ရ။.

က်ေနာ္မသိရတဲ့၊ လွိဳ ့၀ွက္ခ်က္နဲ ့ဗမာျပည္။
က်ေနာ္မျမင္ဘူးတဲ့၊ အေမွာင္ထဲက ဗမာျပည္။
က်ေနာ္မသင္ဘူးတဲ၊့ ဒီမိုကေရစီဆို ေသာအရာသည္။
တကယ္ပါဗ်ာ ။
က်ေနာ္ေျမးျမစ္မ်ား..ခံစား၊ စံစား ေစခ်င္သည္။.

သို ့ပါေသာ္ျငား က်ေနာ္စစ္သား။
ဒီလူမ်ား က၊ ယံုၾကည္မည္ မဟုတ္။
ဒီက၊ စစ္သား အခ်င္းခ်င္း၊ က်ေနာ့ယံုၾကည္ျခင္း။
ထုတ္ေဖၚရွင္းလို ့ေျပာရမည္ မဟုတ္။

တိတ္တဆိတ္ သူတို ့CBOX ေတြ ထည္း။
တမ္းတမိ ဆႏၵေလး ေတြ ေရးခဲ့တယ္။
က်ေနာ္ ခံစားခ်က္ေတြ ေျခြ။
က်ေနာ္ မ်က္ရည္ေတြ ေ၀။
က်ေနာ့စိတ္နွလံုး။
ဒီမိ္ုကေရစီနဲ ့အတူေန။
မၾကာခင္။ လြတ္လပ္ပါေစ အမိျမန္မာျပည္။

မသဒၶါ (၁၂။၁၃။၂၀၀၇)
အမွန္သိေသာ ခေလးမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ စိတ္သာ ပဓါနပါ၊ သားတို ့လည္း နိုင္ငံျခားမွာပညာသင္ေနတာ။ တျခားနိုင္ငံေတြ တိုးတက္ေနတာ ျမင္ပါသည္၊ ဒို ့ေတြတိုက္ေန တာ စစ္တပ္ ကိုမဟုတ္၊ လူနည္းစု လက္တဆုတ္စာ အာဏာရွင္နွင့္ စံနစ္ဆိုးကိုျဖစ္သည္။ ဒီလူေတြ ျပဳတ္က်လွွ်င္.သားတို ့ လည္းတေန့ေန ့စစ္တပ္ရဲ့ သမာသမတ္ အရာရွိေကာင္းၾကီး ေတြျဖစ္လာမည္ ယံုၾကည္ပါသည္။ please! Hang in There!

အျပည့္အစံုသို ့

Thursday, December 13, 2007

ေရ..ေရ..ဘာေၾကာင့္ၾကီး။


ဘဂၤလား ပင္လယ္ျပင္ ဆီက
မုတ္သုန္ေလ..စခဲ့ျပီ။
ေဆာ္ျမဴး သုတ္ျဖဴး၊
၀ႆာန္ မိုးရာသီ။

ဤသမယ..ေက်ာင္းသခၤန္းက
၀ါဆိုပန္းျမတ္. သကၤန္းကပ္
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ၀ါေဆာက္တည္။

မိုးေတာင္ညိဳ့ညိဳ့ ၊ မွိဳင္းပ်ိဳ ့့ပ်ိဳ ့ရီ။
ထစ္ခ်ဳန္းျမည္ခ်။ မိုးမည္းက်ျပီၤ။
ရွစ္ခြင္ မိုးလံုး။ အံု ့ဆိုင္း ေ၀စီ။
မိုးလ ရာသီ။ ျမန္မာျပည္။

ျမညိဳ က်ြန္းအုပ္။ စိမ္းအံု ့ေ၀သီ
ဂနိုင္ဆီမွ။ က်ြန္းသစ္ပင္က.
နိုင္ငံျခားပို ့။ ၀င္ေငြစို ့ေတာ့
ေလာဘမစဲ၊ ခုတ္ေနဆဲ။
ေတာင္ကတံုး သို ့ျဖစ္ေတာ့သည္။

သစ္ေတာ ျပဳန္းပ်က္။ ရာသီ စက္သည္
ေျပာင္းလဲ နွိပ္စက္ ျပန္ေတာ့သည္။

မိုးေခါင္ကာလ ပူျပင္းစြ။
ေတာင္ေပၚ ဆယ္ေနြခင္းေတာ့သည္။

မိုးက် ေသာ္လည္း။ ရြာမစဲ
ဥတုေဖာက္ျပန္ ပါေတာ့သည္။

မိုးေရ စီးက်၊ ေျမျပင္ကလည္း.
ဖုန္းကြယ္ မရွိ၊ တိုက္စား၏။

ေရအား နွင့္ေမ်ာ
ရြံ ့ရည္ေၾကာ။
ဆည္၌၊ အနည္ထိုင္ေလ၏။

ေခ်ာင္းေရ ေနာက္က်ိ၊
ျမစ္ေၾကာ ထိ္လည္း
ျမစ္ေၾကာင္းေသာင္လည္၊ ထြန္းေတာ့၏။

ျမစ္ၾကီးဧရာ။..ေသာင္ေပၚကာ
ေရစီးေႏွး၊ လာပါေတာ့၏။

ျမစ္ေၾကာင္း ေသာင္တင္၊ က်ဥ္းခဲ့လ်ွင္။
မိုးသည္းထန္၊ ေရလ်ွံပါေတာ့၏။

ေရလ်ွံ ေရျမဳပ္။ ရြာလံုးျပဳတ္
သီးႏွံ ပ်က္ပါေလေတာ့၏

စည္းစိမ္ အိမ္ယာ။ ေမ်ာလ်ွက္ပါ
အသက္ မ်ားစြာ ဆံုးရ၏။

စပါးမေပၚ၊ ေငြမရွိ
ေတာင္သူ ၊ ငတ္ဆင္းရဲေလေတာ့၏။

ဆည္ေရ၊ ျပည့္လ်ွံ
ေရတိုးျပန္။
စိုးရိမ္ေရမွတ္၊ ေရာက္ေတာ့၏။

ဆည္ေရ၊ တိုးေရာက္။
ေရ ဖြင့္ေဖါက္၊
ေအာက္လက္၊ လယ္ယာျမဳပ္ေတာ့၏။

သဘာ၀ေဘးဆိုး၊
အႏ ၱာရာယ္တိုး။
ၾကိဳးစား ကာကြယ္ၾကဖို ့ရွိ။

ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္ေတြး။
ေ၀ဖန္ေရး၊ ဒီေရ ဘာေၾကာင့္လ်ွံသနည္း။

သစ္ေတာ ျပဳန္းတီး၊ မိုက္လံုးၾကီး၊
ဒါ တရားခံ၊ ဘယ္သူနည္း။

က်ြန္းသစ္ ခိုးထုတ္။ ေတာလံုးျပဳတ္
ဒါ ဘယ္သူက၊ လုပ္သလည္း.

တရားခံ သိလ်ွက္ အေျပာခက္။ နီးရာ ဒါးက ထက္ေန၏။

သူခိုးသိ လ်ွက္ ၊ အေျဖခက္။ ဘုရင္ သံလ်ွက္ ခိုးေလ၏၊

မသဒၶါ (၁၂။၁၃။၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

ဗိုလ္ကေတာ္တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္


က်မလင္က စစ္သား။
ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္သားပါ။
သူ ့ အေဖ ကတပ္ၾကပ္။
တသက္လံုးလုပ္ခဲ့သမ်ွ ၊ သံုးရစ္မွာရပ္။
ေမာင္ငယ္ငယ္ကတပ္ထဲ၊ ႏွပ္ေခ်း တြဲလြဲ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ ့၊ စစ္တိုက္တမ္းကစား
စစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္လိုက္ခ်င္။

ဆယ္တန္းေအာင္၊ စစ္တကၠသုိလ္ေရာက္။
ေမာင္ေလ ေတာ္ေတာ္ဂုဏ္ေမာက္။
အေဖမရဘူးတဲ့ ရာထူး။
သူ ့၂၀ ေက်ာ္ အရြယ္ဦး
ရွ ြင္ေပ်ာ္ျမဴးမိ။ မာနမိုးထိေအာင္။
က်ြန္ေတာ္ တကယ္ဟုတ္တဲ့ေကာင္။
လက္မတေထာင္ေထာင္။

ေကာင္မေလးေတြထဲ၊ ေရပန္းစား.
ပံုစံေက ဘဲျမီးေတာင္။ ခါခ်မရ..
စြံ ့လွခ်ည့္၊ ဂ်ိဳၾကြ ေထာင္ေထာင္။
မိုးမျမင္ ၾကည္ႏူး။
ဗိုလ္အသစ္ခ်ပ္ခ်ြတ္ ကေလး တစ္ဦး။

က်ြန္မ က.ဘြဲ ့တခုရ။
ဖိတ္စာထဲဘဲ အျမီးတတ္ျပ။
တကယ္ ဘာမွမတတ္။
ဆႏၵျပ ေက်ာင္းပိတ္ခံရ ပညာရပ္။
ေက်ာင္းမသင္၊ သက္ေမြးအတတ္ ။
လင္ဖမ္းတဲ့ ပညာရပ္။
ဒါေတာ့ က်မတတ္တယ္္။
နဖါး ၾကိဳးတတ္၊ လင္စံေရြး
ဗိုလ္ကေလးတေယာက္ေတာ့၊
မိခဲ ့ပါ့ ၊ ကြိကနဲ ေလ။

ဗိုလ္ကေတာ္ေပါက္စ။
က်မ လွလွပပ။
တေန ့မွာေယာက်္ားက၊ ဘုရင္ရာထူးရ
က်မက မိဘုရားေခါင္မ။
အေတြးနဲ ့ၾကည္နဴး
က်မတို ့အိမ္ေထာင္ဦးကာလ။
အေပ်ာ္ေတြနဲ ့စတယ္။

တျဖည္းျဖည္း အရြယ္ရ.
အမေလး..ရာထူးတက္ဖို ့ရာမလြယ္လွ။
စည္းကမ္းၾကီး တယ္ဟန္ျပ။
လာဘ္လာဘ ကပဓါန။
ဗိုလ္မွဳးကေတာ္မမ ေတြနဲ ့လဲတည့္ မွ။
ဒါမွ အမွတ္ေတြ တိုးတိုးရ။
အရုပ္ဆိုး ဗိုလ္မ်ား၊
မမ.. မမ လို ့မညဳတတ္သူမ်ား။
ရာတူး တက္ရပ္ထား။

အေဖ အေမက ဘာေကာင္လည္း။
ဘယ္ေလာက္ ေပးနိုင္သလည္း။
ဘယ္ေလာက္ ဖားနိုင္သလည္း။
ဘယ္ေလာက္ အသံုးက်နိုင္သလည္း။
ခပ္ေတာ္ေတာ္ အေတြးအျမင္ရွိ။ အာဂ ရွိမဲ့လူ..
ဒီလူကို ပင္စင္ေပး ။ တပ္ထဲ မေနေရး။
ခပ္တံုးတံုး ခပ္ဖ်င္းဖ်င္း၊ ေခါင္းခါ တခါမွမညင္းသူ
ေရာ့ အင့္ ရာထူးယူ၊ နိုင္ငံျခားသြား၊
ပညာသင္ထား။
အိမ္ျပန္ရင္ သမီးနဲ ့ေပးစား။
ေရွးဗမာ အစဥ္အဆက္၊
ေတာ္၀င္ဘဲ သဇင္ဦးတဲ့လက္
အရာရွိအခ်င္းခ်င္း။ သားလွယ္သမီးေပး
ေယာကၡမခ်င္း ပုန္မကန္ေရး၊
ေဘးရန္ေအးေအာင္။

ေတာ္၀င္မိသားစု မ၀င္၊
ဘယ္ေနရာမွ ဆန္ ့မ၀င္။
သူတို ့အိမ္ေဖာ္ နားကပ္ေလာက္ပင္။
က်မနားကပ္ကမေၿပာင္ခ်င္။
ေမာင္ လည္းေလ စိတ္ဓါတ္က်၊
ဗိုလ္ကေလးကေတာ္ဘ၀၊ ဘာမွသံုးမရ။

လခက စားမေလာက္၊
စားေပါက္ရတာ ဗိုလ္တိုင္းမဟုတ္၊
ခေလး ၃ ေယာက္နဲ ့ ဗုိလ္လခ၊ ၾကားေပါက္ကမရ။
ဗိုလ္ကေတာ္ရာထူးနဲ ့ ေစ်းထြက္ေရာင္း။
ဆီျပန္ဟင္းေလးေကာင္းေကာင္းစားနုိင္ေအာင္။

တပတ္ မွ ၃ရက္၊ က်မ ေစ်းဘဲထြက္နိုင္။
တပ္မွဳးကေတာ္မမက၊ က်မဆို က်မမွ သေဘာက်။
အိမ္အေခၚလွ ြတ္တဖြဖြ၊ မအားဘူးျငင္းလည္းမရ။
လက္ဖက္သုတ္စား၊ ဆံပင္ျဖဴ နွဳတ္၊
အတင္းေျပာ၊ သန္းတုတ္ရေအာင္။
ခေလးေတြ အိမ္မွာေနၾက။ ရွိတာ ရွာစားၾက။
အခစား မ၀င္သမွွ် ၊ နင့္ အေဖရာထူးကမရဘူး၊
ကိုယ္အိမ္မွာသာ ကေတာ္။
သူမ်ားအိမ္မွာ သြားဘုရားေအာ္။
ဗမာရွင္ဘုရင္ စစ္တပ္စံနစ္။
အခုထိစစ္တပ္ ထဲက်င့္။
တည့္ေအာင္ေပါင္းမွ။ ေမာင္ေရွ ့တန္းမသြားရမွာ။
ခေလးတို ့ရယ္၊
အေမမုဆိုးမမျဖစ္ခ်င္၊ နားလည္ေပးပါ။

အမ်ိဳးသမီးေရးရာထဲလည္း ေ၀ေလေလ။
ၾကံ့ဖြတ္ေယာင္ေယာင္၊
ဘာညာဘာညာ ကေလကေခ်။
ေထာက္ခံပြဲေတြ မတက္မေနရ။
တပ္က အ၀တ္အစား၀ယ္ေပး၊ ပု၀ါ စံုခ်
ဓါတ္ပံုထဲေတာ့လွမွလွ ။
ေနေတြေလာင္ျပီး အသားမဲရ။
အားလံုးမစားရ ေညွာ္ခံေတြ။
ေအာ္..ဗိုလ္ကေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ဦးေလ။

အမေလးေလး၊
စိတ္ကူးထဲ တေန ့ေန ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္လို
သူတပါးလက္အုပ္ခ်ီ ရွိခိုး။
နန္းမေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္နိုးနိုး။
ေရွ ြဘံုစံရမလားေတြး။
အခုေတာ့ အထင္နဲ ့အျမင္လြဲ။
တပ္မွဴးအိမ္..ပန္းကန္ေဆးေနရတဲ့ ဗုိလ္ကေတာ္။
တပ္မွဴးအိမ္..အိမ္သာေဆးေနရတဲ့ ဗုိလ္ကေတာ္။
တပ္ထဲမွာ။ လုပ္အားေပးအမွိဳက္ေကာက္၊
အမေလး..ဒီေတာင္ကမေက်ာ္ပဲမေက်ာ္။
ေမာင္ ့ရာထူး တန္းစီထား။ နံပါတ္ ၀မ္းေရာက္ဖို ့
အေရွ ့မွာအေယာက္ေသာင္းဂ႑န္းေက်ာ္
ေဗဒင္ေမး ။ စာခ်. ဘယ္ဟာမွ မရတဲ့ခဏ။
ေနာက္ဆံုးမွာ တပ္သက္ျပည့္၊
ေမာင္ သာအျငိမ္းစားယူူျဖစ္၊
ရွင္ဘုရင္အိမ္မက္။ တေရးနိဳးပ်က္ခဲ့ဲျပီ။
နံပါတ္၀မ္း ကေတာ့၊
ဘယ္ေတာ့မွ ပင္စင္မယူျပီ။
ရွင္ဘုရင္သက္။ သူဘဲသက္ေတာ္ရွည္။

မသဒၶါ (၁၂။၁၃။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, December 12, 2007

ေလာ္ရာဘုရွ္ ၏ သတိေပးခ်က္။


အမေလးေလး၊ တကတည္းေတာ္..
ရွင္ဘဲ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္.
ေသနတ္ျပ၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္။
မလွဳပ္ မျပဳတ္္။
ကုတ္နဲ ့ေကာ္မထုတ္သ၍
အေမ့ခံေန၊ သူမဆင္းဘူးတဲ ့
ပင္စင္မဲ့ ဒီ စစ္တပ္။
မွတ္သားအပ္စရာဘဲ။

ငယ္သူေတြ..တိုးနိုးနိုး၊
ရာထူးထိုင္ခံုေမ်ွာ္ဆဲ။
အိမ္မက္ေတြအရည္ၾကဲ။
အဖတ္ဆည္ေတာင္မရဘဲ။
အိုၾကီးအိုမေတြက၊ ဆံပင္ေတြေဆးဆိုး၊
နက္ေျပာင္ယင္ေခ်ာ္လဲနဲ ့၊
ပါတီတက္၊ နုပ်ိဳေနျမဲ။
အင္း။...ဒင္းတို ့ေသေတာ့မွဘဲ ကိစၥျပီးမယ္။

ဒီေလာက္ စီးေၾကာတဲ့ ဗမာစစ္အုပ္စု။
မမာတာ..သူ့စရိတ္နဲ ့ သူမကု၊
တိုင္းျပည္ဘ႑ာထဲက၊ ႏွလံုးတုစက္ထဲ့ၾက။
ကေတာ္ၾကီးမ်ား၊ မ်က္ႏွာအေရျပားျဖတ္ၾက။
စကၤာပူလာ၊ ရင္တုဖင္တု ဘု ေတြထည့္ၾက။
ဘဘၾကီးမ်ားဗိုက္ပူပူ၊ စက္နဲ ့ကူ အဆီစုတ္္ၾက။
ေသေတာ့လည္း၊ တိုင္းျပည္စရိတ္နဲ ့မသာခ်။
သပိတ္ထဲ၀င္၊ အိပ္လည္း၀င္။
ဒီတိုင္းျပည္တခြင္က၊ ျပည္သူမွ မငတ္။
ဘယ္တိုင္းျပည္ ငတ္မလည္း။
ေျမဇာပင္ျပည္သူမ်ား၊ ညက္ညက္ေၾကေနဆဲ။
အင္း….က်ဳပ္ ကူူမွဘဲရေတာ့မယ္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘ၀.
အိမ္ထဲေထာင္က်။
အလွျပင္အျပင္ထြက္မရ ႏွစ္ ၂၀။
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ စကားမေျပာရ။
ေစ်းကေလးမွ ထြက္မ၀ယ္ရ။
သနားစရာ့။ ဒီနိုင္ငံ ဘယ္လိုမိန္းမဘ၀။

ေမးပါရေစအံုး။ လူၾကီးမင္းရယ္
ဘာေတြ ဒီေလာက္၊ ရွင္ေၾကာက္ရသတုန္း။.
လက္နက္ဆို ဘာမွ မရွိရ။
ရွင့္ခါးပတ္ေပၚမွာက၊ ေဗ်ာက္စုတ္ၾကီးကမခ်။
သူက ဗမာမ မို ့သာ၊ ရွင္ ဗုိလ္က်သမွ်သူခံ
က်မသာဆို ဆတ္ဆတ္ထိမခံ။
က်မတို ့့ဆီ ေသနတ္ေတြ ေပါမွေပါ။
Taxes က Cowgirl ေလာ္ရာ က်မ၊
မိုက္ရင္ ေသနတ္ခ်င္း ယွဥ္ပစ္မလား။
ရွင္တခါထည္း ဦီးေဏွာက္ပြင့္ ပြဲျပီးသြားမယ္။
က်မက သိပ္လက္တည့္တယ္။

ကဲ ကဲ ဘိ္ုးေတာ္..က်ဳပ္ေျပာေနတယ္။
တကယ္ စိတ္ေလတယ္။
ေဘးဖယ္ ေဘးဖယ္၊ ရွင့္ လူသတ္ စစ္တပ္။
ဒီမိုကေရစီ၊ ဗမာျပည္ကိုအပ္။
ထပ္ခါတလဲလဲ..သိပ္မေျပာခ်င္ဘူးေနာ္။
ရွင့္လူေတြ ငတ္ျပတ္။ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ။
ခေလးေတြလက္ျဖန္ ့ေတာင္းစား။
ရြာလည္သူေတာင္းစားျဖစ္ေန။
ဗမာမ်ား ကမ ၻာေပၚအနွံ ့၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ
လွည္လည္ေနထိုင္ရေန။
ရွင္မို ့ ေနနိုင္ပေလ။ တေယာက္ထဲ၊
မညွာမတာျဖဲကားစားေန။
ေနစမ္းပါဦး ။ ေနမဲ့ လူမရွိဘဲ။
ရွင္တေယာက္ထဲ ဗ္ုိလ္စြဲေနတဲ့ နိုင္ငံ။
က်ဳပ္၀င္စြက္ရင္..ရွင္ခံနိုင္မလား။

ျမန္ျမန္ဆင္းသြား.. ဆင္းသြား။
သတိေပးထားတယ္။
က်ဳပ္ေယာက်္ားမၾကမ္းခင္။
ျမန္ျမန္ေလး၊ အထုတ္ေျပးျပင္။
သူၾကမ္းခဲ့ရင္..အဆိုးမဆိိုနဲ ့
ရွင့္အသက္ဖက္နဲ ့ထုပ္ဖို ့သာျပင္။
လည္ပင္းၾကိဳးၾကီးၾကီးနဲ့၊
တြဲေလာင္းခို ေလဒန္းမစီးခ်င္ရင္။

မသဒၶါ (၁၂။ ၁၂။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Tuesday, December 11, 2007

ဆုေပး နဲ ့ဒဏ္ေပး။ မင္းၾကိဳက္ရာေရြး


ဆပ္ကပ္ထဲက ေခြးကေလး
မီးကြင္းထဲဲ ျဖတ္ေျပး။
လူေတြ လက္ခုတ္တီးၾက။
ေခြးကေလး..အစာတစ္ခြန္ ့ရ။
ေခြးထိန္း မိန္းမထံမွ။
ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ခုန္ခ်င္.
အစာဆု ထပ္ေပးလွ်င္။

ေရကန္ထဲက လပိုင္ေလး
ရွီ ြကနဲဆိုဂ်ြမ္းလွန္ထိုးေပး
လူေတြ ၾသဘာေပးၾက။
ငါးကေလး.. တစ္ပို္င္းရ။
လပိုုင္ထိန္း မိန္းမထံမွ။
ဂ်ြမ္းေနာက္တခါထိုးခ်င္.
ငါးကေလးေတာ့ ထပ္စားရရင္။

ဆုေပး နဲ ့ဒဏ္ေပး
လာဘ္မစားေၾကး။
ေကာင္းတာလုပ္ရင္္ ဆုရ။
မေကာင္းတာလုပ္ရင္ ဒုုတ္ခ်က္က်။
ယေန ့တိုင္အျမစ္တြယ္တဲ့ စံနစ္။
မွန္ကန္ေသးတာျဖစ္မယ္။

ေကာင္းတာ လုပ္ရင္၊ ေကာင္းနံမည္ထြက္။
ဆိုးတာလုပ္ရင္၊ ဆိုးနံမည္ထြက္။
အေကာင္း အဆိုးဟာ၊
မင္းလုပ္သမ်ွ အေပၚ
ႏြားေျခရာ ေနာက္၊
လွည္းဘီးလိုက္သလို
ထိုပုဂၢိဳလ္ ေနာက္သို႔ ၊
ျပဳျပဳဘူးေသာ၊ အကုသိုလ္ကံ
အျမဲမွန္မွန္၊ လိုက္ပါေနျပန္၏။

ကိုယ္ဖာသာ၊ ကုိယ္အမွတ္ေပး
ဆုရေရးက၊ လူညံ့အလုပ္။
ကိုယ္ေတာ္တယ္၊ ကိုယ္ေျပာ
နတ္သံေနွာ တာလည္း။
ၾကာၾကာလာ၊ ေပၚတယ္အပုပ္။

လူဆိုတာ ပါးစပ္ပါ။
ကိုယ္မွန္တယ္၊ ေျပာၾကတာဘဲ။
ႏွစ္ရွည္လစား။ အမွားနဲ ့အမွန္။
အျဖဴနဲ ့အမည္း။ သဲသဲကြဲကြဲ။
ဖြတ္ထြက္ခါမွ၊ သိရ..ဒါ ေတာင္ပို ့ပါဘဲ။

ျမန္မာ့စစ္အစိုးရ..လက္ဖ်ားခါရ ကမ ၻာက
ဆုေပးလည္းမရ၊.ေခ်ာ့ေရးလည္းမလွ။
မ်က္ရည္ကလယ္၊…အဟင့္ အဟင့္။
ေျပာသမွ် သူအျပစ္မဲ့
တျခားလူေတြက၊ လာလာဖဲ့ေနတယ္တဲ့။
ေနာက္ေတာ္ပါးတရုပ္ၾကီး..ေရွ ြသြားျဖီးျဖီး.
“ ၀ လူမွ အမွန္” ။
ဖားတယ္ေလ။ သူဆီက gas ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳ၀ယ္ရန္။
နံေဘးကရုရွား။ လက္ေထာင္ျပၤီးျပလိုက္။
“ က်ဳပ္လူဘဲ ေကာင္းတယ္"
က်ဳပ္ဆီကသာ၊ န်ဴကလီယားေပါင္းဖို၀ယ္
ပ်က္ခါနီးမို ၊ ့ေစ်းေလ်ွာ့ေရာင္းမယ္။

UN က ခ်င့္ခ်ိန္ေတြး၊
အင္း၊ ေခ်ာ့ေရးေတာ့၊ တယ္မလြယ္။
မုန္ ့ေၾကြးလို ့မရမဲ၊့ ဗမာစစ္အစိုးရ။
မၾကာခင္..ဒုတ္စာလာရျပီေပါ့
ေၾကာက္လွပါျပီ..ဗ်ာ ဗ်ာ့၊
လာ လာ ေက်ာမေကာ့ မျပနဲ ့။
ေနာက္ အဆစ္တစ္ခ်က္၊
မင္း အပိုရသြားမယ္။

ဆုယူမလား..ဒဏ္ယူမလား..
အခ်ိန္ရွိတုန္း စဥ္းစား။
မုသားပိုပို..အညုအႏြဲ ့ေတြနဲ ့၊
မယားငယ္ခ်ြဲ၊ လာလာ မခ်ြဲမေနနဲ ့၊
ဒီ အခ်ိဳးေတြ၊ ရိုးလွပါရဲ့။
ေဟာ..ေနာက္ထပ္ရမယ္။.ဒီ တစ္ခ်က္ေလး အပို။

မသဒၶါ (၁၂။၁၀။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, December 10, 2007

ေထာင္ေနေသာ "ဒိုမီနိဳ" ျပားကေလးမ်ား။


ဒို ့တေတြ ျပည္သူထဲကေမြး
ဗမာလူမ်ိဳး အစစ္ေတြ။
ျပည္ပဘဲေနေန၊ ျပည္တြင္းဘဲေနေန
ယေန့တိုင္ နီရဲေနတဲ့ဗမာေသြး
ေသြးေၾကာထဲ စီးေနဆဲ.
ႏွလံုးသားထဲ ျပည့္ေနဆဲ။
ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္
ျမန္မာစာကို ခ်စ္တယ္။
အမိေျမကို၊ တိုးတက္ေစခ်င္တယ္။

၁၉၆၂.. ျမန္မာျပည္စစ္က်ြန္ျဖစ္။
စံနစ္တက် နဲ ့ႏွိမ္နင္းခဲ့
ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမွန္သမ်ွ
ထၾကြမယ္ၾကံ၊ ေထာင္ခ်ျပန္။
ရံုးစုမယ္ၾကံ၊ ေခ်မွဳန္းခံထိ
သမဂၢ ဗံုးကြဲ။ မွိဳင္းရာျပည့္ပြဲနဲ့ ဦိးသန္ ့
၈၈၈၈ နဲ ့ ၁၉၉၆။ ၁၉၉၉.
၂၀၀၇၊ ရွိရွိသမွ်.
အံုၾကြခ်င္သမွွ် အံုၾကြၾကစမ္း။
ေသနတ္အသစ္၊ လက္တည့္စမ္း
ေက်ာင္းသားဆို၊ ပစ္ကြင္္းမလြဲတမ္း။

ဦးေလးအကိုအမ၊..ေမာင္ညီမ.
ဘုန္းၾကီး ေတြက အစ၊ ေသြးေျမက်နီနီ။
ေတာ္လွန္ၾကဖို ့၊ ့အခ်ိန္တန္ျပီ။

သူတလူ ငါတမင္း။
မစည္းလံုးၾကျခင္းေၾကာင့္
ႏွစ္အစဥ္ဆက္။ ေတာ္လွန္ေရး။
ေနာက္ဆံုးအရွံဳးနဲ ့အသက္စေတး။

ညီညာ ျဖစ္မယ္။
ေလးစားမွ ျဖစ္ၾကမယ္။
အေတြ ့အၾကံဳရ၊
၈၈၈၈ေက်ာင္းသားက ေခါင္းေဆာင္။
ေနာက္ကလူေတြ၊ ေလွာ္တက္မေထာင္ပါနဲ ့ဦး။

ရွံဳးခဲ့ဘူးတဲ့အသိ။ သူတို ့မွာတိုက္ကြက္ရွိတယ္။
မွားခဲ့ဘူးတဲ့ရလာဒ္၊ ပရိယာယ္ေတြ တတ္တယ္။
"ေခါင္းေဆာင္ကို ေအာက္လူေလးစားမွ
ေအာက္လူကို ေခါင္းေဆာင္အေရးထားမယ္။"

ငါတေကာေကာ. ဘုေျပာေျပာရင္။
ရန္သူေတြ သေဘာက်၊ လက္ခုတ္တီးၾက။
အိမ္ၾကက္ခြပ္ပြဲ..ၾသဘာသဲသဲ။
ေတြးရံုေလးဘဲေတြးၾကည့္၊
ဘာေတြ ျဖစ္သင့္သည္။

ေရွ ြ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး။
မီဒီယာေၾကာင့္ ပိုထက္ျမက္။
ျပည္ပ ဘေလာ့ဂါမ်ားစနက္.
အားလံုး ၀ိုင္းၾကိဳးစားၾက။
ညညမအိ္ပ္ရ။ အိပ္ေရးပ်က္.
ထမင္းအစားမမွန္၊ ေဆးဆက္ေသာက္ေရးလ်ွက္။
မယားက မၾကည္ျဖဴ။ အိမ္က ဆင္းမတဲ့ ဟဲ့။
အလုပ္လည္းခြင့္ယူ။
ကြန္ျပဴတာ ေရွွ ့သတင္းယူ။
ေဘာ့စ္ ့ရဲ့၊ မုန္းမ်က္ေစာင္း၊
အလုပ္ျပဳတ္လို ့၊ ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္း၊

ဒီအေၾကာင္းေတြ မသဒၶါအသိ။
နိုင္ငံခ်စ္တဲ့ေမာင္ေလး၊ ညီမေလးေတြ။
သူတို ့နိုင္ငံကို ခ်စ္တာယံုတယ္။
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ ့ အာမခံတယ္။
လုပ္နိုင္စဥ္ ၈၈၈၈၊
သူတို ့လည္း ခ်ီတက္ခဲ့တာဘဲ။
ေတာတြင္းေန လက္နက္စြဲ
ေတာ္လွန္ခဲ့ဘူးတာဘဲ။
ဒါေတာ္လွန္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး။
စားခ်င္လို ့ဒီလူေတြ၊ ထြင္ေနတာမဟုတ္ဘူး။
နိုင္ငံကိုခ်စ္၊ တတ္နိုင္ရာ၀န္ထမ္းရစ္ခ်င္တာ.
ေနာက္လူေတြ၊ နားလည္ေပးပါ။

ဒို ့ေတြမွာ လက္နက္။ အပ္တိုတလက္ေတာင္မရွိ။
စစ္တိုက္ဖို့ အေရး၊ စိတ္အေတြးဘဲရွိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒိုိ ့့ေတြမာန္မေလ်ွာ ့၊
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္တိုက္ဖို ့ေတာ့၊

မုန္တိုင္းၾကမ္းနဲ ့မီးပင္လယ္
ကိုယ့္ဖာသာသူ။ ၀င္ပါေတာ္လွန္
မ်ိဳးခ်စ္နာမ၊ ဒို ့အားလံုးရဲ့ဘ၀
မတ္မတ္ေထာင္ေနတဲ့၊ ဒုိမီနိဳျပားမ်ား။
ထိပ္္ဆံုးကအျပား၊ လဲမသြားေစနဲ ့၊
သူလဲရင္..ဒို ့ေတြအကုန္လိုက္လဲနိုင္၊
ေခါင္းေဆာင္ကို ပံ့ပိုး ။
အားကိုးေစာင့္ေရွာက္၊ သူ မလဲတဲ့အထိတိုင္။
ဒါမွသာေရာက္မဲ ့။ ေတာ္လွွန္ေရးပန္းတိုုင္။

မသဒၶါ (၁၂။၁၀.၂၀၀၇).

အျပည့္အစံုသို ့

ေတာင္ကုန္းေပၚက၊ ခရုပတ္ေတာလမ္းကေလး။


ေတာင္မို ့ျမင္ျမင့္။
တိမ္တံတိုင္းဆင့္
ပရြက္ဆိတ္လမ္းျဖဴျဖဴ၊
ျမက္လွ ြာစိမ္းစိမ္း။
နွင္းေငြ ့မွဳန္တ၀ါး
ျမဴပု၀ါၾကား။
ေအးစက္သစ္ရြက္ေျခာက္
ႏွင္းရည္ေသာက္ေန
အမိုးေနတဲ့ေတာင္ေပၚေျမ။

ေတာင္ယာေတာတန္း
စိမ္းစိုလန္းလ်ွက္။
ဌက္ေပ်ာေတာပ်ိဳ
သားတက္စိုလ်ွက္
ငယ္ေမြးဌာနီ
ေပ်ာ္ရပ္ဆီမွ
အေ၀းကြဲေရာက္။
ဖိုးမူတေယာက္။
အျမဲတမ္း၊
လြမ္းေသာကေရာက္တယ္။
အိမ္မက္ထဲေတာင္၊
အခုျပန္ခ်င္တယ္။

ငယ္ရြယ္ဘ၀
ရြာလည္မွ၊ ေက်ာင္္းကေလး။
စာအံသံေပး။ ဓမၼေတးဆို
ခေလးမ်ားရဲ့ အနာဂတ္။
ေပ်ာ္ရြွင္စိမ္းစို၊ လတ္ဆတ္ခဲ့။

ခုေတာ့ေလ။
ေကာက္ေကြ ့ေတာလမ္း။
ျမက္ၾကမ္းရွည္ ဖုံးလွ ြြမ္း၊
ဖုန္းဆိုးတန္း ျဖစ္ေန။

က်ြန္းအိမ္တိုင္ညိဳ၊
မီးေလာင္ငုတ္တိုျဖစ္၊
လူသူမရွိ။ ရြာပ်က္ခဲ့ဲျပီ။
စစ္တပ္၊ သူပုန္စီးတဲ့ည။

ခေလးငယ္မ်ား…ငယ္အိမ္မက္
ျပိဳပ်က္လြွင့္စင္္၊
ဒီ ခရုပတ္လမ္းကေလးေပၚတြင္။

ေတာင္္ယာလယ္ပ်က္။
ထြန္ယက္မဲ့ သူမရွိ။
အသက္ေဘးထိ.ရြာေျပာင္းေျပးမိ၊
စစ္ရွံဳးခဲ့သည့္။ ကရင္ျပည္နယ္၏
ေတာင္ေပၚရြာ.
ခုမ်ား အမိုးရယ္..ဘယ္ဆီမွာ။

မသဒၶါ (၁၂။၉။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

“ေပ်ာ္ရွ ြင္ေမြးေန ့့တိို ့့..သက္ဆံုးတိုင္”


သူ..(သို ့မဟုတ္) အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္တစ္ပင္။
သိုက္ျမံဳပ်က္၊ ေလျပင္းထဲက
ေတာင္ပန္က်ိဳးဌက္မ်ားရဲ့
အရိပ္ခိုစရာ..သစ္တစ္ပင္။

သူ ..(သို ့မဟုတ္) တုနွိဳင္းမဲ့ ဂရုဏာျမစ္တစ္စင္း။
တရြာမေျပာင္း၊ သူေကာင္းမျဖစ္။
က်ြန္ျဖစ္ရသူမ်ား။ အၾကင္နာပြားမဲ့
ေအးျငိမ္းသာယာ။ ရိပ္ဆာရွင္။

သူ ..(သို ့မဟုတ္) ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္။
စစ္စံနစ္ဆိုုးထဲ၊ မ်က္နွာမြဲျပည္သူ၊
ကယ္ဆယ္လိုသူ။ က်မ္းမာေပ်ာ္ရွ ြင္ေစလိုသူ၊
ၾကည္လင္အျပံဳး၊ ေမတၱာနွလံုး၊
ဗမာျပည္ကို တိုုးတက္ေစလိုသူု၊
အမိမဲ ့သား၊ ေရနည္းတဲ့ မ်ား၊
နာက်င္မွဳေတြ ေပ်ာက္ေစ။
ငိုေၾကြးမွဳ ကို. ေျဖေျဖာက္ေစ။

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
အေရးၾကီးတဲ ့ လာဘ္တပါး၊
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊ ဒုကၡသည္မ်ား
သက္ဆိုးရွည္ေစေရး၊
ဇီ၀ကႏွလံုး မူလွ်က္။
ေဆးေပးတဲ့ လက္
ေႏြးေထြးတဲ့ လက္
ျပဳစုတဲ့ လက္
ၾကင္နာမဲ့လက္.
အျဖဴသက္သက္ေမတၱာရွင္
ေမြးေန ့ပင္ေရာက္ခဲ့ေပါ့။

(၄၈) ျပည့္ေျမာက္ ဤေမြးေန ့မွသည္။
အႏွစ္တစ္ရာ တိုင္ေစဖို ့
ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့
“ေပ်ာ္ရွ ြင္ေမြးေန ့့တိို ့့..သက္ဆံုးတိုင္”

မသဒၶါ (၁၂။၉။၂၀၀၇)
မမစင္သီယာေမာင္၏ (၄၈) ျပည့္ေျမာက္ မဂၤလာအတြက္

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, December 9, 2007

မီဒီယာ တုိက္ပြဲ ဆိုတာ..ဘာတဲ့လည္း


မီဒီယာကုိ မီဒီယာနဲ ့တိုက္မယ္လို ့
နအဖေၾကာ္ျငာေျပာ
အၾကိမ္ေပါင္း၊ မနည္းမေနာမ်ားခဲ့လွျပီ။
တကယ္ဘဲ..စစ္ဗ်ဴဟာခ်၊
လာလာ တိုက္စစ္ဆင္။
စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအတြင္းတြင္။

နအဖ၏ သူလွ်ဳိမ်ား.
ဘေလာ့ တကာ
မွန္ွမွန္သာ လိုက္ၾကည့္၊
ပစ္ကြင္း ဘယ္မွာရွိ။
ခတ္ကြင္း ဘယ္မွာရွိ။

ဘယ္သူလည္းဟဲ့၊
မ်ိဳးခ်စ္ဘက္ေတာ္သား?
ဘယ္သူ ဘေလာ့၊ လူအလာမ်ား?
ဘယ္သူဆီမွာ၊ ဘာသတင္းမွန္ေတြတင္။
ဘယ္ဘေလာ့ဂါ ဒို ့ရန္သူပင္။

ျပည္သူေတြ ယံုုၾကည္သမွ်.
ဘေလာ့ဂါ..မွန္က..
ပုဂံနက္က၊ ဘန္းလိမ့္မည္သာမွတ္။
Email ထဲက တဆင့္
Virus လွ ြင္ ့ျပီသာမွတ္။
မ်ိဳးခ်စ္ဘေလာ့ဂါ ေမာင္မ်ားဆီ
အဆဲသန္..ယုတ္ယုတ္မာမာေျပာ။
မ်ိဳးခ်စ္ဘေလာ့ဂါ မမမ်ားဆီ
သားေျပာ မယားေျပာ.
cBox ထဲမွာ..အေလနေတာ။

ပရ္ိယာယ္ၾကြယ္္၊ ျခံဳခိုတိုက္မယ္။
ပို ့ေနက်၊ သတင္းေထာက္ကို လွည့္စား။
သတင္းမွန္ၾကားထဲမွာ၊ သတင္းမွားညွပ္ထည့္။
မွန္ျပီဟဲ့လို ့ေဖၚျပမွ၊ .အမွားလာေထာက္ျပ။
ဆိုမယ္ေလ။ မိုးလံုးျပည့္ မုသာ၀ါဒတဲ ့၊
ေအာ္..တရားက်စရာ။ ကိုအ၀ွါ ရယ္။
ေၾကးမံုသတင္း..အမွန္ေတြခ်ည္း ရွင္းတယ္လား၊
မိုးလုံးျပည့္ ရီစရာဟာသမ်ား။
ဟား ဟား..ဟား

မသိသူေက်ာ္သြား။ သိသူေဖၚစား၊
သတင္း မွားမွန္ ၏ လွိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ား။
အမွန္ တစ္ရာထဲက အမွားတစ္ခု။
ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မွဳျပဳရပါ့။
မ်ိဳးခ်စ္ ဘေလာ့ဂါမ်ား
အခ်ိန္စား ဦးေဏွာက္စား
ေခ်ြးနည္းစာမ်ား၊ ဖံုးခပြန္းပဲဲ့သြား။
မအားတဲ့ၾကားက၊ နိုင္ငံကိုခ်စ္စိတ္ထား၊
အခ်ိန္ေပး သတင္းထုတ္
သတင္းဌာန အစစ္မဟုတ္။
စာနယ္ဇင္းဘြဲ ့ရသူမဟုတ္။

ေတာ္လွန္ေရးအတြက္။
သာသနာေရးအတြက္။
ေနာင္အနာဂတ္အတြက္။
ရံပံုေငြစု..ေစ်းပြဲေရာင္းလိုက္။
ကိုယ့္ေရ ကိုယ္၀ယ္ေသာက္။ ေအာ္ဆႏၵျပလိုက္၊
ကိုယ့္ကားကိုယ္ေမာင္း၊ ခရီးရွည္ ဆႏၵျပလုိက္၊
စာတေစာင္ေ၀ကာျဖန္ ့
ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြ၊ လက္မွတ္ထိုး။
တတ္အားသမွ် မာန္ဇြဲမခ်၊ ၾကိဳးပမ္းေနၾက။
ျခံစည္းရိုးေပၚက ခြေဒါင္းေတြ
မင္းမလုပ္ခ်င္ေန၊ လာမေႏွာက္ယွက္နဲ ့၊

ကားတိုက္ေသတဲ့မသာ
ဒါးခုတ္ခံရတဲ့ဘုန္းၾကီး။
ဓါတ္ပံုအမွားသတင္း။ လွည့္လည္စာပို ့ျခင္း၊
ျမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္း။ နအဖ စနက္မကင္း။
ဂန္ဘာရီလာခိုက္..ဆႏၵေတြမျပနဲ ေလ
အိမ္ထဲေန ဆုေတာင္းေစ။
နအဖရဲ့ စာေရြွေပ။

ဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့တိုက္။
ဆဲေရးဟိန္းေဟာက္၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။
အခ်ိဳသပ္ အလံရွဴး၊ သူေတာ္စင္လုပ္ျပျခင္း၊
အတြင္းေအာင္းတဲ့ေပြး။ သစၥာေဖါက္မ်ားေမြး၊
ဖြတ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ၾက။ ဒို ့့တေတြ ေနာက္က်
ယံုၾကည္ရင္..ကုန္ျပီသာမွတ္..သိကၡာ။
ေပ်ာ့ေနရင္..ခံလိုက္ရတတ္..ေ၀ဒနာ။
မခြဲတတ္ရင္..အသဲကြဲမတတ္..ေထာင္က်ေ၀ဒနာ။

ဘုန္းၾကီးတရား၊ သတင္းေကာင္းေနခိုက္။
နားအာရံု၊ လမ္းလြွဲလိုက္ေအာင္
နႏၵာလွိဳင့္ ရဲ့ အတင္း
ပရိႆတ္ၾကိဳက္မဲ့ အညီွသတင္း
ဒါ…မီဒီယာရဲ့တိုက္ကြင္း။

ရုရွကစစ္ဗိုလ္နဲ ့ေကာင္မေလး။
နအဖ..ေထာင္ေခ်ာက္ထဲက၊ ၾကြက္ကေလး၂ေကာင္
ေယာင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္၊ ဘေလာ့ေပၚေရာက္
ဒါ မီဒီယာေထာင္ေခ်ာက္။

ေတာ္လွန္ေရးကာလ..မေသမခ်င္းခ်
အနိုင္နဲ ့အရွံဳး၊
အသက္အဆံုး၊ ေလာင္းေၾကးထပ္။
ၾကိဳးစား အားထုတ္္ရမဲ့ အနိုင္။
တနိုင္ငံလံုးရဲ့ ၊ လြတ္ေျမာက္ေရးပန္းတိုင္။
အေသးအဖြဲကိစၥထိုင္္။
ေတြးေတြး ငိုင္မေနနဲ ့။
မမွားေသာေရွ ့ေန။ မေသတဲ့ ေဆးသမား
မွားသြားလည္း။ ဘာျဖစ္လည္း။
ေစတနာသာ ပဓါနပါဘဲ။
အမွားမရင္းသမ်ွ. အမွန္မသိရ
အခ်စ္နဲ ့စစ္ပြဲ၊
ဘာဘဲလုပ္လုပ္၊ တရားတယ္။

မလုပ္ဘဲ တိုင္ေလကန္။
ဟိုေယာင္ေယာင္။ ဒီေယာင္ေယာင္ေ၀ဖန္
ဒါ အဆန္မရွိတဲ့ လူေတြအလုပ္။
မီဒီယာလုပ္ရင္ မီဒီယာသိကၡာရွိရွိ။
မ်ွတ နားလည္မွဳ ရွိရမယ္။
စာနာ အားေပးမွဳ ရွွိရမယ္။
ေတာ္သူအေပၚ မုဒိတာပြါးတတ္ရတယ္။

ေက်ာ္ၾကားခ်င္ရင္..ေက်ာ္ၾကားေအာင္လုပ္။
သမၻာေတြလုပ္ ေနတဲ့ မီဒီယာတိုက္ပြဲ
မတတ္တတတ္ေတာ့၊
လာ ဆရာမလုပ္နဲ ့သူငယ္ခ်င္း။
အားလံုး နားၾကားပ်င္းကပ္ကုန္မယ္။
ေညာင္ျမစ္လာတူးခါမွ..
မင္း ဖံုးထားတဲ့ ပုတ္သင္ဥ၊ မေပ့ါတေပၚေဖြးဥဥ။
၀မရွိဘဲ..မင္း၀ိလာလုပ္ရင္။

မသဒၶါ ( ၁၂။၁၀။၂၀၀ရ)

စာလာဖတ္သူသိေစခ်င္တာေလးေတြ..
( မီဒီယာတိုက္ပြဲ ႏွင့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား ဘာလဲ ဘယ္လဲ)

အျပည့္အစံုသို ့

Saturday, December 8, 2007

နိဳင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မွဳ တဲ့လား။ ဟာ ဟာ့၊ ရီရတယ္။ ျဗဲ

ဘာတဲ့လည္း၊ နိဳင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မွဳ။
ဘာတဲ့လည္း၊ နိဳင္ငံေတာ္အာဏာဖီဆန္မွွဳ။

လူေနျခံဳၾကား..စိတ္ဘံုဖ်ား
ေခြးပါးစပ္ရဲ့ နတ္စကား..
ဘယ္သူက ျပည္သူ..
ဘယ္သူက လူုလည္လူ
မေရြးေကာက္ရဘဲ။ အာဏာယူသူ၊
အိမ္ေစာင္္ ့အစိုးရ။
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၊
နအဖ အစိုးရ
ဆိုေသာ သူ
သူတိို ့လည္း၊ အမွွန္ေတာ့
နိ္ုင္္ငံေတာ္လုပ္ၾကံ ပုန္ကန္။
အနိုင္ရ ပန္းပန္ေတာ့မွ။
ပုလႅင္ေပၚထိုင္ ဘ၀င္ကိုင္ဟန္ပန္၊
ႏွဳတ္ခမ္းတလန္၊ ပန္းတလန္နဲ ့ဆဲေရး၊
သူက လြဲခဲ့ရင္၊ သူပုန္တဲ့ ဆိုေသး။
အႏူလက္နဲ ့၊ ဒင္းတို ့မို ့့ေရွြခြက္ကိုင္။
ဗမာျပည္။ ကမၻာ့ေအာက္ဆံုးတန္းမွာ ဖင္ခ်ထိုင္။
ဒင္းတို ့မို ့မ်က္နွာေျပာင္.ေခါင္းမာနိုင္ၾက။
ၾကည့္ေနပါ။ တူေသာအက်ိဳးေပးရ
မၾကာခင္.ဒင္းတို ့ေခြးလိုက်။

တရားမမ်ွတ..ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္လိမ္။
စစ္တပ္အုပ္မွ တိုင္းျပည္ျငိမ္၊
စစ္တပ္ပြါးမွ ျပည့္အင္အား၊
စစ္တပ္ကသာ အခရာ၊
အရာရာ..ပါေလရာ၊ ငပိခ်က္္စစ္တပ္၊
ျပည္သူလူထု၊ အသက္ရွဴက်ပ္၊
ထမင္း ပိုပို ငတ္။
စစ္တပ္လူ လက္ညွိဳးဘဲေကြးတတ္္။
တတ္ေယာင္ကား၊ လာ.လာမၾကြားအပ္။
ကဲ ဒီ ဇာတ္လမ္း..
ဒီမွာဘဲျဖတ္ရင္ ျဖတ္။
ၾကာၾကာေလ..ဒို ့တုိင္းျပည္စုတ္ျပတ္သတ္။

ေခတ္သမိုင္းအဆက္ဆက္။
ရာဇပုလႅင္ လုစစ္ပြဲမ်ား။
နိုင္ရင္..ဘုရင္ျဖစ္။
မနိုင္ရင္.. နိဳင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မွဳ။
ဘာမထူးဆန္းဘူး။
နိုင္တဲ့ သူ တိုင္ဦးစတမ္း။

မင္းယုတ္ ကိုမၾကဳိိက္လို ့ဖီဆန္။
မင္း အမိန္ ့အာဏာစက္ကိုအာခံ။
စံနစ္ဆိုး အျမစ္ျပဳတ္ ေတာ္လွန္။
သူလူကိုယ္ဘက္သား တန္္ျပန္.
သဘာ၀တရားအမွန္ေပါ့။

သူပုန္နဲ ့၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ နိုင္ဖို ့အလားအလာ။
ရာခိုင္နွဳန္း ၅၀၊ ၅၀ စီပါဘဲ။
မေၾကာက္ရဲရဲ..အလံလုပြဲ ဆက္ႏြဲၾကစို ့။
မေသမခ်င္း ေသြးနဲ ့ရင္း
မင္းယုတ္အာဏာက်ေစဖို ့
ဒို ့တမ်ိဳးသားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးသို ့၊

မသဒၶါ (၁၂။၁၁။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

၀သုန္ဤေျမ..သိသက္ေသ။


ဒီမွာ..ဘဘၾကီး
ေသခါနီးေတာင္ အခ်ိန္ မစီး၊
မိုက္အလံထူ..ၾကိမ္ခါခါမိုက္
လူမပီသ..မိစၧာစရိုက္။
ကဲ ေျပာပါ. ဘယ္အရာမင္း သိကၡာ။
ျပစရာ..တျပားသားမရွိပါ။

ဒီမွာ..ဘဘၾကီး
မဂၢင္ေက်ာင္းက ရွင္အိုက
သင့္ကို ဘာဒုကၡေပးနိုင္ပါလိမ့္ ။
ဗမာမင္း အဆက္ဆက္..
မင္းေၾကာင္ ့သိကၡာပ်က္တယ္။
မင္းမိန္ ့နဲ ့သိမ္းတဲ့ ၀တၱကေျမ..
ဘယ္ရာဇ၀င္မွ မရွိေခ်။

မင္းမ်က္ေစာင္းတခ်က္
ေဒါသ အမ်က္ေၾကာင့္
အျပစ္မဲ့ သူမ်ား
ဒုကၡမ်ားေစ. ဇီ၀ိန္ေၾက။
မ်က္ရည္မ်ားေစြ။ ေသာကပင္လယ္ေ၀။
အားလံုးအစ..
မင္းကတရားခံပါေပ။

မေသခင္ကတည္းက ေျခာက္တေစၧ
ကုိယ့္အရိပ္ေတြ ကိုယ္ေၾကာက္။
အေဖသတ္ျပီးမွ။
သူမ်ားသတ္မွာျပန္ေၾကာက္တဲ့ အဇာတသတ္။
လုပ္ၾကံသူေတြကို မ်က္ေျချဖတ္.
ေမာင္းမမိတ္ႆံ ၾကားထဲေန။
စိတ္ခ်ရျပီေလ မထင္နွင့္။
ေျမျပင္ ေျခခ်စဥ္ ပထ၀ီေျမကြဲ
ငရဲသို ့တိုင္ေစ။

မင္းျပဳတားတဲ့ ကုသိုလ္
မင္းျပဳတားတဲ့ အကုသိုလ္၊
ဘယ္သူမျပဳ မိမိမွဳ
ပထ၀ီထုေစာင့္ ၀သုႏၶေရ.
သက္ေသရွိတယ္။
သူေတာ္စင္၏ ေသြးစက္ပင္လယ္
ေျမျပင္က သိတယ္။
မင္းေျခေျမခ်ရဲရင္..ခ်ၾကည့္။
က်ြံ ့၀င္ ေစမည့္ ၀သုန္ေျမျပိဳ
မင္းလည္း ေျမမ်ိဳျပီသာမွတ္။

မသဒၶါ (၁၂။၇။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Friday, December 7, 2007

တင့္ထူးေ၀ဆာ။ ပန္းေဗဒါ သို ့


ထြ႗္တန္ေဆာင္။ ပန္းျပႆာဒ္။
လွေခါင္မဥၨဴ။ စံတူ မနွိဳင္း
လွိဳင္းၾကမ္း ေပၚရပ္။
မားမား မတ္ေစ။
မုန္တိုင္း မေၾကာက္။
ေလာကဓံေအာက္မွာ။
လွျခင္း ျပည့္စံု၊
အလွ ဂုဏ္တင့္၊
ေဗဒါပြင့္။

ႏြံထဲ ေပါက္ေပါက္
ေရဆိုး ေသာက္လည္း
ရွင္းသန္ ့အဆင္း၊
တင့္တယ္ျခင္းစံု။
ပန္းအာမံုပြင့္၊
ေနျခည္ တင့္ခ်ိန္၊
မငံုတ၀င့္၊
ငံုတလင့္ျဖင့္
ရြန္းပလန္းဆန္း
ေဗဒါပန္း။

လွိဳင္းၾကြ ခ်င္ၾကြ။
ဒီ ထခ်င္ ထ။
မုန္တိုင္း က်ေစ။
ဘယ္ေတာ့ မျမဳပ္။
ေခါင္းေမာ့ ထားေစ။
ေရေပၚ၌ အျမဲတေစ။

တပင္ကို ဖ်က္
နွစ္ပင္ တက္
သားတက္ ပြါးေစ။
လတာျပင္ေၾကာ။
ေဗဒါေတာ။

ေသာင္နဲ ့ကမ္းစပ္။
ျမစ္ကမ္း၊ ကန္ေရ။
ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း အႏွံ ့။
စၾကၤာျဖန္ ့ေန။

ဘယ္ဘဲ ေနေန။
ဘယ္ဘဲ ေရာက္ေရာက္။
ဘယ္ဘဲ ေျမာေျမာ၊
နဒီေၾကာ၀ယ္။
အလွေ၀ျဖာ။ ငါးခိုလွဳံရာ။
ဘံုရိပ္ ဆာယာ။ ခရမ္းျပာ ၀င့္။
ပန္းေဗဒါ ပြင့္။
ေရ၌ တင့္သည္။
အံခဲ..ဇာနည္ေဆြ တကား။
သင္ ဘဲဲ..ျမန္္မာေပ တကား။

မသဒၶါ (၁၂။၆။၂၀၀၇)။
မေဗဒါေလာ၊ ကိုေဗဒါေလာ မသိေသာ္ျငား..အမွတ္တရ ကဗ်ာေရးေပးလိုက္ပါသည္။
အားမာန္အျပည့္ ႏွင့္ ေရာက္ရာ က်ရာ.ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္နိုင္ပါေစ။ မသဒၶါ လုပ္နိုင္ခဲ ့ျခင္း ေၾကာင့္ အားလံုး လည္းလုပ္နိုုင္ၾကမွာပါ.။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ေစခ်င္ပါသည္။

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, December 5, 2007

ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ေမေမ့သား။ ခေလးေလးစစ္သား။


ဆည္းဆာ တညေန။
ေက်ာင္းဆင္းလာတဲ့သားေလး.
ရစ္လံုးေလးနဲ ့သူအျပင္ထြက္။
စြန္လွ ြြတ္ရန္အတြက္၊
ညစာခ်က္ေနတဲ့၊ အေမ့နား ပါးအပ္။
"သူသိ္ပ္မၾကာ။
သား စြန္လွ ြတ္ခ်င္၊ တေအာင့္သာပါ။"


ညစာခ်က္ျပီး. ေမွာင္စပ်ိဳးေရာက္။
သူျပန္မေရာက္။
ေပ်ာက္ခ်င္းမလွနဲ ့ေပ်ာက္၊
၁၄ ႏွစ္သားတေယာက္။
သားေပ်ာက္ေသာက။
အေမ့ရင္မီးေတာက္စ။
ဘယ္မွာလည္း.သားေလးေမာင္ေရွ ြေသြး၊
လူတကာ လည္ေမး။
အေမ ရတက္မေအးၿပီ။

ရဲစခန္းေရာက္္။ ေဆးရံုလည္းေရာက္။
စာမလာ သတင္းမရ။ စုတ္စျမဳတ္စ
က်ိဳးေၾကာင္းမသိ၊ မ်က္ရည္ အတိ
ပူပင္မိရ။ အေမ အိပ္မရျပီ။
ဘာမွမသိတဲ့၊ လူမမည္ ခေလး
ျပန္လာနိုးနိုး။ ေမ်ွာ္ကိုး ရင္မွာ။
ျမင္ရေရးေရး။ ေမ်ွာ္လင့္ ေတြးေတြး။
ေခြးေဟာင္ခ်ိန္၊ ည အိပ္ေရးပ်က္။
အိမ္ျပင္ဖက္က ေအာ္ကာနွိဳး၊
ခပ္တိုးတိုးနဲ ့သူ ့အသံ
သားျပန္အလာ..အေမရယ္.တံခါးဖြင့္ပါ။
ေငါက္ကနဲ နိုးထအေမ။
ထၾကည့္လည္းေလ။
အိမ္ကျပင္ ေခြးကတက္၊
လူသူမဲ့ကင္း။
အိိမ္မက္မက္ ျခင္းသာျဖစ္
သားခ်စ္ကေတာ့ ဘယ္ေပၚမလာ။

မသူေတာ္ေတြ ရဲ့လက္
ႏွိပ္စက္ေရာင္းစား။ က်ြန္ျပဳထားလား။
ရည္းစားသနာမရွိ။
နွဳတ္ခမ္းေမြးေတာင္၊ မေပါက္ေသးတဲ့သား၊
ေအာ္..သူဘယ္မ်ားေရာက္သြား။
ဘယ္သြားသြား ေဘးဘီၾကည့္..
သားေပ်ာက္ကို ရွာမိ.
ေျဖဆည္္ရာမဲ ့၊ ေသာကနဲ ့မိခင္။

ရာသီ နွစ္လီေျပာင္း၊
ရြက္ေဟာင္း ရြက္သစ္ေၾကြ။
စာပို ့လုလင္ ေ၀တဲ့ စာ။
အထဲက ဓါတ္ပံုမွာ။
စစ္၀တ္စံုနဲ ့နို ့နံ ့မစင္တဲ့ က်မရဲ့သား
ရဲေဘာ္ၾကီးလားလား
သူ သူငယ္ခ်င္းက၊
သတင္းေပးလာတဲ့စာ
က်မသားေလး ေရွ ့တန္းမွာက်ဆံုး
လူျဖစ္ရွံဳးတဲ့အေၾကာင္း။

ျဖစ္နိုင္ပါ့မလား စဥ္းစား။
လုပ္ရက္ေပ့ နအဖမ်ား။
စစ္သားဦးေရ ကသံုးသိန္းခြဲ။
ခုနွစ္ေသာင္း ရွိတာက ခေလးစစ္သား ။
လူမုန္းမ်ားလို ့တပ္ထဲ၀င္သူ မရွိ။
ေတြ ့သည္ ့ခေလးမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲ၊
စစ္ထဲ အတင္း၀င္ေစ၊
ေက်ာင္းပညာ တပိုင္းတစ၊
လြယ္ေသနတ္က အရပ္ရဲ့တစ္ဆ။

ေပမပီ ပိန္လွီ ေသးက်ံဳ ၊
သံပတ္ေပးခံရ လက္လွဳပ္တတ္ရံု စစ္သားရုပ္ဘ၀၊
က်ြန္ခံခိုင္းေန စစ္မွဳထမ္း။
ဖမ္းဆီး အဓမၼ။
ၾကီးေမြးေတာင္ မစံုေသးၾက။
ရက္စက္ ညွင္းပန္း။
စစ္ ေခ်ြးတပ္ စခန္း။
ျပန္လမ္း မသိ။ အေပ်ာ္ နတၳိ
နအဖ ၏ ခေလးစစ္သား။
အနာဂတ္တို ့ေပ်ာက္ဆံုးကြယ္။
ဘ၀ရယ္ ငရဲအတိ။
လူျဖစ္ရ ဘာအဓိပၸါယ္ ရွိပါ့မလဲကြယ္။

မသဒၶါ (၁၁။၅။၂၀၀၇)
သားကေလး ေမာင္ေက်ာ္မင္းသူ ကို ခေလးစစ္သားဘ၀မွ..အခ်စ္ၾကီးမားစြာျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကယ္ယူေသာ အာဇာနည္မိဘ ဦးေသာင္းေအး၊ ေဒၚေအးနိုုင္ တို ့အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္၊ မိဘေမတၱာ ဟူသည္..အဆံုးအစမရွိပါ၊

အျပည့္အစံုသို ့

ရွင္သန္ျခင္း၏ သစ္တပင္။ အမိေျမသို ့အလွဆင္။


ဗုဒၶေရာင္၀ါ၊ ထင္လင္းတဲ့ ျမန္မာ ၊
မဂၢင္ ရွစ္ပါး၊ ပြါးမ်ားရာ ျမန္မာ ၊
ျဗဟၼာဇိုရ္တရား၊ ထြန္းကားတဲ့ ျမန္မာ၊
ခႏၶီစ တရား၊ လက္ကိုင္ထားခဲ့ ျမန္မာ၊
ငါးပါးသီလ၊ ခါး၀တ္ပုဆိုးမက ျမဲတဲ့ဲ့ ျမန္မာ၊
ေမတၱာ အၾကင္နာ ေစတနာ တရား
ေရာင့္ရဲ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား
သစၥာတရားနဲ ့ဖူးေ၀ဆာ.
ေမြးရပ္၊ အမိေျမ ျမန္မာ။

ဒီေလာက္လွပတဲ့ေျမ။
ခုမ်ား စစ္သံဖေနာင့္ေအာက္ေျခ။
ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာရွံဳး။
မ်ိဴးဆက္သစ္မ်ား..အနာဂတ္သုန္း။
သာသနာေတာ္အေမြ ပ်က္ျပဳန္း။
ဘုန္းဘုန္းမ်ား..အသက္ဆံုးရွံဳး။
ယူက်ံဳးမရ၊ ဗ်ာပါဒေဆြး
ရွိဳက္ငိုေၾကြး အသက္ေပးခဲ့ရ
လူ ့အခြင့္အေရး၊ ဆိတ္သုန္းသုည။

ေခါင္းငံုရင္ ပိုဖိနွိပ္။
ဆိတိဆိတ္ေနရင္..ပိုေၾက။
သည္းညည္းခံေန..ပိုပိုသာဆိုး။
လက္ေျမွာက္လို ့မျဖစ္
ဒူးေထာက္လို ့မျဖစ္။
အမိေျမကုိ ခ်စ္သူမွန္ရင္။
တူညီစြာပါ၀င္ႏြဲ။ သပိတ္ပြဲသို ့၀င္။

ခုစားေနတဲ့သရက္သီး
ဘိုးဘြားမ်ား၏ ေကာင္းမွဳေတာ္.
ဒို ့စိုက္ဖို ့လို၊ ဒီသရက္ပင္အသစ္
ေျမးျမစ္ေတြ အတြက္ျဖစ္တယ္။
ရွင္သန္ျခင္းနဲ ့သစ္ပင္
စိမ္းရြက္ေ၀လြင္။ ပုရစ္ဖူးေစဖို ့
တေယာက္တလက္၊ စုစည္းစို ့လား။
အသံုးခ်ၾကစို ၊့ ဒို ့ညီညြတ္အား။
လင္းလက္မဲ ့၊ အနာဂတ္မ်ားသို ့။

မသဒၶါ (၁၁။၄။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

နအဖ၏ ေစတနာ။ နားလည္ေပးပါ။


နားလွည့္လို ့ ပါးရိုက္
အေနာ္တို ့မ်က္လွည့္ျပလိုက္တာ။
သေဘာထားျဖဴျဖဴ၊
စိတ္ေကာင္းရွိသူ နအဖ
ကမၻာက ေအာခ်ရေအာင္၊
လွ ြတ္္လိုက္ျပီ အက်ဥ္းသား ရွစ္ေထာင္။

ႏွစ္ၾကီး အက်ဥ္းက်မ်ား။
လူသတ္သမား၊ မုဒိန္းေကာင္
သူခိုးဒါးျမ၊ ခါးပိုက္နွိဳက္
ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သူတသိုက္
လူလိမ္လူုေကာက္ ၊ ဆိုးသြမ္းရမ္းကားသူမ်ား။
သနားညွာတာ၊ အေနာ္တို ့လွ ြတ္္
ဒို ့အေရးေအာ္ရင္ေတာ့၊ တသက္မလြတ္။

ထိုင္းဘုရင္ကို္ဖား။
ထိုင္းအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လွ ြတ္္ေပးထား။
အၾကည္ေတာ္မ်ားေရ။
ျပန္နွင္ထုတ္ေပးပါ။
နယ္စပ္က လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့ဗမာေတြ။

နိဳင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား။
တကဲ့ကို ရွားရွားပါးပါး လွ ြတ္္ေပးသြား၊
အေယာက္ (၂၀) ၾကီးမ်ား ေတာင္။
ဗိုက္ၾကီးသည္မို ့အၾကင္နာထား၊
ေလျဖတ္ထားတဲ့ ဘုန္းၾကီးဖခင္အို။
မလွ ြတ္္က က်ဳပ္တို ့မိုက္မဲရာပါ့။
တိတိက်က် ဆိုရရင္
လွ ြတ္္ သူ ရာနွဳန္းတြက္ရင္ ( ၀.၂၃ % )
အေယာက္တစ္ေထာင္မွာမွ (၂ )ေယာက္နွဳန္း
သူတို ့မရွံဳးပါဘူး။

ေတာင္ထြက္၊ ဆိုးသြမ္းရာဇ၀တ္သား။
အလုပ္လက္မဲ့မွာ၊ က်ဳပ္တို ့မၾကည့္ရက္အား။
ေစတနာ အတံုးၾကီးၾကီး၊
ေမတၱာ ဘုန္းေဘာလေအာၾကီး၊
လာျပီး ဒိီမွာ ေလ်ာက္လွ ြာတင္ၾက
ၾကံံ့ဖြတ္မွာ အလုပ္ရမယ္။
အလကားေန၊ လပ္ယားလပ္ယားနဲ ့ေငြရ
ေဒၚလာစား..မင္းတို ့ဂုဏ္မငယ္။
ဘုန္းၾကီးေခါင္းသာ ရိုက္ခြဲတတ္ဖို ့ဘဲလိုတယ္။

အခုေလ
ေထာင္ထဲမွာ ေနရာလြတ္ေတြမ်ားမွမ်ား။
ၾကံ့ဖြတ္အင္အားေတြ၊ ဒို ့စုထား။
ကဲ..ေအာ္ခ်င္ဦးဟဲ့။ ဒို ့အေရး။
ေလွ်ာက္ခ်င္သလား။ ေမတၱာပရိတ္ရြတ္ေၾကြး။
လွဴခ်င္သလား။ ဘုန္းၾကီး အတြက္ဆြမ္းေတာ္ေရေအး။
ဖြဲ ့ခ်င္သလား။ နိုင္ငံေရး အစုအေ၀း။
ငါးလွ ြတ္္ဆုေတာင္း။ ေထာင္ေရာက္ေၾကာင္း။
စာ ကဗ်ာလက္ကမ္း ။ ဖတ္စမ္းေစတာနဲ ့၊
ဖုန္း အင္တာနက္၊ နိုင္ငံျခား သြယ္ဆက္္ရံုနဲ ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ကဗ်ာေရးမိရံုနဲ ့
၀ရမ္းမပါ လာတံခါးေခါက္။ အေပါက္ပိတ္ထားရံုနဲ ့
ညာ၀ါးတဲ့ တီဗီိြၾကည့္၊ ေ၀ဖန္မိရံုနဲ ့
ခိုးရာပါ စိန္ေတြၾကည့္၊ သြားရည္က်မိရံုနဲ ့
အားလံုး ေထာင္ထဲသြင္း၊
မတရားကို အမွည့္ေျခြညွင္းပစ္မယ္။
ဘာထင္သလည္း။..
မိစၧာဘီလူးထက္ ဆိုးလွ၊
က်ဳပ္တို ့နံမည္ နအဖ။
ငရဲက ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ရ။
ရင္ဘတ္မွာ တံဆိပ္ခ်ိတ္ျပထားတယ္။

တစိတ္ကို တအိပ္
သပိတ္လည္း၀င္..အိပ္လည္း၀င္
ဟန္ေဆာင္တတ္တာ နအဖ။
ငရဲဆိုတာေသျပီးမွ၊ က် ခ်င္လည္းက်
ခုလတ္တေလာ၊ ၀မ္း၀ဖို ့လိုတယ္။

အရွက္မရွိတာ က္ိစၥမရွိ..
အသက္ရွိဖို ့က ကိစၥရွိ။
အရိုးမရွိတဲ့လွ်ာ..
ေက်ာ္ဆန္းရာ အစြမ္းကုန္ျပပါ။
ဂ်ပိုး ဆို လိပ္ လာျဖစ္။
မီးကုန္ ယမ္းကုန္၊ အစြမ္းကုန္သာညစ္။

ဘုန္းၾကီးသာဆို၊ အိုအို ပ်ိဳပ်ိဳ
အမဲသာ ဖ်က္လွည့္။
ေက်ာင္းသားဆို..က်ားမ မခြဲ။
အခ်ဳပ္ထဲ သာထည့္။
၀ါနု ၀ါရင့္ နိုင္ငံေရးသမားဆိုရင္ျဖင့္၊
ေတြ ့မေရွာင္ ေထာင္ထဲဆြဲ၊
အင္းစိန္ေထာင္ဟာ..NLD ရဲ့ ရံုးခြဲ၊
၈၈၈၈ေက်ာင္းသားမွန္သမွ်ရဲ့ ဘူမိနက္သန္။
လွ ြတ္္သူ ရွစ္ေတာင္။ ဖမ္းမယ္ တသိန္း။
UN ေထာင္လာစစ္ေဆးမွ၊ ဆီျပန္ဟင္းခ်က္ျပ
အိုးသစ္ၾကီးမ်ားက၊ လွမွလွ။
မွန္ၾကည့္ လို ့ေတာင္ရ။
တျခားအခ်ိန္က်..အစာ မ၀တ၀။
ထည့္ခ်က္မဲ့ ဆီပံုးက ေျခေပါက္။
ေထာင္မွဳးအိမ္၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲေရာက္။
ပိန္တာေတြ ေခတ္စားလို ့၊
၀တဲ့လူေတြ ပိ္န္ေအာင္လုပ္ေပး၊
ဒီေလာက္ သေဘာေကာင္းတဲ့နအဖ..
၀ိုင္းကဲ့ရဲ့ ၾကတာ၊ ေကာင္းသလားဗ်ာ။

ေခါင္မလံုလို ့မိုးယို
အမေလး၊ ဒီလို အမွန္ေတြကို
မေတာ္တေရာ္ မဆိုပါနဲ ။့
ဒီေခါင္မိုးကို..ကိုယ္တိုင္ေဖါက္။
က်ဳပ္တို ့မိုးခါး ေရေသာက္ရန္။
မိုးရြာတုန္းမွာ၊ ေရရသေလာက္သာခံ။
ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ၊ မိုက္မဲရန္၊

လိမ္ညာေကာက္ေကြ ့၊
လမ္းျပေျမပံုခုနွစ္ခ်က္။
စစ္တပ္ အသက္ဆက္ေရး။
အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေပး။
ျပည္ပ်က္တာ ဘာအေရးလည္း။
ဘာသာပ်က္တာ ဘာအေရးလည္း။
က်ဳပ္ေျမးေတြ ကုိယ္ရင္ မ၀တ္ရ၊ ဘာအေရးလည္း။
က်ဳပ္ေသရင္ သရဏဂံုမတင္ရ၊ ဘာအေရးလည္း။
က်ဳပ္နဲ ့ ငေတမာဖို ့ဘဲအေရးၾကီးတယ္။

မသဒၶါ (၁၂။၄။၂၀၀၇)

အျပည့္အစံုသို ့

Tuesday, December 4, 2007

ေမြးမိခင္ သို ့ ကန္ေတာ့ခန္း။


ေက်းဇူးပါ ေမေမ။
ကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြား
ပူေလာင္စပ္ခါးေရွာင္၊
၀မ္းၾကာတိုက္မွာေဆာင္ယူ၊
က်ြန္ေတာ့ကုိ လူျဖစ္ေစခဲ့တာ။

ေက်းဇူးပါ ေမေမ။
ငယ္ငယ္က သားလူဆိုး၊
အေမ့ရင္ကိုတိုးတိုး၊
ႏြဲ ့ဆိုးဆိုးတဲ့ က်ြန္ေတာ့ကို၊
တိုက္ခဲ့တာ..အေမ့ ရင္နို ့ခ်ိဳ။

ေက်းဇူးပါ ေမေမ။
မ်ားေျမာင္တဲ့ေ၀ယ်ာ၀စၥ..အိမ္ေတာင္ကိစၥ၊
မျငီးတမ္းထမ္းရြက္၊
က်ြန္ေတာ့တို ့အားလံုးအတြက္၊
လိမ္မာယဥ္ေက်း.လူပီသေရး။

ေက်းဇူးပါ ေမေမ။
ယံုၾကည္ရာ၊ က်ြန္ေတာ့လမ္း၊
ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းစြာ၊ ေက်ာ္ျဖတ္သန္း
ေထာင္အျပင္တန္းမေၾကာက္တဲ့သား၊
အေမ နားလည္္စြာ၊ အားေပးခဲ့တာ။

ေက်းဇူးမဟာ မိခင္။
သားငိုေနစဥ္..အေမရင္၌ေထြး၊
သား၀မ္းနည္းစဥ္..အေမကအားေပး၊
သားဆာေလာင္စဥ္..အစာေၾကြး၊
ဒုကၡ ဆင္းရဲထဲကသား၊ နာက်င္မွဳေဖ်ာက္ေစအား၊
မိဘ၀တ္ငါးျဖာ ဖူလံုေသာ္ျငား.
သားျပန္မဆပ္နိုင္ခဲ့တဲ့ သားသမီး၀တ္၊
အေမက ခြင့္လြွတ္။
အၾကင္နာနဲ ့ေမေမ။
ဂရုဏာနဲ့ ေမေမ။
ေမတၱာ နဲ ့ေမေမ။
အာဇာနည္သားေကာင္းမိခင္ ေမေမ။
ေနာက္ဆံုးအေန၊ ဦးခ်ကန္ေတာ့ပါရေစ။

အေမနာမက်န္း၊ သားက ငရဲခန္းထဲေန။
မေျပာၾကလည္းေလ၊ အေမ သိေနေပမဲ့.။
မေမးရက္ မၾကားနုိင္။ ပူပင္ရႏွလံုးစိုင္
သားေလး လြတ္ေျမာက္နိုင္ေရး၊
အေမ ဆုေတာင္းေပး၊
ေမေမ့အသက္ထက္စာ၊
သားက္ိုသာ ဂရုထားခဲ့။
ေမေမ့ ေမတၱာနဲ ့ေရး၊
သားေလးဘ၀ရဲ့ စာတမ်က္နွာ။
အေမ့ရဲ့ ခိုင္ၾကည္စိတ္ဓါတ္။
သားဖက္ကရပ္ခဲ့တာ။

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္မွာ ေမေမ့နား၊
သား ပရိတ္မရြတ္အားနုိင္ခဲ့တာ၊
ၾကည္ျဖဴစြာ ေမေမခြင့္လွြတ္။
သားကိုအျပစ္လြတ္ေစခဲ့တယ္။

ခ်စ္ေသာေမေမ။
ေမေမ့ သားေလ။
ေမေမလို ပူေဆြးမွဳမ်ိဳး။
တမ်ိဳးသားလံုးလြတ္ကင္းေစဖို ့
သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ၊
ငိုေၾကြးသံေတြ ကင္းပေစဖို ့။
ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္..
ေရွ ့ဆက္ေတာ္လွန္ရန္ အသင့္
ေမေမ ့ရဲ့ ေမတၱာစစ္တို ့ေၾကာင့္
သားေမာင္ရဲရင့္ ..ေအာင္လံ၀င့္ေစရမည္။

ေရာက္ရာဘံုဘ၀..ေမေမျမင္၊ သာဓုသာေခၚ။
ေမေမရဲ့ သား.က်ြန္ေတာ္..ဇာနည္ေမာ္။

မသဒၶါ (၁၂။၁။၂၀၀၇)
ေမာင္ေလးကိုေဌးၾကြယ္ အတြက္။ ေမာင္ေလးရဲ့ ေမေမရဲ့အနစ္ခံမွဳအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလ်က္ပါ။ ေကာင္းရာ သုဂတိလားရာအမွန္ပါ။ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါႏွင့္။ မမတုိ ့အားလံုးေမာင္ေလးႏွင့္အတူ ရွိေနၾကပါသည္။

အျပည့္အစံုသို ့

 
/* EOT ----------------------------------------- */