Wednesday, February 24, 2010

သဘာ၀က်က် တြန္းလွန္ျခင္း

ဘယ္ေနရာမဆို……ေနသားတက်…
သဘာ၀က်ရတယ္.

သဘာ၀အရေမြးဖြား..အရာရာတိုင္းမွာ…
အသက္ ရွင္နိူင္စြမ္းအား..
မ်ိဳးဆက္ျဖန္ ့စြမ္းအား..
အခက္အခဲေက်ာ္ျဖတ္အား..
စြမ္းရည္ဆိုတာ..ရွိႏွင့္ျပီးသား…
အေအးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အပူရွိတယ္…
အပူကို သတ္ရန္..အေအးရွိတယ္.။

သဘာ၀ရဲ့ အနိုင္ နဲ့ အရွံဳး..
ေသးငယ္ေသာမွိဳကိုစား ဘက္တီးရီးယားရွိတယ္.
ဘက္တီးရီးယားကို ေခ်မွဳန္း..ပင္နီစလင္လို မွိဳမ်ိဴးရွိတယ္။
က်ားက ေတာ၀က္ ကိုလိုက္ရန္ သန္မာေသာခြန္အားရွိတယ္..
ေတာ၀က္က က်ားကိုပက္ရန္ ခ်ြန္ျမေသာအစြယ္ရွိတယ္။
ေလထန္ကုန္းသစ္ပင္ သစ္ေခါက္ထူလာမယ္။
ကမ္းနားသစ္ပင္...အျမစ္ကုတ္အားေကာင္းတယ္။
သဲကႏၱာရဆူးရစ္ပင္မွာ ေရသိုေလွာင္တဲ့ ရြက္ျပားရွိတယ္.
ရြံ ့ႏံြ ့လတာျပင္က လမုပင္ ေလရွဴျမစ္ေတြ ရွိတယ္။
အျမဲစိမ္းသစ္ေတာ ပုတ္သင္ ဘဘာ၀ရဲ့အေရာင္ေျပာင္းျခယ္။
ရန္သူျမင္ရင္ ေရဘ၀ဲ မွင္ျခယ္ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္တယ္။
ဘယ္လို အေကာင္ငယ္ငယ္..
သဘာ၀ကေပး..ကာကြယ္ေရးသတၱိ ပိုင္ဆိုင္တယ္။

ဘာမွ အားမငယ္နဲ ့…
သင္၏ အရည္အေသြး..သင္ေလးစားပါ။
သင္၏ Will Power သို ့မဟုတ္ သံဌိဓါန္ ယံုၾကည္ခ်က္
Survival… သို ့မဟုတ္..သက္ရွင္နိုင္မွူစြမ္းပကား..
Adaptations သို ့မဟုတ္.. ခံနိုင္ရည္ေျပာင္းလြဲမွဳ စြမ္းပကား
သင္.ယံုၾကည္လိုက္ပါ။
သင္နဲ့ အတူရွိတယ္။
သံကိုပင္.အပူေပး..ပံုစံသြင္းလို ့ရတယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀
သင္ မ်ိဴးေစ့ခ်ဖို ့ဟာ သင္၏ တာဝန္
သင့္ မ်ိဴးဆက္ရွင္သန္ရန္ သင္၏ တာ၀န္။

ေရခူလို သာမညေပမဲ့..သင္..အဆိပ္ဆူးေတြ ဆင္။
ျဖဴလို အေကာင္ေသးေပမဲ့..သင္ ပက္ဆူးေတြ အသင့္ျပင္
ေရေျမြလို အိပ္ေနေသာ္ျငား ေျမေဟာက္လိုေပါက္ဖို ့ျပင္။
သမင္လို အျပစ္မဲ့ေပမဲ့..ဦးခ်ိဴေသြး ခတ္ဖို ့ျပင္.

မတရားတာရွိ..သဘာ၀ေတာင္ ေခါင္းငံု ့မၾကည့္ဖူး.
အစာလုရင္…ေခြးေတာင္ ေဟာင္တဲ့အမ်ိဳး.
မတရားတာျပဳ..က်ီးကန္းေတာင္ ျပန္ဆိတ္တဲ့အမ်ိဳး
အခ်င္းခ်င္းရန္စ…ၾကက္ေတာင္ ေခါင္းဆိတ္မခံတဲ့အမ်ိဳး

ဒို ့လူသားေတြ ျငိမ္ခံရမလားေဟ့..
ဒို ့ဘိုးဘြားပိုင္..ဒို ့အားလံုးဆိုင္တဲ့ေျမ…
ဒို ့သယံဇာတေတြ စားသံုးရန္ အခြင့္အလန္း မရွိပါသလား။
ဒို ့ကိုးကြယ္ရာ ယံုၾကည္မွဳ ဒို ့မ ကာကြယ္သင့္ပါသလား။
ဒို ့ဘိုးဘြားေကာင္းမွဳ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြ မထိမ္းသင့္ပါသလား
ဒို ့ စာေပ အနူပညာ..စာၾကည့္တိုက္ေတြ မရွိသင့္ေတာ့ျပီလား.
ဒို ့နိူင္ငံ ဂုဏ္ေဆာင္ ျပည္သူ ့ရင္ျပင္ ျပည္သူ ့ပန္းျခံ မရွိသင့္ေတာ့ျပီလား။
ဒို ့သားေျမးေတြ ကစားရန္ ကစားကြင္းေတြ မရွိသင့္ပါသလား..
ဒို ့ျပည္သူေတြ အလင္း..လွ်ပ္စစ္မီးမလင္းသင့္ပါသလား.
ဒို ့ေျမက ထြက္ေသာဆန္စပါး..ဒို ့မစားထိုက္ပါသလား.
ဒို ့မ်ိဳးဆက္ေတြ အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ဒို ့မတက္ထိုက္ျပီလား.
ဒို ့ျပည္သူအတြက္ က်န္းမာေရး ေဆးေပးရံုမရွိသင့္ေတာ့ျပီလား
ဒို ့ ျပည္သူုအခ်င္းပြား မ်ွတေသာတရားဥပေဒမရွိေတာ့ျပီလား..
ေရသန္ ့ ေလသန္ ့ အစာသန္ ့ ပတ္၀န္းက်င္သန္ ့..အက်င့္စာရိတၱသန္ ့
ဒို ့ပတ္၀န္းက်င္ ေရေျမအတြက္..ဒို ့တေတြ ထိမ္းသိမ္းရန္ တာ၀န္မရွိျပီလား။
ဒို ့ တေတြ၏ အသက္စည္းစိမ္ဥစၥာ..ကာကြယ္ခြင့္မရွိျပီလား.
လူ၏ တန္ဖိုး..လူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္..လူ၏ စြမ္းအား လူ၏သမာဓိ
လူ၏ အဆင့္အတန္း လူ၏ ထီထြင္အား လူ၏ ေတြးေခၚဥာဏ္
အေမွာင္ထဲမွာ အလဟသ အခ်ီးႏွီးခံမည္ေလာ…

ေငြမ်ား ေငြနိူင္..ေငြရွိသူ ပိုင္..
ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း..လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚနိုင္ပါသလား.
ရွိသမွ် အမုိးခြါ.. တိုင္ခ်ြတ္ေရာင္း
ျပည္သူအတြက္ မက်န္တာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာတိုက္ ေဟာင္းေလာင္း
ျပည္သူဟာ တိရိစၦာန္သာသာ..က်ြန္သာသာလား..
ငံု ့ခံေနတာ..ဒို ့အျပစ္ပါ တကား…

ေၾကာင္ဆိုရင္…လက္သည္းထုတ္ၾကဖို ့ အခ်ိန္တန္ျပီ..
ေျမြေပြးမွန္ အေမာက္ေထာင္ျပဖို ့ လိုသည္.
ကင္းျမီးေကာက္ မွန္ အျမီးေထာင္တုတ္ၾကရန္လိုျပီ။
လူတိုင္းကိုယ္စီ စြမ္းရည္ရွိသည္။.
မတရားမွဳမွန္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရန္ လိုသည္။

လူဘ၀ သည္ တၾကိမ္သာေမြး..တၾကိမ္ဘဲေသသည္။
ရခဲေသာလူ ့ဘ၀ လြတ္လပ္စြာ လူပီသရန္ျဖစ္သည္။
လူသတ္လက္နက္သည္ ေၾကာက္ရန္မဟုတ္။
လူသား၏ တည္ထြင္မွူတရပ္..သာ
သင့္ ၏ စြမ္းရည္သာလွ်င္ တန္ဖိုးမျဖတ္အပ္။
သင္သည္သာ သင္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၏။
သင္သည္သာ သင့္အနာဂတ္အတြက္ ကိုးစားရာျဖစ္၏။

သင္သည္ ပိုင္သည္ သင္၏ အနာဂတ္…
လမ္းဆံုမွာ ရပ္ေန..မေတြေ၀နဲ ့ေတာ့..
အာဏာရွင္နိဂံုး..အဆံုးသတ္ရန္..
တဦးခ်င္းစီ..တာ၀န္ယူၾက။
ညီညာဖ်ဖ်..တြန္းလွန္ၾက။

သင္ဝိညာဥ္သည္သာ သင္၏သူရဲေကာင္း..
သင္၏ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းမွာ…
မဆုတ္မကြာရွိေနတယ္..

ကဲ လာ..ခြပ္လိုက္ၾကစို ့သူငယ္ခ်င္း…
မနိုင္မခ်င္း…အသက္ရင္းေစ..
ဒို ့၏ ေျမအတြက္….
ဒို ့သားေျမးအတြက္..
က်ြန္ုပ္တို ့၏ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္…
" က်ြန္ေတာ္လွန္ေရးက စပါတာကပ္ ကိုေမြးဖြားသလို
စပါတာကပ္ေၾကာင့္လည္း က်ြန္ေတာ္လွန္ေရး ေမြးဖြားတယ္ "

" သင္၏ သဘာ၀ေပးသတၱိ..ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသင့္ရွိေစ..
လက္မတို ့ပါရေစနွင့္..ရန္သူ အေပၚ မီးလို ေရလိုက်င့္.."
အမွန္ဟာ အဆံုးမွာ အနိုင္ရတာထံုးစံ..
သင့္တာ၀န္က ေရြ ့ေအာင္သာ ဆက္တြန္းၾကပါရန္။

မသဒၶါ ( ၂။၂၃။၂၀၁၀)
တျပည္လံုး မိစၦာဒိဌိေတြ ခိုးယူတာကုန္ပါျပီ...ရန္သူကိုတြန္းလွန္ရန္.ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ သမိုင္းေပးတာ၀န္ ျဖစ္၏။
မေမ့ပါနွင့္..ျမန္မာသည္ သင့္ဘိုးဘြားပိုင္..သင့္ ရပိုင္ခြင့္ သင္ ပိုင္ဆိုင္ရန္..သတၱိတံခြန္ထူ..တအိမ္တေယာက္ အားတင္းထြက္ၾကပါေတာ့ရန္....ေစတနာျဖင့္ အက်ိဳးေမ်ွာ္...ႏွိဳးေဆာ္ပါသည္.

အျပည့္အစံုသို ့

Thursday, February 18, 2010

ေမာင္တားဆီး၏ ျမန္မာျပည္အေတြ့အၾကံဳ (ကြန္ဒြန္ကေလး၏…ရင္ဖြင့္သံ)

က်ေနာ္နာမည္ ေမာင္တားဆီး ပါ
က်ေနာ္ ဘယ္ကစ..
အခုထိ ညင္းေနၾကတုန္းဘဲ..


က်ေနာ့၏..ဘိုးဘြားအစ..
တိရိစၱာန္၏ အူနံရံပါး..ဆီးအိမ္နံရံမ်ား.
သားေရစ.ပိုးစ..ခ်ည္စ.
ဆီစိမ္စကၠဴက..ေျပာၾကတယ္..

လက္တင္လို CONDUS’ ဆိုတာ
ထည့္စရာခြက္ အမည္ရတာေပါ့..
အီဂ်စ္ နံရံေဆးပန္းခ်ီ..ဂ်ပန္ေရွးသမိုင္း
ေတာ္ေတာ္ ေရွးက်တဲ့ က်ေနာ့ အမ်ိဳးရိုးပါ

ၾကက္ေပါင္းေစးနဲ့့ အဘိုးကေတာ့
1844 က စတယ္..ေနာက္.
တေျဖးေျဖး..ပိုပို အမ်ိဳးျမင့္လာ..
က်ဳပ္ေခတ္က် ၾကည့္
Made by latex or polyurethane..
အေရာင္စံု ဆိုက္ဆံု ပံုစံစံုေပါ့..
အနံစံု အရသာစံု..
ပူရွိန္းရွိန္း ခ်ိဳျမျမ..
ပန္းေရာင္..အျပာေရာင္ လွမွ လွ…
အထူအပါး..အနူအရြ
ပါးပါးလႊာလႊာ..ေကာင္းမွေကာင္းဗ်ာ..
က်ေနာ္ဆို ရွိတယ္ေတာင္မထင္ရဖူး..
စားသံုးသူေတြ သေဘာက်..
ထိတယ္..သိတယ္..လူၾကိဳက္တယ္ဗ်ိဴ ့
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ က်ေနာ္ အလုပ္မျဖစ္ဖူး..

က်ေနာ္တို ့အလုပ္ကေတာ့
အကာအကြယ္ေပါ့..
ဆစ္ပလစ္ ဂနိူ..
အသည္းေယာင္ အသား၀ါ A to Z
HIV နဲ ့ virus အမ်ိဳးမ်ိဳး..
ကေလးျခား..မ်ိဳးဆက္မပြါးဖို ့ရာ…
က်ေနာ္..ကုသိုလ္လုပ္တဲ့ သူပါဗ်ာ

ဒီလိုနဲ ့ က်ေနာတို ့ အမ်ိဴးေတြ ကမၻာလွည့္..
အာရွ အာဖရိက..အေမရိက ၾသစေတးသ်ွ..
ကမၻာ အေရွ ့ေနာက္ေတာင္ေျမာက္
အာကာသေတာင္ မခ်န္..
ခရီးသြားဖူးတယ္…
က်ေနာ္ လာတဲ့ေနရာေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဖူး
က်ေနာ့ကို ဆီလိမ္းျပီးခ်ဳပ္..အိပ္ထဲတည့္..
ဗူးထဲပိတ္..UN..အေထာက္အပံ့ နဲ ့ ခရီးသြားတာ…
ေရာက္ေနတာဗ်ာ..ျမန္မာျပည္တဲ့…
က်ေနာ္တို ့ဦးေရ..မ်ားမ်ားစားစားေတာ့ မရွိဖူး..
ရွဴးတိုးတိုး..
ဒီနိူင္ငံက ေယာက်္ားေတြ ရွက္တတ္တယ္တဲ့ဗ်…
မိရိုးဖလာဘဲ..အရိုးေပၚအရြက္မဖံုးတဲ့ ေရႊနိုင္ငံတဲ့
နိူင္ငံျခားျဖစ္ မၾကိဳက္.. မလို..condom မလိုပါ တဲ့့..
အသိနံုနဲ ့ ရွက္ရမဲ့အရာ မရွက္...
မရွက္ရမဲ့အရာ ရွက္တတ္တဲ့ လူေတြ ရဲ့နိုင္ငံေပါ့

ေအာ္..ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း လား..
သိတာေပါ့ဗ်ာ..ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းတာလုပ္လို ့
အစိုးရမၾကိဳက္တဲ့သူေပါ့..
က်ေနာ့ အမ်ိဳးေတြ ခပ္မ်ားမ်ား..သူ ့ဆီေရာက္ဖူးပါတယ္..

ေအာ္..ေျပာရဦးမယ္ က်ေနာ့ အေၾကာင္း..
ဇာတ္ေၾကာင္းကေတာ့ နည္းနည္းရွည္တယ္.
က်ေနာ့ ပိုင္ရွင္က ေကာင္မေလး ငယ္ငယ္ေပါ့..
ဆယ္ေက်ာ္သက္..ခပ္္ရိုးရိုး..ေအးေအး.
အေမ မမာသယ္…အေဖေသဆံုး..
လင္မရွိ..ရည္းစားမရွိ.
အလုပ္ေတာ့ ၾကိဳးစားတယ္..
မနားဖူး..အလုပ္ေပါင္းစံုလုပ္တယ္..
အစက ေက်ာင္းသူ..အေဖေသ..စီးပြါးကပ်က္
ေက်ာင္းဆက္ မတက္နိုင္..
ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္..ေစ်းထဲ ဟင္းရြက္ေရာင္းတာ..
ဖမ္းသြားတဲ့စည္ပင္..ေစ်းေခါင္း..
ပန္းဦးအခ်ိဳးေကာင္းလိုက္တာနဲ ့..
ေပါက္တဲ့နဖူး မထူး..သူ ဒီဘ၀ေရာက္လာတာဘဲ

ကုန္တိုက္.အေရာင္းစာေရးမ..
စားေသာက္ဆိုင္ ကာရာအိုေက..အဆိုေတာ္..
ေမာ္ဒယ္လိုလို..နာမည္ေတာ့ သိပ္မေက်ာ္..
အလွျပင္ဆိုင္..အႏွိပ္သည္မ..
အေရာင္ေျပာင္း စတိုင္ေျပာင္း
ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ ပ်က္သြားတယ္.

ဒီလို ဒီလိုနဲ့စ လိုက္တာ..
တေန ့တေန ့ လာတဲ့အရြယ္စံု
ေဇာေခ်ြးစို.. အဆီေျပာင္နဲ ့လူၾကီး..
သြားတုၾကီးေတြ ခပ္ျဖီးျဖီး..
ဗိုက္ပူ တံုတံုအိအိ .ေခါင္းေမြးအမဲမရွိ..
ငယ္မူေသြး..ငယ္တာေလးေတြ ဘဲအရသာ.
လိင္ကို ေငြနဲ့ဖလွယ္ စားသံုး..ျမိန္ရွာ..
ေရၾကည္ေသာက္ၾကတာ..တေယာက္ျပီး တေယာက္..
ေကာင္မေလး ခမ်ာ..
ဘူးသီးနူ အေမြးမသပ္ခင္..
အသက္ကေလးေတာင္ ၂၀ နံပါတ္မတတ္ခင္..
HIV ကိုယ္ထဲ ၀င္ခဲ့တယ္.

ေဆးခန္းက ဆရာမ..
သူကို စကားစတယ္..
“သမီးေရ…စား၀တ္ေနေရးကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္..
ဒါေပမဲ့ သမီးရဲ့ ပိုးေတြ..ထပ္မျဖန္ ့နဲ ့..
စားေသာက္သူ ပိုက္ဆံေပးတိုင္း..
ဘလိုင္းၾကီးမဆက္ဆံပါနဲ ့…
သမီးရဲ့ ကူးစက္နိုင္တဲ့အဆင့္..
ျမန္ဆန္ေနတယ္..လူလူခ်င္း စာနာ..
သမီးေရ..ဒါေလးသံုး ကူညီပါ”

ဒီလုိနဲ ့ ေကာင္မေလးရဲ့ ပိုက္ဆံအိပ္ၾကား..
က်ေနာ္ ပါသြားပါေလေရာ..
အံမေလးဗ်ာ..
စာေတြထဲ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးျမန္မာျပည္..တဲ့..
ဟုတ္ပါဖူးဗ်ာ..
အလကားရ လာဘ္လာဘေတြနဲ ့ ရဲ..
အစိုးရ ေပးစာကမ္းစာနဲ့ ၾကံဖြတ္ငနဲ ..
အစိမ္းေရာင္ ေရွ့တလက္မေနာက္ေျပာင္နဲ ့ စစ္သားငနဲ…
မေညာင္းဘဲ အနွိပ္ခံရဲၾကတယ္ဗ်..
ေကာင္မေလးက မႏွိပ္ရ..သူတို ့က ျပန္ႏွိပ္ျပတယ္..
တေန ့တေန ့ အေယာက္ ေလးငါးဆယ္…
ဒီၾကားထဲ နယ္ထိမ္းေတြ က အလကား သမ ေသးတယ္…

“အကိုေရ..
က်မ နဲ့ဆက္ဆံရင္..ဒါေလးသံုးပါ.လား”

က်ေနာ့ကိုျပ ေကာင္မေလးက စကားစေပမဲ့…
“ ဟာကြာ..ဒါ..ဘာလုပ္ဖို ့တုန္း..
အလကားခိုးလိုးခုလု..ဇိမ္ပ်က္တယ္..
ကဲလာ..စကားမရွည္နဲ ့”..

ဒီ စစ္ဗိုလ္ေတာ့ အက်ိဳးနည္း..
ဒီလုိနဲ့ဘဲ...AIDS ကိုက္သြားတယ္..

ဒီလိုနဲ့ ..အလကား ရတဲ့ေငြနဲ ့..
လိင္ အစားေသာက္ၾကမ္းတဲ့ ရဲ..
ရပ္ကြက္ထဲက..ေထာင္ေထာင္..ဟိုေယာင္ေယာင္ငနဲ.
လာဘ္စားေကာင္းတဲ့ အစိုးရရံုးက အဖိုးၾကီး ဗိုက္ျပဲ..
ကေလးစစ္သား..မလိမ္မိုးမလိမ္မာ..ေမာင္မြဲ
တပည့္ပိုက္ဆံေပးလို ့ အလကားရ လာျဖဲတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ငဖဲ..
တူေသာအက်ိဳး..က်ေနာ့ အကူမယူခ်င္တဲ့ အမ်ိဳး
ေကာင္မေလး ရဲ့ virus ေတြ
ရက္ရက္ေရာေရာ..အလွဳၾကီးေပးလိုက္တာ..
က်ေနာ္သာ သူ ့ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ ရက္ ၅၀၀ ..
တခါမွ သံုးခြင့္မရလိုက္ပါ…

ခုတေလာ ေကာင္မေလးေနမေကာင္းဖူး..
အသားအေရေျခာက္..ယားနာေပါက္ေတာ့..
လာတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ ေပ်ာက္..
ေငြေၾကးလည္း ေျခာက္တယ္..
ၾကယ္လျမင္..တဲစုတ္..မထနိုင္ သူလဲေနတယ္..
ဘယ္သူမွအဖက္မလုပ္…
ဖာ လုပ္တာ..ေသတာေကာင္းတယ္..
ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ အပယ္…

ေလသံယဲ့ဲယဲ့..
က်ေနာ့ကို သူက စကားစ…
" ငါ ့မွာဒီေရာဂါ..ရွိေနတာ..
ေဖာက္သည္မပ်က္ရဲလို ့ မေျပာေပမဲ့…
မင္းကို သံုးပါ အၾကိမ္တရာ ငါေျပာရဲ့…
မသံုးၾကေတာ့..တေယာက္ကတစ္ရာ..
သူတို ့ အျပစ္မဲ့မိန္းမေတြ က်ြန္၀ယ္ရာအဆစ္ပါ..
မေန ့ညက..လာေနက်..အကိုၾကီးဆံုးသြားျပီ…
သူ ့မိသားစု တစုလံုး AIDS ျဖစ္ေနျပီ…
ငါလည္း မၾကာ..ေသရေတာ့ မွာပါ…
ငါတို ့နိုင္ငံမွာ..စီးပြါးေရးမတက္..
ပညာမရွိ..ဦးေႏွာက္ပ်က္..
ဘာမွမတိုးတက္..တိုင္းျပည္ပ်က္တယ္..
မၾကာခင္..တနိုင္ငံလံုး ဖာ..AIDS ေရာဂါသည္။
မင္း က တာ၀န္ေၾကပါတယ္..
ဒီေရာဂါမျဖစ္္ေအာင္ မင္းကတားဆီးေပမဲ့…
အလကားရတဲ့ ေငြေၾကး..
ေသာင္းၾကမ္းေနတဲ့ လူယုတ္မာမ်ားရဲ့ေသြး
ေသြးသားကို ေရာင္းမွစားရမဲ့အစာ..
က်ား မသနားတာ..ႏြားေတာ့ မခ်မ္းသာဖူး..
က်မ ျဖစ္ခ်င္တာ..သူနာျပဳဆရာမ..
ျဖစ္ခဲ့တာ..ေၾကးစားလိင္အလုပ္သမ..
အခုေတာ့ ေရတိမ္မွာနစ္…
က်မ..ဘ၀ညစ္..”


ဒီလိုန့ဲ သူမေသေတာ့…
ပိုက္ဆံမယူ..ေက်ာ္သူဘဲ..ကုသိုလ္ယူတယ္..
အေလာင္းေျမက် ကံဆိုးသူ ျပည္တန္ဆာမ
သူမ ညီမေလးက သူမ ေနရာဆက္ယူရတယ္..
က်ေနာ့ကို အေမြရ..သူမ လုိဘဲ ေနရာတကာသယ္…
အခုထိ..က်ေနာ္ ဘာမွမလုပ္ရေသးဖူး..
ပိုက္ဆံအိပ္ေဒါင့္ၾကားထဲ ပိုင္ရွင္ႏွစ္ဆက္..
ရက္ေပါင္းသာၾကာ..
AIDS ပြါးလာတာ..ယေန ့ေခတ္ျမန္မာ…
ဘုရား..ဘုရား..မၾကာခင္..
က်ေနာ္ ေနာက္ပိုင္ရွင္လက္မ်ားေျပာင္းေတာ့မလား..
ေတြးဆဲ မ်က္ရည္က်..
Condom က်ေနာ့ဘ၀…

မသဒၶါ ( ၂။၁၇။၂၀၁၀)
အရွက္မရွိ၍ေရးျခင္းမဟုတ္..သိေစျခင္း၍ ေရးျခင္းပါ...နားနဲ့မနာ..ဖ၀ါးနဲ့နာပါ....ဒီလိုနဲ့ ပန္းေကာင္းေတြ ေၾကြတာမ်ားခဲ့ျပီေပါ့
အမွန္ကို ျမင္ပါ မရွက္ၾကပါနဲ ့ေတာ့

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, February 17, 2010

ဆင္ျဖဴေတာ္၏ လြမ္းခ်င္း


တေယာက္ထည္း..
အျပင္ထြက္္မလည္ပါနဲ ့..လူေလးရယ္..
သားကို ေမြးထဲေန ့ကထဲက အေမ..
တေန ့မွစိတ္မခ်မ္းသာဖူး..
တေန ့တေန ့..အစာစားၾကီးလာ..
သားေလး လွလာေလေလ.
အေမ ့ ေသာက ေပြေလေလဘဲ…
ငါ့ သားက ေမးဖူးတယ္..
"အေမရယ္..က်ေနာ္ အေမအေမနဲ ့မတူ..
တေတာလံုးက ဆင္ေတြနဲ ့မတူ..
ဘာေၾကာင့္အေရျပားေတြ ျဖဴေနရတာလည္း…
အဲဒါ က်ေနာ္ ဆင္ျဖဴလား..ဆင္နူလား..
မလွပါဘူး အေမရာ..သူမ်ားေတြ နဲ ့ မူကြဲ
က်ေနာ္ျဖစ္ခ်င္တာ ဆင္မဲ..
ဆင္မ မဲေလးေတြ ဘဲၾကိုက္တယ္.."


ဒီအေျဖ ေျပာျပမယ္သား.
မ်ိဳးရိုးဗီဇ ေသြဖီကြဲ..
အေကာင္ သိ္န္းေက်ာ္ တစ္ေကာင္ေပၚတယ္..
ငုတ္သ်ိွဳး ဗီဇ ေပၚေပါက္..ကိုယ္ခႏြာအေရာင္ေပ်ာက္တယ္..
ဒါ Albino လိုေခၚတယ္..
ဘာမွ မထူးျခားဖူး..ဆင္ျဖဴနဲ ့ ဆင္မဲ..
အလင္းေရာင္ဒဏ္မခံနိုင္..သားက ေတာင္ ပိုနုတယ္..

သားကိုေမြးကတည္းက..သူမ်ားနဲ ့မတူတဲ့အေရာင္..
ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴတဲ့ အေမႊး
မ်က္လံုးထဲမွာ ေရာင္ျခယ္ကင္းမွေတာ့့
အဆင္းမဲ့ ပန္းေရာင္မ်က္လံုး.ေပါ့

အမွန္အတိုင္း.ေျပာရမယ္ဆို..
( လူစင္မမီ..အဲေလ..) ဆင္စင္မမွီတဲ့ ဆင္..
ေရာဂါသည္..ဆင္မမာ ဘဲသား..
သားအဘီ အဘိုး..မ်ိဳးရိုးမွာတစ္ေကာင္ရွိဖူးတယ္..

လူတို ့ရဲ့ စကားပံုလို "ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာ ဆင္မည္းမၾကည့္၀ံ႔ တာမဟုတ္္ဖူး"
ဆင္ မမာေလးမို ့ ၀ိုင္းသနားၾက..
င့ါ့သားကို ေဘးရန္ကင္းေအာင္..
၀ိုင္းရံကာေပးတာ ဒို ့ဆင္မဲတစ္ေထာင္

ျမန္မာ ရွင္ဘုရင္ေတြ အယူသီး.
ရူးမိုက္နည္း တစ္မ်ိဴးေပါ့..
အေရာင္မရွိလို ့ ဆင္တန္းမ၀င္တဲ့ဆင္..
ေတာ္၀င္သတဲ့ ဘုန္းၾကီးသတဲ့..
ရခိုင္ဆင္ျဖဴေတာ္ ဖမ္းပါ ဆီးပါ တဲ့..
သား ကိုျမင္ရင္..မိုက္မဲတဲ့ လူေတြလိုခ်င္ၾကမယ္။

မ်က္လံုးသည္ ပုလဲႏွစ္..
ခြါ နွင့္ အေမြးဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ
ဌက္ေပ်ာကုန္းသ႑ာန္ ဆင္ေက်ာကုန္း..
အစြယ္စံု..ဆင္စြယ္ လံုုး..
တံခါးလက္၀ါးႏွယ္ အျမီွး.
နားရြက္ သ႑ာန္ၾကီး.
အသြားအလာယဥ္ေက်း..
ဆင္ျဖဴတို ့၏ၾကင္အန္.. (၈)ပါး..
(အေရာင္ေပ်ာက္ဆင္၏..အဂါၤ (၈)ပါး)
ျပည္စံုရာ..ငါ့သား...
ဆင္သတင္း လူနားေဆာင္..
ဆင္ေၾကာ့ၾကမယ္ တစ္ေတာင္ျပီးတစ္ေတာင္..

ရန္က ေတာ့မ်ားတယ္..သားရယ္
ဆင္ျဖဴေတာ္မွီ အေမတို ့ႀကံမစုပ္ခ်င္ဘူး..
ဒီ ဘုရင္ေပမမီ..သားကို အဖမ္းမခံရေစခ်င္ဖူး..
ၾကံဖြတ္ေတြ ၾကား သားကို မခစားရေစခ်င္ဖူး..
ေနျပည္ေတာ္က်ပ္ေျပးထက္စာ..
ဘဂၤလားသာ ေျပးပါသားရယ္...
လူမျမင္ေအာင္ ကိူုယ္ကိုရႊံ ့အျပည့္လူး…
ဟိုဘက္ကမ္းသာ..အေျပးကူးပါ..
အေျခအေနသာ အေမျပန္ေခၚလိုက္ပါ့မယ္…

မေျပးခ်င္ေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴကေလး..
က်ေနာ္လည္း..စစ္ေျပးဒုကၡသည္..
ဒီလို မင္းယုတ္လက္ထက္ ဆင္ျဖဴလာျဖစ္ရ..
အေမ ရယ္..က်ေနာ္ေျပးရေတာ့မယ္..
ကန္ေတာ့ခဲ့တယ္ အေမ..
ေနာင္ဘ၀အဆက္ဆက္..ဆင္မဲဘဲျဖစ္ပါရေစ။

မသဒၶါ (၂။၁၇။၂၀၁၀)
ျမန္မာျပည္..နအဖစစ္ေဘးေျပးသူထဲ သားရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ားလည္း ပါပါသည္။
အေမကြဲသား..ဆင္ျဖဴေလးအတြက္...ၾကင္နာစြာျဖင့္..

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, February 15, 2010

အာဇာနည္ နွင္ ့ မအာဇာနည္..


သူ…
ဘယ္သူမွမတူေသာ ဇမၺဴတလူ..
မယွဥ္၀ံ့ေသာ သူလိုလူေပါ့..။

အာဇာနည္ကဆင္းသက္.. ဗိုလ္မင္းေရာင္ေသြးစက္လည္းျဖစ္တယ္။
နတ္ေမာက္မွာေမြးဖြား အညာသားေလးလည္းျဖစ္တယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္လွဳပ္ရွား..ငယ္ဘ၀ကေလးရွိတယ္။
ျဖဴစင္ရိုင္းစိုင္း..လွိဳင္းလို အရိုင္းကေလးလည္းျဖစ္တယ္။
မဟုတ္မမွန္ တိုက္ရန္..ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အမွန္လည္း ျဖစ္တယ္။
တကၠသိုလ္ထုတ္ပယ္ခံ အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာလည္း ျဖစ္တယ္။
ေက်ာင္းသားသပိတ္ရဲ့ မူလ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌလည္းျဖစ္တယ္။
ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး သခင္ေအာင္ဆန္း လည္းျဖစ္တယ္
သူူရိယမဂၢဇင္း၏ အညာသားေလး ကေလာင္နာမည္ႏွင့္ စာေရးသူလည္းျဖစ္တယ္။
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႀကီးထူေထာင္ ဆင္းရဲသားပါတီ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႈး ျဖစ္တယ္။.
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထူေထာင္ ပထမဆံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ျဗိတိသွ်ေတာ္လွန္ပုန္ကန္..ငါးက်ပ္နဲ ့၀ရမ္းေျပးသမားလည္းျဖစ္တယ္။
ဂ်ပန္စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္တယ္။
(ဘီအိုင္ေအ) (ဘီဒီေအ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႈးၾကီးေအာင္ဆန္း လည္းျဖစ္တယ္။
ဂ်ပန္ဧကရာဇ္၏ွ တက္ေနဝန္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဘြဲ႕ရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္တယ္။
ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရး လက္ကိုင္ရ စစ္ဝန္ၾကီးဘ၀လည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ဘီအင္ေအတပ္၏ ဦးေဆာင္၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္္ေျပာက္က်ားလည္းျဖစ္တယ္။
‘ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီး’ (ဖဆပလ) ၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္တယ္။
တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးသူျဖစ္တယ္။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္္ အၾကမ္းဖက္သည့္နည္း၊ မဖက္သည့္နည္း သို႔မဟုတ္
နွစ္နည္းစလံုးကို အသံုးျပဳရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္
ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စိန္ေခၚရဲသူျဖစ္တယ္။.
နိဂံုးမွာ အေကာင္းဆံုးေတြ ေမွ်ာ္လင့္၊ အဆိုးဆံုးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္္ျပင္ဆင္ထားသူျဖစ္တယ္။
ျပည္နယ္ ျပည္မ ေတာင္တန္းေဒသ တစ္ပါတည္းလြတ္လပ္ေရးေပးရန္ကိစၥ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သူျဖစ္တယ္။
မသမာသူေတြ လက္ခ်က္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခံရသူလည္းျဖစ္တယ္။
တျပည္လံုး တသသ ယေန ့ထက္တိုင္ခ်စ္ခင္သူလည္းျဖစ္တယ္။

သူဟာ
စိန္ေရႊ စိတ္မ၀င္စား..ပဲျပဳတ္နံျပားစားလို ရိုးသားသူလည္းျဖစ္တယ္။
အခြင့္ထူးမစား ငါးမူးတန္းကဘဲ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရဲသူျဖစ္တယ္။
ၾကည္ညိုလြန္း၍ လာလွဴေသာ ေရႊေငြကို ညင္းရဲသူုလည္း ျဖစ္တယ္။
မိန္းမေကာင္း၏ ခင္ပြန္း..သမီးေကာင္းတစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္တယ္။
(သား ၂ေယာက္စလံုး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။တဦးကငယ္စဥ္ ေရနစ္ေသဆံုး
တဦးက သက္က်ားအိုအရြယ္ မိန္းမ ထမီၾကားထဲတြင္ေလမြန္း၍)

အင္းေလးကန္ ေလွစီးစဥ္ ‘ေလွကေလးကို ေလွာ္မည္ သီခ်င္းညည္းတြားခဲ့သူလည္းျဖစ္တယ္။
နိုင္ငံကေပးေသာ အိမ္စုတ္တလံုးေၾကာင့္ သားဆိုးသစၥာေဖာက္တာ ခံရသူျဖစ္တယ္။
အရံမမ်ားေသာ ဖိနပ္ အထည္နည္းပါးေသာပိုင္ရွင္လည္းျဖစ္တယ္။
ပိန္ပိန္ပါးပါး အတၱမမ်ား.ေလာဘမပြါး ေမာဟ မမ်ားသူျဖစ္တယ္။

သူေနခဲ့တာ လူျပည္ထဲမွာ အနွစ္ ၃၂
အကယ္၍ အသက္ရွင္ ယခု အသက္ ၉၅ ႏွစ္..
သူေပးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို..သူတည္ေထာင္တဲ့စစ္တပ္..
မုဒိမ္းက်င့္ေနတာ မ်က္ရည္မ်ားနဲ ့ ၾကည့္မလား..
အရိုးအျပိဳင္းျပိဳင္း လက္ေခ်ာင္းမ်ားနဲ ့ ကင္ဒိုဒါး ကိုင္..
ဟယ္ ငါမအိုေသးမ်ား ဆိုမလား..

သူသည္..
တိုေတာင္းေသာသူသက္တမ္းမွာ
မ်ားျပားစြာတင္နိူုင္ခဲ့တာ သူ၏ မွတ္ေက်ာက္
႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ၊ ရဲရင့္မႈ၊
ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈ၊
ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမြန္မႈ၊
ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာမႈ၊
ဆံုးျဖတ္ခ်ရာတြင္ ျပတ္သားမႈ၊
မွန္ကန္သည့္ ဦးေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္မႈ၊
ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကို မေၾကာက္မ႐ြံ႕ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ၊
တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ စိတ္ေစတနာ ႀကီးမားမႈ၊
ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံလိုစိတ္ အျပည့္ရွိမႈ၊
ႏိုင္ငံေရးကို ႏံွ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႕က်က် အေျဖရွာႏိုင္မႈ၊
အနာဂတ္ကို ႀကိဳျမင္တတ္ၿပီး အရွည္သျဖင့္ ေတြးေခၚလမ္းျပေပးႏိုင္မႈ …
စသည့္ အရည္အခ်င္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္
လူဘ၀ကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့..
ျပည္သူ ၏မ်က္ရွဳ
ျမန္မာကခ်စ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း...
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး..ဦးေအာင္ဆန္း
ေသေသာ္လည္း ယခုထိရွင္တာ သူု ့စိတ္၀ိညာဥ္

မသိ၍...ေမးပါရေစ..
ယေန ့ေခတ္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား..
သင္တိုင္းျပည္ေကာင္းရန္ ဘာလုပ္ျပီးပါျပီလည္း။
ျပည္သူမ်ား စား၀တ္ဖူလံုေရး..သင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ၏ေလာ
မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလး..ပညာေပးပါ၏ေလာ..
မသဒၶါ ၾကိဳးကုပ္ တပင္တပန္း..
ဘုန္းေတာ္ဘြဲ ့မ်ား ေရးစမ္းေပးခ်င္ပါရဲ့..
ဘယ္မလဲဟဲ့ ေကာင္းသတင္း..
ရွိေနတာ ပုပ္ေဟာင္ အဖ်င္း..
သနားေတာင္ သနားမိတယ္..
အိုၾကီးအိုမ အမ်ားအဆဲခံေနရပါေသာသူမ်ား..
နအဖရဲ့ စစ္ေခြးအိုမ်ား..
မႊမ္းခ်င္တဲ့သူ ေတာင္ခ်ာခ်ာမူး..
ေကာင္းကြက္ တကြက္ေတာင္ ရွာမရဖူး..

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအေနာက္ မွဴးၾကီး တတ္ရံု..ရာထူးပိုျမင့္မားသည္မဟုတ္
ေငြစကၠဴစာသားေပၚ သူမ်က္ႏွာေဖ်ာက္ရံု ျပည္သူေမ့မည္မဟုတ္.
ဘယ္သူေပးမွန္းမသိတဲ့ ေၾကးျပား..ရင္ဘတ္တတ္ထားရံု သင္သတၱိရွိသည္မဟုတ္
စိန္ဆင္ ေရႊဆင္မွ ဇနီးမယား သမီးသား လူရာ၀င္သည္မဟုတ္
ျပည္သူကို နားပိတ္ ဘယ္ေရဒီယိုညာေနသည္ ေျပာ၍ ယံုမည္မဟုတ္။
အခ်င္းခ်င္းမွ်စား.သဲနဲ ့ေဆာက္ေသာတံတားကို ဖြင့္ျပ..အထင္ၾကီးၾကမည္မဟုတ္။

သမိုင္းသည္ သမိုင္း..ရုိးသားျဖဴစင္..အမွန္ကို ေရးသည္။
အမဲသည္ အမဲ အျဖဴသည္ အျဖဴ..အေရာင္ျပတ္သားသည္။
၀မရွိက ၀ိမျဖစ္..
အမ်ားခ်စ္ၾကည္ညို။ သင္..မနာလိုတဲ့ေသာက္က်င့္..
ကိုယ္မ်က္ေခ်းကိ္ု..ကိုယ္ၾကည့္သင့္သည္။
လူသားတန္း၀င္ခ်င္….
သင့္မ်က္ေခ်းေျပာင္ေအာင္ ေဆးေလာ့
သင့္ေသြးစြန္းလက္ ေျပာင္ေအာင္ေပးဆပ္ေလာ့

ျပည္သူက ဘဲဆံုးျဖတ္ပြဲ
ျပည္သူေပးေသာ အာဇာနည္..
ဘယ္သူ ရထိုက္ မရထိုက္သည္။

မသဒၶါ (၂။၁၄။၂၀၁၀)

နိုင္ငံေတာ္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္..
မငိုနဲ ့အေဖ..မ်ိဴးဆက္သစ္ေတြ..အသက္ရွင္ဆဲ..
လြတ္လပ္ေရးလုပြဲ ဆက္နႊဲသြားၾကမယ္.

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, February 14, 2010

အခ်စ္မ်ားစြာျဖင့္ အနိုင္ပိုင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း။


ဒီေန ့သည္. “ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄”
ခ်စ္သူမ်ားေန ့
ခ်စ္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန ့..
နူးညံ့ေသာ အခ်စ္၏ ကဗ်ာဆရာ
သံေလွာင္အိမ္ထဲ..
အခ်စ္မ်ားနဲ ့ လြမ္းေနဆဲ..

အခ်စ္ေတြခံစား.ရင္ခုန္တတ္သူေပါ့..
အခ်စ္ဆိုေသာအရာ..ေဖာ္ၾကဴးတတ္သူေပါ့..
ပူေႏြးနီရဲေသာ ေသြးမ်ားနဲ့ ႏွလံုးသားရွိတယ္..
နူနယ္တဲ့ အနုပညာလက္ေခ်ာင္း..
ထက္ျမိတဲ့ ဒါးသြားကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းရွိတယ္။
စာနာမွဳ မ်ားျပားနဲ ့..ဂရုဏာတရားလည္းရွိတယ္။
ပ်ိဳျမစ္ရက္မ်ား..စေတးထားတဲ့ ရက္မ်ားရွိတယ္။.
မာေက်ာသတၱိတရား..အမ်ားအတြက္စြန္ ့ရဲတဲ့ ဘ၀တစ္ခုရွိတယ္။

ခ်စ္သူမ်ားအတြက္..အမွတ္တရ..
အခ်စ္ေန ့ေလးတေန ့ေပါ့့..
ကဗ်ာတိုကေလးတပုဒ္ ကေလးပါဘဲ

မိမိ ကိုယ္ထက္
မိမိ ခ်စ္သူထက္…
မိမိ မိသားစုထက္…
မိမိ အဆံုးမဲ့ ျမတ္နိဳးတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္
မိမိ အျပံဳးမဲဲ့နာၾကင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္
အၾကင္နာမဲ့ လူသားမဲ့ ႏွလံုးသားနဲ့ အာဏာရွင္သို ့
စိမ္ေခၚခဲ့တယ္..
ေမတၱာမ်ားနဲ ့ကဗ်ာသီခဲ့တယ္.


ျပည္သူကို ခ်စ္သင့္ေသာ အာဏာရွင္..
ျပည္သူက ခ်စ္သင့္ေသာအာဏာရွင္
သင္ဘယ္သူ ျပန္ၾကည့္ ကိုယ့္လူ သတိေပးတယ္..
အခ်စ္မ်ားနဲ ့ ေခၚလိုက္တယ္။
ဘဘေရ..“အာဏာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ”

အၾကီးအကဲဆိုသူ က အရွက္မဲ့ ၾကမ္းတမ္း.
ဒီကဗ်ာဆရာ..သြားစမ္းဟဲ့ ေထာင္ထဲ..
ေဖာ္ညႊန္းျပရာ..အခ်စ္..သူ ဘယ္သို ့ေသာသူ
မျပခဲ့တဲ့ ျပည္သူသို ့ ရင္၀ယ္သား.သူ၏ ေမတၱာတရား..
မဲ့ခဲ့တဲ့ အခ်စ္ ဘယ္မလဲ အၾကီးအကဲ၏ အၾကင္နာ..
သမိုင္းေပၚက အမိုက္စက္မဲသထက္မဲ
ကဗ်ာဆရာရဲ့ အခ်စ္..အာဏာရွင္ကို အေသသတ္နိုင္တယ္.
သန္းေရႊ ရာဇ၀တ္သား..
လူဘ၀က ထာ၀ရ..သူေသသြားခဲ့ျပီ။

ကဗ်ာဆရာသာ အာဇာနည္လူသား..
အခ်စ္မ်ားနဲ ့သူ. သို ့မဟုတ္ ကိုေစာေ၀
သင္ ဂုဏ္ယူေလာ့ ..မ်က္ႏွာေမာ့

မသဒၶါ ( ၂။၁၄။၂၀၁၀)

“အာဏာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ” ကဗ်ာ ပေဟဠိ
ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝ က အခ်စ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးဖြဲ႔ထားေသာ ကဗ်ာ။ စာေၾကာင္း ထိပ္ဆံုး စကားလံုးမ်ား ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ အာနာ(ဏာ)ရူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ ျဖစ္လာသည္။ ဤကဗ်ာေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာကို အဂၤါေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနအိမ္မွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝ အဖမ္းခံရ
ကိုသက္ | ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈

ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀၏ ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝ၏ ကဗ်ာတပုဒ္ပါ စာေၾကာင္းမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးစာလံုးမ်ားကို ေဒါင္လိုက္ဖတ္ပါက “အာနာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ” ဟူသည့္စာသား ထြက္လာ ေသာေၾကာင့္ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔ (အက္စ္ဘီ) က ၎အား ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စာေပအသိုင္းအဝန္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါကဗ်ာကို ယခုအပတ္ထုတ္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယမန္ေန႔က ယင္းဂ်ာနယ္၏ ထုတ္ေဝသူ ေမာင္ပန္းေမႊး၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ခိုင္ႏွင့္ ကိုေစာေဝတို႔ ၃ ဦးကို စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ကိုေစာေဝ အား အက္စ္ဘီကဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အယ္ဒီတာ တဦးက ေျပာသည္။ “အေျဖထြက္မလာတဲ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အႏုပညာရွင္ေတြက ရတဲ့ အေပါက္ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ကို ျပတာေတြကို ေတြ႔ေန ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဝဒနာကို ရင္ထဲမွာ မခံစားႏိုင္ေတာ့လို႔ ျဖစ္လာမယ့္ဆိုးက်ိဳး ေတြကိုေတာင္မေတြးေတာ့ဘဲ တကိုယ္ေတာ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္လာၾကတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အယ္ဒီတာက ေျပာသည္။
ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးစာေရး ကိုေစာေဝသည္ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ကိုေစာေဝသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ အျဖဴေရာင္သက္တံအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ေနသူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္သက္တံအဖြဲ႔အား အႏုပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စုစည္းထားၿပီး အိတ္ခ်္အိုင္ဗီေ၀ဒနာရွင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

အခ်စ္ဂ်ာနယ္သည္ အႏုပညာအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဂ်ာနယ္ တေစာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္ထုတ္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုေစာေဝ၏ ကဗ်ာမွာ “ေဖေဖာ္ဝါရီဆယ့္ေလး” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အခ်စ္ကဗ်ာတပုဒ္ျဖစ္သည္။

အခ်စ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ေမာင္ပန္းေမႊးႏွင့္ အယ္ဒီတာ ဦးျမတ္ခိုင္တို႔သည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကိုေစာေဝ ကဗ်ာကိုေဖာ္ျပသျဖင့့္ ၎ဂ်ာနယ္အား စာေပစိစစ္ေရးက ပိတ္ေကာင္း ပိတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ယခုအပတ္အတြင္း စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္ ဝယ္မရေအာင္ ကုန္သြားသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။
http://www.irrawaddy.org/burmese/news2008/January/jan_23a_08.html

ကဗ်ာေစာေဝကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ AAPP ေျပာၾကား
ျမင့္ေမာင္
တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 25 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 38 မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေဝ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ရက္ေစ့ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ျပန္လြတ္မလာသျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) AAPP-B က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ထုတ္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္တြင္ “အာဏာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ” စာသားပါသည့္ သူ၏ “ေဖေဖာ္ဝါရီ ဆယ့္ေလး” ကဗ်ာ ပါရွိခဲ့သျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခု ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ံုးက ခ်ဳပ္ရက္မ်ား တေပါင္းတည္း က်ခံရန္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ AAPP-B က ယခုလို ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကိုေစာေဝက စတင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ေန႔ရက္ကစၿပီး ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို ခံစားရမွာ။ အခုဟာက စတင္ဖမ္းဆီးစဥ္က စၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို မခံစားရဘဲ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးတဲ့ ေမလမွ စၿပီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ပထမ အဖမ္းခံရတဲ့ ၃ လ ေက်ာ္ေက်ာ္က မတရား ဖမ္းထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခံစားခြင့္ ဆံုးရႈံးေနရတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုေစာေဝကို အျမန္ ျပန္လႊတ္သင့္တယ္” ဟု AAPP-B တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ကိုဘိုၾကည္က ေျပာသည္။

ယခုအမႈကို လိုက္ပါေပးေနသည့္ ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေန ဦးစိုးမင္းက “အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႐ံုးက ခ်ဳပ္ရက္မ်ားျဖင့္ တေပါင္းတည္း က်ခံေစဆိုၿပီး တရားသူၾကီးက အမိန္႔ခ်ခဲ့တယ္။ ခ်ဳပ္ရက္ကေတာ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ စၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လာမည္အထင္ျဖင့္ လက္ရွိခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ မႏၲေလးတုိင္း ရမည္းသင္း ေထာင္သို႔ ကိုေစာေဝ၏ ဇနီးသည္ ေဒၚနန္းစန္းစန္းေအး သြားေရာက္ခဲ့ရာ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက လြတ္ရက္ မေစ့ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ တဦးတည္း ျပန္လာခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက “ခ်ဳပ္ရက္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ေန႔က စတာမဟုတ္ဘူး။ တရား႐ံုးကို စြဲတင္တဲ့ ေန႔ကေန စၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ရက္နဲ႔ တရား႐ံုးတင္တဲ့ ရက္ေတြၾကား ခ်ဳပ္ရက္ေတြ မမွန္မကန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဖမ္းဆီးတဲ့ ရက္ကို ယမန္ယူတဲ့ ကာလလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ အမွန္က ဖမ္းဆီးရက္ကေန စၿပီးေတာ့ ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ က်င့္ထံုးလမ္းညႊန္မႈေတြ ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သိန္းသည္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

ေဒၚနန္းစန္းစန္းက ရမည္းသင္းေထာင္သို႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ ကိုေစာေဝသည္ ေသြးဝမ္းသြားသည့္ ေဝဒနာႏွင့္ မ်က္စိေဝဒနာကို ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။
http://burmese.mizzimamedia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4578:--aapp-&catid=1&Itemid=2

အျပည့္အစံုသို ့

Saturday, February 13, 2010

"ဖား " ျဖစ္သြားတဲ့ "က်ား"

သားသားတို ့အဖိုး (ခန့္ခန့္ညားညား ဟိန္းနိုင္ခဲ့တယ္)

သားသားအေဖ ( အစာငတ္ေသေတာ့မယ္)

ငါတို ့အမ်ိဳးေတြရဲ့ ရုပ္ကလာပ္ေတြေပါ့


သားေရ..
အေဖကို ခြင့္လႊတ္..
သားကို အေဖအစာ၀ေအာင္ ရွာမေၾကြးနိုင္ေတာ့ဘူး။

အေဖတို ့ အမ်ိဳး..
မင္း ေပါ့ေသးေသးမထင္နဲ ့..ေခတယ္ မထင္နဲ ့
တေတာလံုး၏ ရာဇာ
ေအာ္….က်ားဟဲ့ က်ား..က်ား
လူသားေတာင္ စားခဲ့တာ။

ဟိုးေရွးေရွး..ဘိုးဘြားေတြ လက္ထက္..
တယ္ဘုန္းၾကီးတဲ့ ေတာေကာင္ေပါ့
အစင္းက်ားကိုယ္ထည္ ထက္ျမိအစြယ္..
ေလလိုျမန္တဲ့ အလ်ွဥ္္.အမဲလိုက္လွွ်င္
သန္မာေျခ ကိုယ္လံုး..တေတာလံုးရဲ့ ဘုရင္..
ေတာေကာင္တို ့ရဲ့အရွင္..

က်ားနဲ့ ဆင္ လယ္ျပင္မွာေတြ ့
က်ားၾကီး ေျခရာၾကီး.. က်ားရဲရာ ၾကမၼာမယိုးသာ
က်ားေရွ ့ေမွာက္ရက္လဲ..က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာရာရ
က်ားလည္းေၾကာက္ရ၊ က်ားေခ်းလည္း ေၾကာက္ရ
က်ားေသကို အသက္သြင္းလို႕ စင္းစင္း ေသရ
ကံေကာင္းတဲ့ က်ား သြားရင္း သမင္ေတြ႕
က်ားေသမွ လူစြမ္းေကာင္းေပၚ
က်ားလိုက္မွ တုတ္ခုတ္
က်ားခ်င္းကိုက္ရာ သမင္လမ္းကူးမွား
ဒီစကားပံုေတြ..အေဖတို ့ေၾကာင့္ေရးၾကတာေပါ့
အရင္ကေတာ့ က်ားဆိုတာ.ဘယ္ေလာက္ အေရးပါထားသလည္း

အရင္က ဆို..
မင္းဘၾကီးေတြေနတာ အေလာင္းေတာ္ကႆပေဘးမဲ့ေတာ
မင္းၾကီးေတာ္ေတြ ေနတာ..ရန္ကုန္တိရိစၳာန္ ဥယ်ာဥ္
မင္းအေဒၚေတြက ဆပ္ကပ္ထဲ show girl ေတြ ေကာ့ေမာ့
ငါသာ မေသခ်င္လို ့ေတာမေျပာင္း..
ဒီျမစ္ဆံုေဇာင္းမွာ မင္းအေမနဲ့ အေၾကာင္းပါ။
မင္းကို ေမြးခဲ့တာ

ကံဆိုးတယ္ သားရယ္...
ခုေတာ့ အေဖ့ လက္ထက္
အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြ ေဒၚလာမက္တာ
က်ြန္းေတြ ခိုးခုတ္..ေရႊေတြ ခိုးထုတ္
ထင္းေတာေတြခုတ္ မီးေသြးဖုတ္တဲ့ စစ္သား
တေျဖးေျဖးေတာပါးတဲ့အခါ
မ်ိဳးျပဳတ္သြားတဲ့ သမင္ ဒရယ္ေခ်
ျမက္မစားတတ္တဲ့က်ားသတၱ၀ါ
ဘာေတြ..စားရေတာ့မွာလည္း။
အေဖနဲ ့ ့သားရဲ့ အစာအိမ္
က်ံဳလွီပိန္ကပ္ စကၠဴခ်ပ္လိုျပားေနျပီ။
က်ားစာ ေတာထဲမွာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။

စစ္တပ္က ရြြာမီးရွိဳ ့..တိုင္းရင္းသားေတြ ရြာလံုးျဖဳတ္
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ အမဲရွာရန္..ႏြားေတာင္မက်န္
က်ားစာ ရြာထဲမွာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။

ခုလည္း..ဒီတေတာင္တေၾကာ
ျမစ္ဆံုပိတ္ ဆည္ေဆာက္ေတာ့မယ္
တစ္ေတာလံုး တစ္ေတာင္လံုး ပိုင္ဖူးခဲ့တဲ့က်ား
နအဖ လက္ထက္မွာ အေဖ တို့ဟာ
သူတို ့လက္ခုတ္ထဲက..ဖား။

ကမၻာေပၚ တေျဖးေျဖး က်ားက ရွားလာျပီ။
အေဖ့အမ်ိဳးေတြ မ်ိဳးတုန္းကုန္ၾကျပီ။
ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ ..
အရိုးအေရ..အေသြးအသား လက္သည္းအစြယ္..
ေခါင္းခြံ မခ်န္ေအာင္ေရာင္းၾကတယ္။
ဘုရားေရ ကယ္ပါ ျမန္မာျပည္မွာ..
က်ားအေရာင္ေရ ၁၅၀ သာက်န္ေတာ့တယ္ တဲ့..
သားေရ မင္းဖို ့အိမ္ေထာင္ဘက္
က်ားမေတာင္ ရွာရေတာ့မယ္ မထင္ဖူး..
အဖိုးလို.ေျမးတစ္ရာ..ျမစ္တစ္ရာ
အေဖ ျမင္ရေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး.
ျမန္မာျပည္မွာက်ားျဖစ္ရ…ဒို ့ဘ၀
ေတာက္ တယ္ကံဆိုးလြန္းပါတယ္။

ေနာင္ဆို..က်ားဆို..အရုပ္သာ ဆြဲျပၾကပါေတာ့..
အစာေရရွား..ရရာသတ္စားတဲ့ျပည္သူ..
က်ားေၾကာက္လို႕ ရွင္ႀကီးကိုးတာ
ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆိုးတယ္..

ေသခ်င္တဲ့ က်ား မေျပာင္းခ်င္လည္း ေတာေျပာင္း..ခုေတာ့ က်ားရဲလည္းေသ ေတာလည္းေၾကျပီ။
ေရႊယုန္ေလးေရ..သက္ကယ္ရိတ္သြားရန္
ေရႊက်ားမရွိေတာ့တဲ့ ပံုျပင္..ကေလးေတြ ဘာထင္ၾကမလည္း.

ယေန့ မင္းအေဖ..
မနက္ျဖန္မွာ..ငါ့ အေလာင္းကို ေဒၚလာေစ်းေခၚ
ေမွာင္ခို ေစ်းခံုေပၚေရာက္ေနမလား..
အေဖ့ အရိုး၊ အေရေတြ ေမွာင္ခိုေစ်း..
ေဒၚလာေပးမွရေတာ့မယ္။
မနက္ျဖန္ေတြ ဘာမွမေရရာေတာ့
သားေရ..မင္းၾကည့္သာေနေတာ့..
အေဖေတာ့ စိတ္ေလွွ်ာ့လိုက္ျပီ။


က်ားက်ား သာေခၚၾက
အခု ဒို ့က ဖား သားအဖ။


မသဒၶါ (၂။၁၂။၂၀၁၀)

ငယ္ပံုျပင္ထဲက က်ားေတြ အစဥ္သတိရတယ္။ ငယ္ငယ္က အေဖ့ေပါင္ေပၚ အိပ္.သူေျပာတဲ့ ေရႊယုန္နဲ့ ေရႊက်ား သက္ကယ္ရိတ္သြားတဲ့ ပံုျပင္နားေထာင္ရင္း ရယ္သံခ်ိဳခ်ိဳနဲ ့ က်မ အင္မတန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ဘူးပါ တယ္။ တနဂၤေႏြ ေပ်ာ္ပြဲစား ရန္ကုန္တိရိစၦာန္ရံုက က်ားရံုနားမွ ေဆာ့ခဲ့ဖူးပါ တယ္။
က်မတို ့ ေျမးျမစ္ေတြ လက္ထက္..သူတို ့ကို ေရႊက်ားဆိုတာ ဘယ္အရာ… ျပစရာ က်ားေလး တစ္ေကာင္မွ ေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာမရွိမွာေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ တကယ္ျဖစ္မိပါတယ္။ အစိုးရမင္းဆိုသူမ်ားရယ္..လူကိုသတ္မွ နိုင္ငံကိုခ်စ္တာ မဟုတ္ပါ။ က်မတို ့နိုင္ငံရဲ့ ေတာေတာင္ ေရေျမသဘာ၀..ထိမ္းသိမ္းေပးဖို ့ သတိေမ့ ေနၾကတာကို သတိျပဳေပးၾကပါ။ ေလာကမွာ ငါ ့ ဗိုက္ေျပ့ရံု တခုထည္းၾကည့္ျပီး အမ်ားရဲ့ အနာဂတ္ကို ေရာင္းစားရင္..ဒီ သဘာ၀ေလာက ပ်က္စီးတဲ့ အခါ လူၾကီးမင္းတို ့ရဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြ ပါ အတူတူ ခံစားရမွာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေငြေတြ စိန္ေတြ ရွိတာေလးနဲ ့..ဘာမွလုပ္မရတဲ့အရာေတြ အမ်ားၾကီးမို ့ ခ်စ္စရာလူသားေတြ ရဲ့အနာဂတ္ကိုေတာ့ မဖ်က္ဆီးပါနဲ ့…
က်ားအေရအတြက္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တေျဖးေျဖးနည္းလာပါျပီ။ အထူးဂရုျပဳ၍ မ်ိဳးမျပုန္းတီးေအာင္ ကာကြယ္ေပးၾကပါ။


ျမန္မာ့ေတာေၾကာင္မ်ား အႏၱရာယ္ရွိေန
မဇၩိမသတင္းဌာန ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၁ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္။ ။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား မျပည့္စံု မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရ တိက်စြာ အေရးယူမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ေတာေၾကာင္ မ်ား ၏ အေရႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္ဟု ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ၾကီးတခု၏ အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္ တရပ္က ဆိုထားပါသည္။

ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ထရက္ဖစ္ (TRAFFIC Southeast Asia Report) အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ အနည္း ဆံုး ေတာေၾကာင္ေကာင္ေရ ၁၁၅၈ မွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

အမ်ဳိးသား ေတာရိုးတိရိစၦာန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ ထင္ရွားသည့္ တိရိစၦာန္မ်ဳိးစိတ္ ၅ မ်ဳိးမွာ က်ား၊ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္လည္ေျပာက္ (clouded leopard) ၊ ေၾကာင္ျဖဴ (marbled cat) ၊ ႏွင့္ အာရွေရႊေရာင္ေၾကာင္ (Asiatic golden cat) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု TRAFFIC အစီရင္ခံစာက ဆိုထားပါသည္။

ကမၻာ့ ေတာတိရိစၦာန္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကို ျဖည့္ဆည္းသည့္ အေနႏွင့္၎၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝယ္လက္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္ စသည့္ အဓိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဖာက္သည္မ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္၎၊ ေတာေၾကာင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ ေစ်းကြက္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။

စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွသည္မွာ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရာယ္မရွိသည့္ တိရိစၦာန္မ်ားထက္ ကမၻာအႏွံ႔ မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနသည့္ တိရိစၦာန္မ်ားကို ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ပို၍ ေတြ႔ေနရသည္ဟု TRAFFIC က ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုထားပါသည္။

မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္းတရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထား သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဤ တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ တိရိစၦာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမ ဝင္ေရာင္းဝယ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤပိတ္ပင္ တားဆီးထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းတြင္ ဆိုင္ရွင္မ်ားက ရဲရဲတင္းတင္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ "ဤတရားမဝင္ ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီးရန္ တေလးတစား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး၊ ယခုပင္ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ဤေရာင္းဝယ္မႈမ်ား က ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပေနသည္" ဟု မေလးရွားအေျခစိုက္ အဖြဲ႔ၾကီးက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာထားပါသည္။

ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း အနည္းဆံုး က်ား ၁ဝ၇ ေကာင္ကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး TRAFFIC ၏ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္ တိရိစၦာန္မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ား ေကာင္ေရမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္ေရ ၁၅ဝ ထက္ မပိုႏိုင္ေတာ့ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ဤေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာေနေသာ က်ားေကာင္ေရကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္လွ်င္ ျမန္မာ့ေတာမ်ားထဲတြင္ က်ားမ်ား အစာရွာေဖြ စားေသာက္ သြားလာေနသည္ကို ေတြ႔ရေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူမ်ားက သတိေပး ေျပာဆိုထားပါသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရသည့္ ေတာေၾကာင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ အေရ၊ အစြယ္ ႏွင့္ ေခါင္းခြံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဝယ္ယူသူမ်ားက ဆုလာဘ္အေနႏွင့္၎၊ ကံေကာင္းေစသည့္ အေဆာင္အျဖစ္၎ အိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္မွ ဝယ္လက္မ်ား အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားတဘက္ကမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တာခ်ီလိတ္သည္ ျမန္မာ့ေတာေၾကာင္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းၾကီးအတြက္ တရားမဝင္ ၿမ့ဳိေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤတာခ်ီလိတ္ၿမ့ဳိအျပင္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ မိုင္းလား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုရွိ က်ဳိက္ထီးရိုးဘုရား ေစ်းကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
မဇၩိမသတင္းဌာန မွ

အျပည့္အစံုသို ့

Thursday, February 11, 2010

အနိုင္နဲ ့ အရွံဳး..

ဂ်ပန္ေတြနဲ ့..စစ္တိုက္တာ..
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က နိုင္တယ္…
မင္းကိုနိုင္ အေဖနဲ ့က် သူရွံဳးတယ္…
သားေကာင္းမရ…သားဆိုး၏ ဖခင္…

စိန္ေတြ ခရစ္စမတ္ပင္လိုဆင္..
လူေတြကို အရွက္မဲ ့ၾကြားနိုင္ခဲ့တယ္။
ဦးအုန္းသန္း ရဲ့ သမီးနဲ ့က် စိန္မမ ရွံဳးတယ္။
အေဖ အာဇာနည္ေကာင္း မရ..ေအာ့ေက်ာလန္ လူဆိုးၾကီး၏ သမီး။

ရာဇပလႅင္ေပၚ ဖင္၀ဲေပါက္မတတ္ မတန္မရာထိုင္
မဆန္ ့မျပဲစား မင္းၾတားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ ့က်  ဘဘ ရွံဳးတယ္။
ျပည္သူ ့ေမတၱာ မရ.လက္နက္ျပဆိုးသြမ္း လူ ့မိစၦာ။

နည္းပညာ၀န္ၾကီး…န်ဴကလိီယား၀န္ၾကီး
လူသတ္ပညာတတ္တာ နိုင္ခ်င္နိုင္မယ္.
ျဖဴျဖဴသင္း နဲ ့က် ေမာင္ေသာင္းရွံဳးတယ္။
ေစတနာမရွိ..အၾကင္နာမသိ သုညနတၱိ..အတၱေဘာ။

ေခတ္မီလက္နက္.အစြမ္းထက္တာနိုင္ခ်င္နိုင္မယ္။
ယေန ့ေခတ္ျမန္မာတပ္မေတာ္သား က
ဖက္ဆစ္ေပ်ာက္က်ားတပ္ ကို ရွံဳးတယ္။
ေရႊေငြအတြက္ လူသတ္..လက္တဆုတ္ရဲ့ ေၾကးစားတပ္။

အမွားေတြ လိမ္တာေတာ္ခ်င္ေတာ္မယ္..
ျမန္မာ့အသံ ျမန္မာ့သတင္းစာ..Blogger ေတြနဲ ့က် ရွံဳးတယ္။
အစိုးရေဖာ္လံဖား..ေက်ာက္ဖားသတင္းစာဆရာမ်ား

မွန္ဘီဒိုထဲျပရန္ ျမန္မာ အကယ္ဒမီဆုေတြ တန္းစီရခ်င္ရမယ္။
ေတာ္ပါေပ့ဆိုတဲ့ ေပၚလီစီ ဖားဒါရိုက္တာ.Burma VJ နဲ ့က် ရွံဳးတယ္။
ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္း..ဟန္ေဆာင္ျခင္းနဲ ့ မဖံုးသာ။

ၾကီးေပ့ အိမ္ယာ..ေကာင္းေပ့ အစားအစာ..
လွပေသာကား..စည္းစိမ္ပကာသနမ်ား..
ခရိုနီ ဆိုတဲ့ လူျပိတၱာ..ေက်ာ္သူ နဲ့က် ရွံဳးသြားတယ္။
မရွိတဲ့ ေစတနာ..ေငြနဲ ့ မဖံုးသာ…

အနိုင္ေတြနဲ ့ စစ္တိုက္ေနတဲ့ အရွံဳး..
လက္နက္နဲ ့ မနိုင္..ေငြေၾကးနဲ ့ မနိူင္..
န်ဴကလီယာ လက္နက္ဆန္းေတာင္မနိူင္ဘူး
ဓမၼ နဲ့အဓမၼ..အတၱ နဲ ့ပရ..
တဏွာေလာဘ နဲ ့စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာ
ခ်ိန္ခြင္ ေဇာက္ထိုး ..အမွန္တရားဘက္သာ အနိူင္ဆံုး..
အာဏာရွင္ဆိုတာ..သမိုင္းထဲမွာ လူအမည္ေပ်ာက္ဆံုး..
နိုင္ေသာ္လည္း..သူ ထာ၀ရ ရွံဳးတယ္။

မသဒၶါ ( ၂။ ၁၁။၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို ့

မဂၤလာေမြးေန ့ပါ ကိုေက်ာ္သူ..

သူငယ္ခ်င္းေရ...
အသက္နံပါတ္ၾကီးတိုင္း..ရင့္က်က္တာမဟုတ္ဘူး.
ရ၀ေက်ာ္ ေသခါနီးေပမဲ့ မိုက္ေနတဲ့ လူေတြရွိတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေရ...
ပညာေတြတတ္တိုင္း…လူပီသတာ မဟုတ္ဘူး..
အာဏာရွင္အၾကိဳက္ ေခြးလိုအူေနသူေတြ ရွိတယ္..

သူငယ္ခ်င္းေရ...
စိန္ေတြ ၀တ္နိုင္တိုင္း..လူခ်ီးမြမ္းတာမဟုတ္ဘူး..
လူေပါင္းသန္းခ်ီ..အေဖကိုဆဲခံတာ နားေထာင္ရဲတဲ့သမီးေတြရွိတယ္…

သူငယ္ခ်င္းေရ...
ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ..ရတိုင္း ျပည္သူခ်စ္ေသာအနူပညာသည္မမည္ဘူး
သရုပ္မပီ..ေပမမီွ…အဖားေကာင္း ရသူေတြလည္းရွိတယ္။

လူရဲ့ဘ၀..တိုေတာင္းကာလမွာ..
၀င္လာခ်ိန္..နတၱိ..ထြက္သြားခ်ိန္ နတၱိ..
က်န္ခဲ့သမိုင္းသာ..မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္၏။
အတၱ ေမာဟ ေဒါသမရွိေသာ..
သင္၏ သမိုင္းသည္ ျဖဴစင္အတိ..
၀မ္းေျမာက္ သာဓုေခၚပါ၏။
သင္သည္..တုႏွိဳင္းမဲ့ ေမတၱာရွင္.

အနူပညာသည္…သင္ သရုပ္ေဆာင္မွမဟုတ္…
အနုပညာသည္ သင္ ဒါရိုက္တာလုပ္မွမဟုတ္
အနုပညာသည္ သင္ ကဗ်ာေရးမွမဟုတ္
အနုပညာသည္ သင္ ပန္းခ်ီဆြဲ မွမဟုတ္
သုႆာန္ေျမကို တူးေသာလက္
အေလာင္းစင္ကို ျပင္ေသာလက္…
ပူေဆြးသူကို ယုယစြာ ေပြ ့ဖက္
နာၾကင္သူ သို ့ေဆးအလွဴလက္
အသုဘကို ရွဳေသာမ်က္လံုး.
စာနာတတ္ေသာ ႏွလံုး
ၾကင္နာပါ ေသာ အျပံဳး..
ဤအရာသည္…အနုပညာေျမာက္ပါ၏။
သင္သည္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ အနူပညာရွင္…

ေျပာခ်င္သူ ေျပာပေစ..ေက်ာ္သူ စ႑ာလ..
ကဲ့ရဲ့ခ်င္သူ ကဲ့ရဲ့ပေစ..ေက်ာ္သူ လူမိုက္.
မေခၚမေျပာေနပေစ ..မွန္ရာကို ဦးစိုက္..
နွလံုးသားေစရာသာလိုက္ သူငယ္ခ်င္း..
လူေကာင္းသတင္း..လူလူခ်င္းဘဲ သိတယ္။
လူမိုက္ကဲ့ရဲ့..မွဳစရာ မဟုတ္ဘူး။

အသက္ (၅၁)..သင္ဘ၀ လူျဖစ္က်ိဴးနပ္ခဲ့ျပီ…
သာဓု သာဓု သာဓု ကိုေက်ာ္သူ..
သင္ျပဳေသာ ကုသိုလ္ေရ တစ္စက္…
အာဏာရွင္ေပၚ ျဖန္ ့က်က္တယ္..
အက်ဥ္းခ်ခ်င္ခ်..အသက္သတ္ေသာ္ မရ.
ရွင္းသန္ ့ေသာ သင္၏ မည္နာမ…
စံတုႏွိဳင္းမရ. ရွင္သန္ ့အသက္၀င္..
သင္သည္ ျပည္သူ ့ခ်စ္ေသာ ေစတနာရွင္…

သင္ေသေသာ္ညား..
သင္၏ သခ်ၤဳိင္း..ပန္းပြင့္မ်ားေ၀ေလမည္။
သင္၏ ကုသိုလ္…နတ္လူသာဓုေခၚေတာ့သည္။
သင္၏ သားသမီး စိန္မစီလည္း တင့္တယ္သည္။
သင္၏ ဇနီး..သင့္အတြက္ ပီတိလႊမ္းေတာ့သည္။
ျဖစ္ေလရာ ဘံုဘ၀..ကံသာလွ်င္ သင့္၏ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေတာ့သည္။

သင္သည္ မေသ..
သင္၏ ေစတနာသည္ မေသ…
သင္၏ ေမတၱာသည္ မေသ..
သင္၏ အနုပညာသည္ မေသ…
ႏွလံုးခုန္ခဲ့ေသာ အသက္ ၅၁…
သင္သည္..လူစင္စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္..
ေကာင္းေသာ ေမြးေန ့ပါ သူငယ္ခ်င္း
ယံုၾကည္ရာလမ္းသာ ဆက္သာနင္း..
သုတိ မဂၤလာအျဖာျဖာ..ျပည္စံုေ၀ျဖာ
မင္းရဲ့ ေမြးေန ့မွာ

မသဒၶါ (၂။၁၁။၂၀၁၀)
ေစတနာရွင္..အနုပညာရွင္ ကိုေက်ာ္သူ၏ ၅၁ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့သို ့..
ဂုဏ္ယူပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း..မင္း၏ တုႏွိဳင္းမရ ဂရုဏာ..ေစတနာ ႏွင့္ ေမတၱာ

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, February 10, 2010

မနက္ျဖန္ေတြ…ရွိခ်င္ၾကေသးရင္ေပါ့

အုပ္စိုးသူ နဲ့ ျပည္သူ..
အေပးအယူ မမွ်..
က်ြန္စံနစ္ျပန္စတဲ့ ျမန္မာျပည္..

ေရွးသေရာအခါက
သက္ဦးဆံပိုင္ စံနစ္ေပမဲ့
လႊတ္ေတာ္နဲ ့ ဟစ္တိုင္ရွိခဲ့တယ္..
မတရားတာရွိ တိုင္နိုင္တယ္။
ငါမေကာင္းရင္..ငါ့အေၾကာင္းေရး..
ငါ့မယားမေကာင္းရင္..မေကာင္းေၾကာင္းေရး..
မင္းတုန္းမင္းၾတားေပးခဲ့တာ..စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္..
အာဏာရွင္ထက္သာခဲ့ တဲ ့သက္ဦးဆံပိုင္စံနစ္..

လူလက္တစ္ဆုတ္ေကာင္းစားရန္..
ေျမလွန္ေရာင္းတဲ့သယံဇာတ..
ဓါတ္ေငြ ့ေၾကာေပၚထိုင္ လ်ွပ္စစ္မရ။။
စပါးေတာင္ပံု..ထမင္းရည္ေသာက္ၾက..
ရွိသမွ် တရုတ္ဘက္စီးဆင္း..
ခ်ဥ္သီးပင္ ေအာက္ခ်ဥ္သီးငတ္ေနျခင္း..

ျပည္သူပိုင္တဲ့ေျမ..
ျပည္သူပိုင္တဲ့ ေရ..
ျပည္သူ ဆိုင္တဲ့ ဘ႑ာ..
ဘယ္မွာလည္း..
ျပည္သူမပိုင္တဲ့ ျမန္မာ..

လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုတ္
ျပည္သူကို စည္း၀ိုင္းအျပင္ ရံုခါထုတ္တဲ့ေနာက္
ေရာက္ရာနိူင္ငံမွာ မ်က္ႏွာငယ္အနာဂတ္သုန္း
ဒုကၡသည္တဲတန္း မ်က္စိတဆံုး..
လူေရာင္းကုန္ျဖစ္..ဘ၀တုန္း..
ျမန္မာျပည္သူရဲ့ ဘ၀..
ဒို ့ေတြ အားလံုး သံုည..
တိုက္မလား..ေသမလား…
အားလံုးစဥ္းစားၾက။

မေျပာင္းခ်င္ရင္…မ်ိဳးဆယ္ဆက္ က်ြန္ခံ..
အညံ့မခံလို အေသခံ တြန္းလွန္..
ဘိုးဘြားအေမြ ဒို ့ေျမကို
ျပည္သူ အားလံုးပိုင္ၾကရန္..
အားအင္ယူ တဖန္ျပန္ထ.
 ျမန္မာျပည္ကို ေန ့သစ္ျပန္စရေအာင္..

မသဒၶါ ( ၂။၉။၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို ့

Saturday, February 6, 2010

ေခတ္ဦး၏လူသား...ယေန ့၏ျမန္မာ..

ေက်ာက္ေခတ္ဦးလူသားမ်ား..
ဂူထဲမွာေနတယ္.။

ညအလင္းအတြက္..
ေက်ာက္ခတ္တဲ့မီး..
သားေကာင္လိုက္ရန္
လက္နက္ထြင္ျပီး..
ယဥ္ေက်းမွူအစ..ေက်ာက္ေခတ္လူသားက..
ျပတလင္းဂူထဲမွာ ေနခဲ့တယ္။

အႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ
ထီထြင္လာတဲ့လူ ့ဦးေႏွာက္..
မိုးထိေလာက္ျမင့္ အေဆာက္အဦ..
ေလလွိဳင္းတို ့နဲ ့ အသံကိုသယ္ယူ
ရုပ္ျမင္သံၾကား..အာကာသထိသြား..
စြမ္းေပ့ လူသား
လွိဳင္းရွည္လွိဳင္းတို သံလိုက္လွဳိင္း..
အေအးအပူ..လိုရာျဖစ္ေစတယ္…

ေရထဲ အပင္စိုက္..ေလထဲ အပင္စိုက္
သမုဒၵရာေပၚေဆာက္တဲ့တိုက္..
အသင့္သံုး အစားအစာ..
သံဗူးေဖာက္ အလိုလိုေႏႊြးတဲ့အစာ

ေနေရာင္ျခည္သံုး ယာဥ္
ကီးဘုတ္မလိုတဲ့ ကြန္ျပဴတာတီထြင္
စက္ရုပ္သံုး..စက္မွဳလုပ္ငန္း..
အင္တာနက္နဲ ့ေစ်း၀ယ္ထြက္..
ကမၻာကို ပတ္ရန္ မလိုေတာ့တဲ့
ရက္ (၈၀)..
ခုေခတ္မွာ…လိုတာျဖစ္နိူင္တယ္…

ဒီေခတ္မွာေမြး..က်မ..နွစ္ဆဲ့တစ္ရာစုလူသား..
ကမၻာတျခမ္းမွာမီးထိန္ေသာ္ျငား..
ဆီမီးတိုင္ထြန္းဆဲ ျမန္မာနိုင္ငံသား..
တိုးတက္နိူင္ငံျခား..သံုးႏွစ္သား ကြန္ျပဴတာကိုသံုးခ်ိန္..
ျမန္မာလူငယ္ဘြဲ ့ရ..ကၾကီးေရ ကေတာင္ မသိရ တဲ့ IT.

သိလိုရာ ပညာရွာ..google မွာ..
ျမန္မာလူမ်ိဳး gtalk chat တခုဘဲသိေသးတဲ့အခါ..
သိပၸံေမာင္၀ ရင္သပ္ခဲ့ရတဲ့
ဆရာေစာေက်ာင္းမ်ိဳးနဲ ့ ျမန္မာျပည္
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..
ေက်ာက္သင္ပုန္းေက်ာက္တန္သံုးေနရဆဲ ျမန္မာျပည္။

ျမန္မာ..ဘြဲ ့ရ နိုင္ငံျခားပညာ မူလတန္းေတာင္မမီေသးတဲ့အခါ…
ဆရာမေဟာင္း…၀ဲတဲ့ မ်က္ရည္စီးေၾကာင္း..
ပညာရွင္တို ့ရယ္..ဒီတိုင္းဘဲရပ္ၾကည့္ၾကေတာ့မလား..
လက္နက္အင္အားေအာက္.ပညာေရႊအိုးလဲက်ေမွာက္ခဲ့ျပီ။

ဒီလိုနဲ ့ အေျပာက်ယ္ စက္မွဳနိူင္ငံတည္မတဲ့..
ၾကက္ဆူဆီ သံုးေလးေစ့ၾကိတ္..
ပုဂံေလေၾကာင္း တက္ေမာင္းျပမဟဲ့..
တကယ္က်…ကိုယ္လံုးတီးမွန္၀တ္ရံုနဲ ့ ဘုရင္ၾကီး..
ေဘးက ေဖာ္လံဖား မင္းၾကီး..
နီးရာဓါးေၾကာက္..ဘိုမင္းတသိုက္..
အရူးဘံုေျမွာက္လိုက္တာ…
ပါကုန္ေပါ့..ရွိသမွ် တြင္းထြက္သယံဇာတ..
တျပည္လံုး made in China ဘဲစိုးမိုးတယ္။
ဧရာ၀တီေရခမ္းေျခာက္..ျမစ္ဆံုဆည္ေဆာက္တယ္..
ရသမွွ် လ်ွပ္စစ္..တရုတ္ကိုဆက္သမယ္။
ေျမဆီခမ္းေျခာက္..ဧရာ၀တီ အလွပ်က္တယ္..
ဘယ္မလဲ ေနာက္ဆုတ္..ျမန္မာလူေနဘ၀..
ေက်ာက္ေခတ္က ျပန္စတယ္..
ကညင္ဆီတိုင္..ဖေယာင္းတိုင္ဘဲ မီးဇာလင္းရတယ္.

ေျပာလိုက္မယ္ မင္းၾကီး..
အမွန္ကိုဘြင္းဘြင္း..
ပညာမတတ္ ရူးသူအုပ္ခ်ဳပ္ .တိုင္းျပည္ျပဳတ္ေနျခင္း..
၀မရွိ ဘဲ ၀ိမလုပ္နဲ ့..
ဘုန္းကံရွိျမင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မွန္၀တ္ရံုလႊာ..
မင္းကိုယ္ေပၚဘာမွမရွိ ေဟာင္းေလာင္း..
အရွက္မရွိ မုန္ ့စိမ္းေပါင္း..

မသဒၶါ (၂။ ၆။၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို ့

ေမာင္လူေအး၏ တုတ္ေကြးနဲ ့ မသဒၶါ၏ တုတ္ေကြး..

ၾကက္တုတ္ေကြး..၀က္တုတ္ေကြး..
တရုတ္တုတ္ေကြး ဂ်ပန္တုတ္ေကြး
ဘာတုတ္ေကြးလည္း ေတာ့ မသိ..
ထိခ်က္က အေတာ္ေတာ့နာတယ္..

နယ္ပိုင္ ေမာင္လူေအးရဲ့ တုတ္ေကြး..
ေဂါက္သီးေလးနဲ ့ ဇိမ္က်ေပမဲ့
မယ္သဒၶါ ရဲ့တုတ္ေကြး.
ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေသာက္ ေမွး..
အလုပ္မတက္နိဳင္..ရက္ေတြ ပ်က္..
ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ ရင္ေတြ နာလွွ်က္.
အေမခ်က္တဲ့ ၾကက္သားဆန္ျပဳတ္…
ေစာင္ ေခါင္းျမီးျခံဳ ေခ်ြးထုတ္တယ္။

ဟဲ့ နင္တို ့ အဂၤလိပ္ေဆးက မေပ်ာက္
ခ်င္း ထညက္.က်ိဳ သံုးခြက္တခြက္တင္ ေဆးျမီးတိုေသာက္”

အေမ့ အာဏာေၾကာက္ခါ မညင္းရဲ..
ခ်င္းျပုတ္ရည္ ပူပူ ခ်ိဴခ်ိဳရဲရဲ..
တုတ္ေကြး မေပ်ာက္..
လူေတာ့ ေက်ာ္သူဆီ အေလာင္းအပ္ရမယ္ ေသခ်ာတယ္…
ရ၀ေက်ာ္ အေမ က်မထက္ သူ သန္မာေသးတယ္။

သမီးေရ ေပ်ာ္ေအာင္ အိပ္ အိပ္..အေမသိပ္တဲ့အခါ..
ေမွးကနဲေပ်ာ္တဲ့ခဏ..
အတိတ္ဘ၀ထဲေရာက္သြားတယ္။

ဒို ့အေရးေအာ္ေနတဲ့ ည..
ေဇာက္တိုးခ်ည္ထားတဲ့အလံတစ..
တေရြ့ေရြ ့နဲ ့ လူတန္းထဲကက်မ
ရဟန္းရွင္လူ..အုန္းအုန္းၾကြက္ၾကြက္
ၾကားလိုက္တာ..ေသနတ္သံခ်က္
ပစ္ျပီ..ပစ္ျပီ…က်ည္ကပ္.အတြဲလိုက္…
အလဲအျပိဳ လူသားေတြ အထပ္လိုက္..
ေသြးနံ ့ညွီ..ယမ္းေငြ ့မပီ..
ျမင္ေယာင္သည္ ၈.၈.၈၈ ၏ ပန္းခ်ီ..

အိပ္လို ့ေတာင္ မေပ်ာ္…
စားေတာင္မရ…တုတ္ေကြးထက္ဆိုးတာ..
၈၈ ရဲ့ ေဆာင္းအိမ္မက္..
ဦးေဏွာက္ထဲ အခုထိ ထင္ျမင္ဆဲ..
ဘယ္ေတာ့မ်ား ဒို ့ေတြ ၀ဋ္က်ြတ္ပါ့မလည္း..

မ်ိဴးဆက္ေတြ တဆက္ျပီးတဆက္..
က်ြန္သက္ေတြ ဘဲ ရွည္..
အာဏာ ရွင္က လက္ခေမာင္းခတ္ေနဆဲ..

ထိုးမဲ့ ဆင္ဟန္ျပင္..ေနာက္တလွမ္းခ်င္းဆုတ္..
ကြဲျပဲ ျပန္ ့ၾကဲေနတဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားတသုတ္ေပါ့
တခ်ိဳ ့ ကေထာင္ထဲ..
တခ်ိဳ ့ က ေျမၾကီး ထဲ..
တခ်ိဳ ့က မ်က္ႏွာမြဲ
တခ်ိဳ ့ က လက္မေထာင္ဆဲ..
တခ်ိဴ ့က အာဏာေနာက္လိုက္ဆဲ
တခ်ိဳ ့က ပါတီေထာင္မယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
တခ်ိဳ ့ က ေလေသနတ္ေထာင္ဆဲ..
တခ်ိဴ ့လည္း ၈၈၈၈ power online ေပၚ ေကာ္ဆဲ..

ေတာ္ၾကာပါေတာ့ ေမာင္ငယ္မ်ား..
နိုင္ငံက ေခ်ာက္ထဲမွာ..
၈၈၈၈ night mare ဆိုတာ
ၾကံဳဖူးသူ.ဖ်ားေနတာေတာင္ မေမ့သာဖူး
တုတ္ေကြး၀င္ခ်ိန္ ျခိမ္းေျခာက္တေစၦ
သူေလ..ျပန္ေပၚလာေနဆဲ။..
ဒို ့လိုေနတာ ညီညြတ္ၾကဖို ့ပါဘဲ…
တိုက္ပြဲျပင္..ဘယ္လို တိုက္ၾကမလည္း..

ဆဲဆိုတာေတြ ရပ္ၾကပါေတာ့..
အာဃာတေတြ စြန္ ့ၾကပါေတာ့.
အတၱ အေရခြံခ်ြတ္ၾကပါေတာ့.
ကိုယ့္ မ်ိဳးဆက္မွာခံခဲ့ရတာ..အမွတ္ရပါေလာ့..
ေနာက္ မ်ိဳးဆက္အတြက္..
ဘာလုပ္နိုင္မယ္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါေတာ့..

ကိုယ္ၾကမၼာ ကိုယ္ပိုင္..
ယွဥ္ျပိဳင္ရဲမွ..အနိုင္ကိုစြဲတယ္..

ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ စေတးခံဘ၀မ်ား
ေျမျမႉတ္သျဂိဳ ၤလ္..
တကယ္ နိူင္ငံကို ခ်စ္ရင္…တကိုယ္ရည္ပါ၀င္ၾက..
ဒို ့ေတာ္လွန္ေရး စၾကရေအာင္။
အခါခါရွံဳးတာ..ျပန္သံုးသပ္..
အာဏာရွင္ကို ျဖဳတ္ရေအာင္ အျမစ္ျပတ္
ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲနဲ ့ အဆံုးသပ္..
ေအာင္ပြဲနဲ ့သာ ဇာတ္လမ္းျဖတ္ၾကရေအာင္..

မသဒၶါ ( ၂၊ ၅၊ ၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို ့

 
/* EOT ----------------------------------------- */